Jacques Bex, 15 boekwerkjes over Jeuk en Gingelom in eigen beheer

Jacques Bex van Jeuk heeft alles samen een15-tal brochures, boekjes, studies uitgegeven. Zeven daarvan zijn aanwezig in de bibliotheek van Gingelom. Met de (geplande) publicatie op het internet worden deze brochures, waarvan de title voor zich spreken, toegankelijk gemaakt voor een ruimer publiek. Langs de linken kom je bij de netpublicatie:

- Historiek en groei van Daring Jeuk (2005)
- Wasserij St-Joris (2008)
- GIngelomse wielrenners {2010)
- Beelden en verhalen uit WO II ( 2011)
- Was da na, Gingelomse dialecten (2011)
- Jeukse Suikerfabriek Sneyers-Beauduin & C° (2012)
- Verdwenen Stationsgebouw (2012)
- De Groote Oorlog ( herinneringen) (2013)
- Cafés en leven van uitbaters in Jeuk en Boekhout (2013)
- Tramlijn door onze dorpen (2014)
- Lederfabriek van Vorsen (2014 )
- Was da na, nieuwe druk dialecten en leenwoorden i (2016)
- Was da na, 3500 trefwoorden en taalgebruik " Truierlands voor - Gingelomnaren i (2017)
- Focus op WO I - militaire uitrusting en legerleiders (2018)
- Romery Sint-Joris (2018)
- België in WO il en aanloop naar de bevrijding in 1944 (2019)
- Gingelomse Dorpsfiguren en hun verhalen (2019)

Hieronder een inleiding op de "Cafés en leven van uitbaters in Jeuk en Boekhout" die Jacques Bex en z'n publicaties situeren in een ruimer kader.

"In deze brochure slaagt Jacques Bex er in om het leven  van de Jeukenaars tussen 1900 en 2013 in beeld te brengen door het verhaal te vertellen van de 39 cafés die Jeuk en de 7 die Boekhout rijk waren. De evolutie van werk, mobiliteit, muziek, economie, politiek, de twee wereldoorlogen en vooral ook het sociaal leven in en om de cafés geven een indringende en diepgaande zedenschets van een kleine gemeente op de grens van twee taalgemeenschappen. De hoogovens van Luik en de suikerfabriek van Roost-Jeuk waren de dichtstbijzijnde industriële centra die langs tram en trein gemakkelijk bereikbaar waren. Met beschrijving van de 'vrijetijdsbezigheden', toneel, harmonies, fanfares, hanenzang, hanengevechten, jacht, kegelen, dansavonden, zangkoren enz die verbonden waren aan de cafés en de familiale inplanting van elk café  heeft Jacques Bex een uniek document gemaakt. Het is een veelkleurig ingekleurde doorkijkdoos waarin men niet alleen het menselijke leven in al z'n dramatiek en dynamiek kan meebeleven maar ook het leven in vroegere tijden in zowat elke Vlaamse gemeente. Van de dood van de burgemeester door een V-bom, de dochter van een cafébaas die uit de kermismolen gezwierd werd, de hanenzangen en -gevechten die wijde bekendheid genoten, de fietsenstalplaats aan het nu verdwenen station Jeuk-Roost, de roemrijke Willy Vannitsen, Will Ferdy die nog in een Jeuks café optrad, de gestapo, Duitsers en later de Amerikanen bij de bevrijding die de Jeukse cafés aandeden, het Canadees vliegtuig waarvan de motoren zich zes meter diep in de grond boorden, om maar enkele wetenswaardigheden te noemen. De moeite waard om voor elkeen toegankelijk te maken op het internet." Jan Hertogen, socioloog, o.a. met publicaties over vrije tijd, recreatie, toerisme en sport in Vlaanderen in het kader van het Sociologisch OnderzoeksInstituut KULeuven.

Voor commentaar, correcties en suggesties kan altijd contact opgenomen met jacques.bex35telenet.be of jan@hertogen.be, voor wat de netpublicatie betreft, die dan de post zal overbrengen aan Jacques Bex.