Foto-documentatie mijnstaking 1970 bijeengebracht
en opgemaakt door Kris Hertogen nav z'n artikel in
Solidair van 03/01/2020 nav 50 jaar mijntsaking 1970,
zie
Solidair, Kris Hertogen 03/01/2020 - Mijnstaking 70

 

 

16 januari 1970 : 3000 mijnwerkers betogen door de straten van Hasselt. Bonte mengeling van Belgische, Turkse en Italiaanse mijnwerkers uit Zolder op de eerste rij.

16 janvier 1970 : 3000 mineurs manifestent dans le centre de Hasselt . En première ligne : des mineurs belges, turcs et Italiens de Zolder.

(Foto Exodus, april 1970)

 

16 januari 1970 : 3000 mijnwerkers betogen in Hasselt. Hier een groep van mijnwerkersmacht met mijnwerkers van verschillende mijnen,  gesteund door solidaire scholieren uit de normaalschool van Bokrijk. De spandoek ‘Syndicati venditi’ (syndicaten verkocht’) is een reactie op het feit dat de vakbonden weigerden de staking te erkennen en uit te betalen.

16 janvier 1970 : 3000 mineurs manifestent à Hasselt. Ici un groupe rassemblé par Force de Mineurs (Mijnwerkersmacht) de différentes nationalités, soutenus par des écoliers de l’Ecole Normale de Bokrijk (Genk). Le callicot ‘syndicati venditi’ (syndicats vendus) fait référence au fait que les directions syndicales refusaient à ce moment de reconnaître la grève et de payer des indemnités.

(Foto-archief PVDA, Een sociale geschiedenis)

16 januari 1970: betoging eindigt met een meeting op de Hasseltse Grote Markt, stakingsleiders Gerard Slegers (Permanent Comité) en Kris Hertogen (Mijnwerkersmacht) voeren het woord

16 janvier 1970: La manifestation se termine avec un meeting au Grand Marché de Hasselt, où les dirigeants de grève Gerard Slegers (Comité Permanent) et Kris Hertogen (Force des mineurs) prendront la parole.

(Fotoarchief PVDA)

 

Elke dag aan alle mijnen talrijke piketten (hier in Beringen)
Tous les jours des nombreux piquets (ici à Beringen)

Stakerspiket in Eisden februari 1970

Piquet de grève à Eisden

(Foto De Post 15021970)

 

23 januari 1970 14 uur : Premier Leburton had meegedeeld dat de eindejaarspremie l alleen zou uitbetaald worden aan hen de werkwilligen! Permanent Comité en Mijnwerkersmacht riepen de mijnwerkers op vrijdag 23/1samen met hun vrouwen naar de mijnpoorten te kome. Die middag 14 uur staan er duizenden mensen aan de verschillende mijnpoorten. In Waterschei trekken 1500 mijnwerkers de mijn op, maar de gebouwen worden na een uur door de rijkswacht met matrak en traangas ontzet. De gevechten gaan tot laat in de nacht door in de bosjes rond de mijn en aan de poort.

23 janvier 1970 14 h : le Premier ministre Leburton avait  annoncé que la prime de fin d'année ne serait versée qu'à ceux qui voulaient reprendre le travail! Le Comité permanent et Force des Mineurs avaient appelé les mineurs à venir aux portes des mines, accompagnés de leurs épouses. A 14 h, , des milliers de personnes se rassemblaient devant les portes des mines. A Waterschei, ils étaient 1500 à entrer  sur le terrain de la mine, mais une heure plus tard les bâtiments sont évacués par la gendarmerie, à l'aide de la matraque et du gaz lacrymogène. Les combats se poursuivront jusque tard dans la nuit."

(Foto De Post 1/O2/1970)

 

Mijnstaking 23 januari 1970 : stakersposten houden de bussen tegen aan de ingang van de mijn van Zolder

Zolder 23 janvier 1970 ; des piquet de grève arrêtent les bus

 

 Waterschei 23/01/1970

De rijkswacht voert een charge uit tegen mijnwerkers, die de eindejaarspremie komen halen.

La gendarmerie fait une charge contre les mineurs qui viennent chercher leur prime de fin d’année.

(Foto-archief PVDA)

 

Waterschei 14 januari 1970

Scholieren en studenten delen pamfletten uit aan de mijnwerker (onder hen Romain Vanhoudt uit Hasselt, lid van Derde Wereld Beweging)

De écoliers et des étudiants diffusent des tracts aux mineurs (entre eux Romain Vanhoudt, écolier d’Hasselt et membre du Derde Wereldbeweging = ‘mouvement pour le tiers monde’)

(Foto News Service Brussels)

Van overal krijgen de mijnwerkers steun en solidariteit. Hier soepbedeling door de Genkse middenstand..
Les grèvistes reçoivent de la solidarité de partout. Ici diffusion de soupe par les commerçants de Genk.

(Foto Belga Pictures in De Koolputters 13)

17 februari 1970. Meer dan 1000 studenten en scholieren betogen in Leuven uit solidariteit met de mijnwerkers: 15% nu, Eyskens in de mijn, arbeiders aan de macht…
17 février 1970. Plus de 1000 étudiants manifestent à Louvain en solidarité avec les mineurs : 15% maintenat, Eyskens dans la mine, ouvriers au pouvoir…..

(Foto Dat was Mei ’68, Ludo Martens en Kris Merckx, EPO)

 

Betogende mijnwerkers oog in oog met de rijkswacht
Manifestation de mineurs, de près surveillée par la gedarmerie

(Archief Johnny Harsch)

 

Solidariteitsbetoging in Antwerpen 12 februari 1970

Manifestation de solidarité à Anvers le 12 février 1970

 

 

Samen met 2 collega’s komt Julien Schoenaerts, bekend toneelakteur naar Limburg om voorstellingen te geven ten bate van de stakende mijnwerkers (hier op een stakersbijeenkomst in Eisden). Hij verklaart: "Wij zullen fragmenten van toneelstukken voordragen en verzen, wij zullen muziek spelen en aan de mensen, die liederen willen zingen of een of ander instrument willen bespelen, vragen dit samen met ons te doen. Deze staking moet gewonnen worden tot de regering toegeeft, want de stakers zijn sterker dan het kapitaal".

(De Post 15 februari 1970)

 

Julien Schoenaerts in Limburg (mijnwerkersstaking 1970)

 

Julien Schoenaerts aan het stakerspiket in Eisden

(Foto De Post 15021970)

 

Julien Schoenaerts aan het avondpiket in Zolder

(foto De Post)

Mijnwerkers verzamelen aan de poort in Eisden

(Foto De Post 1021970)

Mijnwerkers verzamelen aan de poort Zolder mijn

(Foto archief PVDA)

De eisen van de mijnwerkers : 15% loonsverhoging, 500F per dag minimumloon voor ondergronds werk. Spandoek van mijnwerkersmacht, Zolder mijn

Les revendications des mineurs : 15% d’augmentation salariale, salaire minimum de 500fr/jour. Callicot Mijnwerkersmacht Zolder

(Foto archief PVDA)

Kris Hertogen, woordvoerder van mijnwerkersmacht spreekt de mijnwerkers in Zolder toe. “Student Kris Hertogen, woordvoerder van de drukkingsgroep”

(De Post 18 januari 1970)

Nadine Huybrechts spreekt de mijnwerkers van Waterschei toe (Vandaag voor mensen van Morgen mei 1970)

De Hasseltse economie-sudente Nadine Huybrechts –de ‘Jeanne d’Arc’ van Limburg genoemd spreekt de mijnwerkers toe

Nadine Huybrechts étudiante économie parle tous les jours aux mineurs de Waterschei. La presse l’appelle ‘La Jeanne D’Arc du Limburg’

(Foto boek van Stan Laureyssen over Julien Schoenaers)

Een studente uit Brussel spreekt de stakende mijnwerkers van waterschei toe in januari 1970

(Foto De Post 8 februari 1970)

Gerard Slegers, mijnconducteur in Winterslag en voorzitter van het Permanent Comité

(Foto Johny Harsch, in De Koolputters nr 13)

Uitgebrande bus in Zolder, slachtoffer van de strijd om de eindejaarspremie 23/01/1970 (Foto Belga)

23/01 Zolder een jeep van het leger werd omgekeerd

(Foto Belga)

 

Piket in Waterschei, 23 januari 1970

Foto Vandaag voor mensen van morgen

 Zolder januari/janvier 1970.  “Aandacht en beginnende geestdrift voor de woorden van de sprekers” « Intérêt et enthousiasme pour les paroles des orateurs »

(Foto De Post 18 januari 1970

Elke dag massale piketten driemaal daags (hier Zolder januari 1970)
Tous les jours beaucoup de monde aux piquets (ici Zolder janvier ’70)

(Exodus april 1970)