Gehandicapten Liberation Front (GLF)
30 jaar na gehandicaptenacties tegen Steyaert.

De AVERG in 1983 (Actieve Verdediging van de Rechten van de Gehandicapten) streed met succes tegen de verhoging van de persoonlijke bijdrage, De Draaischijf, manifesteerde zich op het maatschappelijke debat van Lenssens over Welzijn in 1991 te Gent, het Gehandicaptenfront (met KVG, VGF en Eigen Thuis) kreeg langs hun massale betoging in 2002 betere terugbetaling rolstoel en meerkost. Nu komt het Gehandicapten Liberation Front naar voren met haar beginselverklaring. Wie actie voert voor 1 of alle van  7 onderstaande doelstellingen mag het label GLF voeren.

Gehandicapten Liberation Front Beginselverklaring

Het Gehandicapten Liberation Front steunt en verbindt zich aan alle acties die
  
1. De gehandicapte centraal stellen in alle budgetten, voorzieningen, ondersteuning en zorg waarop hij beroep doet. (Budget en zorg zijn er voor de gehandicapten en niet omgekeerd)

 
2. Werknemers in de gehandicaptensector en het gehandicaptenvervoer het statuut geven dat algemeen bindend is in Welzijn en Cultuur. (Gehandicapten en werknemers zijn bondgenoten).
 
3. Het recht op bestaan bevestigt van alle initiatieven die zich inzetten voor een volwaardig leven van de gehandicapten, zowel de thuiswonende gehandicapten als gehandicapten in voorzieningen. (Elke thuishulp en elke voorziening heeft zn plaats)
 
4. Elke gehandicapte gelijkwaardig achten in de keuzes die hij maakt. (Er bestaan geen mondige en onmondige gehandicapten).
 
5. Een Integrale Dienstverlening nastreven waarbij diensten voor hulp in ADL (Activiteiten Dagelijks Leven), gezinshulp, thuiszorgdiensten, vervoerdiensten als n geheel samenwerken voor thuiswonende gehandicapten en aanvullend zijn voor gehandicapten in voorzieningen. (Integratie van alle dienstverlening in plaats van strijd ertussen)
 
6. Het volledige Budget dat overeenkomt met de Integrale Dienstverlening ter beschikking stellen van de gehandicapte, die hierbij zelf als werkgever optreedt, de integrale diensten als sociaal secretariaat gebruikt of als werkgever. (Toekenning van integrale budgetten aan gehandicapten die hun dienstverlening in eigen beheer willen nemen)
 
7. Het winstoogmerk en het gebruik van dienstencheques uitsluiten van budgetbesteding door gehandicapten of voorzieningen. (Geen commercialisering van de zorg - geen winst op de zorg)
 
Elke actie en inzet van middelen die er op gericht is deze doelstellingen te realiseren mag zich het gebruik van het label GLF, Gehandicapten Liberation Front aanmeten, mits melding aan  gehandicaptenliberationfront@gmail.com.
 
Het GLF zal een factor zijn in het door minister Van Deurzen georganiseerde maatschappelijk debat over de toekomst van de gehandicaptenzorg van 6 en 7 juni 2012 in Gent en gelijk waar het belang van de gehandicapte aan de orde is.
  
Met vriendelijke groeten,

GLF  02-06-2012