Mijnwerkersmacht-
Arbeidersmacht

Tekst  Inhoud  Print ( 36p)
  

I. Mijnwerkersmacht

1. Feiten en dokumenten
  
     April 1969
     Eind oktober 1969
     November 1969
     St Barbara 4/12/69 
     11 december 1969
     15 december 1969
     23 december 1969
     24 december 1969

  5 januari 1970
  6 januari 1970 
  7 januari 1970
  8 januari 1970
  9 januari 1970
12 januari 1970
17 januari 1970
20 januari 1970
23 januari 1970
24 januari 1970
27 januari 1970
28 januari 1970
30 januari 1970
  2 februari 1970  
  7 februari 1970
  8 februari 1970
  9 februari 1970
 2. Vijanden van de
     strijd: Société
     Général en vakbonden
 3. De lessen die
     Limburg ons geeft
 4. Laten wij Mijwerkers-
     macht organiseren
  
II. Arbeidersmacht -
      Ford Genk
1. Begin Fordstaking
2. Mijnen en Ford-Genk
3. Eisen vakbond
4. Wat te doen?

Achterflap