Honderd jaar Katholieke
Studerende Jeugd
1884-1984
De geschiedenis 
van de Hasseltse
Jonge Klauwaarts

Dr. Lieve Gevers

Tekst   Inhoud  Print (204p)

Opdracht
Voorwoord
Lijst van afkortingen
Inleiding
  
H1: 1884-1893 Vlaams-
      gezinde voorhoede

H2: 1897-1914 Strijders
      herworden Vlaanderen

H3: 1914-1918 De grote
      oorlog

H4: 1918-1940 Jeugd in het
      in het gelid

H5: 1940-1944 Bezette stad

H6: 1944-1957 Ridders van
      een nieuwe tijd

H7: 1957-1968 Tussen tradi-
      tie en vernieuwing

H8: 1968-1976 Vechters
      voor een betere wereld

Besluit

Huidige Jonge Klauwaarts

Bijlagen
  1. Ledenbestand
  2. Bestuurs- en leiderskad.
  3. Op kamp
  4. Op de planken

Bibliografie
Herkomst foto's
Register
Lijst voorintekenaars

Lijst Tabellen
Lijst kaarten

Achterflap