Dankwoord

 

Op deze plaats wil ik een aantal mensen bedanken voor de steun en hulp bij de verwezenlijking van deze verhandeling.

In de eerste plaats wil ik mijn promotor Louis Vos bedanken voor de hele begeleiding van deze verhandeling. Daarnaast wil ik ook Bart Latré bedanken voor het nalezen van de teksten en de raad die hij me gaf. Zonder hun hulp was dit niet gelukt! In de tweede plaats bedank ik de mensen van het Amsab-ISG in Gent (en dan vooral Luc Lievyns en Rik De Conick), Nicole en Maria van het Docu-Marx in Brussel en de mensen van het AMVS voor de hulp bij het doorploegen van de informatie. Ze stonden altijd klaar om me te helpen. Ten derde bedank ik alle mensen die me te woord stonden voor een interview of me schriftelijke informatie bezorgden, met een speciale vermelding voor Imelda Haesendonck en Jan Hertogen. Bedankt voor jullie hulp en hartelijke ontvangst!

Ten slotte en niet in het minst bedank ik mijn ouders voor hun steun op zoveel vlakken tijdens deze studiejaren, zonder hun hulp was dit allemaal misschien nooit gelukt. Hun raad en daad waren goud waard. Ten slotte wil ik nog mijn broer en zus, Esther, Kris, Nele, Annelies, Victor, Carl, Maarten, Marga en iedereen die ik nog vergeet bedanken voor de steun tijdens deze periode.

 

Bedankt allemaal.