Katholieke Universiteit Leuven

Faculteit Letteren

Departement Geschiedenis

 

 

 

Alle Macht Aan De Arbeiders

1968 en de inzet voor de arbeiders.
1966-1979.

 

 

 

Verhandeling aangeboden

door WARD SEGERS  

tot het behalen van de graad

van licentiaat in de

Geschiedenis

Promotor: Prof. Dr. L. VOS     

Leuven 2004.