Bibliografie

Bronnen

Archivalia

 

DOCU-MARX. Documentatiecentrum van de Partij van de Arbeid. Brussel

  • MLB, Oprichting van de MLB. s.d.

  • MLB, De taken van de communistische studentenbeweging. s.d.

·         Doos PTB/PVDA 1960-1971, Doos PTB/PVDA s.d., Doos PTB/PVDA 1974, Doos PTB/PVDA 1975, Map statuten 1974, Doos 2895 GVHV, Doos VK.

 

AMSAB – ISG (Archief en Museum van de Socialistische Arbeidersbeweging – Instituut voor de Sociale Geschiedenis). Gent

  • Archief Rudi Van Doorslaer nr. 72: doos 1, 2, 3, 8, 10, 12, 18 en 19.

  • Archief van Chantal De Smet nr. 108: kaft 1, map 1.2 en 1.5.

  • SVB, SVB Werkstuk. s.d.

  • ALLE MACHT AAN DE ARBEIDERS EN DE MARXISTISCH-LENINISTISCHE BEWEGING, De RAL en de verkiezingen. s.d.

 

AMVS (Archief en Museum van het Vlaamse Studentenleven). Universiteitsbibliotheek KULeuven

·         Studentenpamfletten: doos P2 map nr. 1 en 4, doos P3 map nr. 0.

·         Archief van de Sociale Raad: doos A IV 5, doos A III 9 FKK  Mei - September 1976, doos A IV 2 subsidies vrije verengingen 1976, doos B V 1, doos A III 9 FKK  mei - september 1976, doos B V 1 Allerlei studentenverenigingen, doos ASR/Sora progressieve studenten.

·         SVB, Discussiebulletin zomer ’69, 1969.

 

Privé-documenten Jan Hertogen

  • Dossier Aktie, 27 en 28 maart 1970.

  • Onderzoek naar de abnormale turn-over in de Ford-Werke A.G. te Genk. KULeuven Instituut voor politieke en sociale wetenschappen, 2de kand. Pol en Soc praktikum, 31 maart 1970.

  • DERDE WERELDBEWEGING, Dezelfde inzet, dezelfde strijd. s.d.

  • 14-daags informatieblad van de Derde Wereldbeweging, 1e jaargang nr. 1, september 1969.

 

Kranten en tijdschriften

 

Alle Macht Aan de Arbeiders (september 1970 - december 1979).

BPA-bulletin, 5e jaargang nr. 199, 2 november 1979. “Dossier Amada”.

De Rode Vaan (5 januari - 17 februari 1970 en 6 april - 5 juni 1973).

De Standaard (5 januari - 17 februari 1970 en 6 april - 5 juni 1973).

De stem van de revolutionaire jeugd (alle jaargangen).

De Volksmacht (5 januari - 17 februari 1970 en 6 april - 5 juni 1973).

De Volksmacht Arrondissement Antwerpen (6 april - 5 juni 1973).

De Volksmacht Arrondissement Limburg (5 januari - 17 februari 1970).

De Werker: blad van het ABVV (5 januari - 17 februari 1970).

Dien het Volk (alle jaargangen).

Gazet Van Antwerpen (6 april - 5 juni 1973 en dossierreeks Amada van 5-8 augustus 1975).

Geneeskunde in dienst van het volk, 1e jaargang nr. 1, 1979.

Genster (alle nummers) .

Knack magazine, 5de jaargang nr. 19, 7 mei 1975. “De linkse droomstrijd, of de jongens zonder glimlach”.

Knack magazine, 7de jaargang nr. 14, 6 april 1977. “Het moeilijke Amada-denken”.

13 Mei (alle jaargangen).

Non Evertetur, 2de jaargang nr. 4, 4 maart 1968. “Wie drijft de Vlaamse studentenrevolte aan?”.

Ons Leven (jaargangen 79 en 80).

Partisans, 2e jaargang nr. 40, mei -juni 1968.

Rood (5 januari - 17 februari 1970).

Rood: voor de eenheid van revolutionaire arbeiders en studenten: veertiendaags blad van de Revolutionaire Socialisten. 2de jaargang nr. 2, 23 januari 1970. “Volledige solidariteit met de Limburgse mijnwerkers”.

Roodvonk van de SJW Limburg Winterslag, 1e jaargang nr. 1, april 1970.

Vrijdag, 1e jaargang nr. 4, 10 december 1971. “De pijn komt niet zomaar ergens uit je lijf”.

Vrijdag, 2de jaargang nr. 14, 18 februari 1972. “De zieke betaalt de hoge prijs van de kollegialiteit”.

Vrouwenkomitee van Alle Macht Aan De Arbeiders (alle jaargangen).

 

Andere gedrukte bronnen

SVB LEUVEN, Ervaringen uit twee jaar strijd te Leuven. Leuven, s.d.

SVB, Ford Genk ’68:  begin-  of eindpunt. Leuven, s.d.

ARBEIDERSMACHT ANTWERPSE HAVEN, Verslag havenstaking Antwerpen 9 april – 5 juni 1973. Antwerpen, 1973.

MLB, Medische opleiding in dienst van het volk. Berchem, 1977.

 

Interviews

Paul Theunissen, 12 februari 2004.

Maggy Doumen, 16 februari 2004.

Jan Hertogen, 3 maart 2004.

Paul Lever, 12 maart 2004

Imelda Haesendonck, 29 maart 2004.

 

Schriftelijke mededelingen

Louis Vos, 22 februari 2004 en 16 maart 2004.

Luc Peiren, 1 maart 2004.

Frans Van Acoleyen, 8 maart 2004.

Kris Hertogen, 22 maart 2004.

Kris Merckx, 31 maart 2004.

Lucien Materne, 31 maart 2004.

Paul Lever, 12 april 2004.

Maggy Doumen, 19 april 2004.

 

Audiovisuele bronnen

GEERTS, W. Amada: de rode missionarissen. Video. Brussel, VRT, 1979, 56’ 34”.

 

Internet

COURTESY OFFICE OF SEN. TOM HAYDEN. Port Huron Statement of the Students for a Democratic Society, 1962. s.d.

Http://coursesa.matrix.msu.edu/~hst306/documents/huron.html

DWTC, MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN, REKENCENTRUM VUB/ULB, VAKGROEP POLITIEKE WETENSCHAPPEN VUB De Belgische verkiezingen op het Web. Een gegevensbank met resultaten van partijen. 1999.

Http://www.vub.ac.be/belgianelections

 

Werken   
 

ALAERTS, L. Tussen ideologie en pragmatisme, de dynamiek rond de Derde Wereld in Leuvense studentenmilieus van 1970 tot 1978. Licentiaatsverhandeling, Katholieke Universiteit Leuven, dept. Geschiedenis, 2000.

ARCHIEF VAN DE RUG en DE DIENST STUDENTENACTIVITEITEN VAN DE RUG. 20 jaar RUG-studenten in actie: 1968-1988. Gent, 1988.

BAERT, P. De geschiedenis van het Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond (KVHV) van 1956 tot 1970. Licentiaatsverhandeling, Katholieke Universiteit Leuven, dept. Geschiedenis, 1994.

BARAN, P.A. en SWEEZY, P.M. Monopoly capital: an essay on the American economic and social order. New York, 1966.

BREPOELS, J. Wat zoudt gij zonder 't werkvolk zijn? Anderhalve eeuw arbeidersstrijd in België. Leuven, 1988.

BREPOELS, J. Wat zoudt gij zonder 't werkvolk zijn? Anderhalve eeuw arbeidersstrijd in België. 2: 1967-1980. Leuven, 1981.

CRAEYBECKX, J., MEYNEN, A. en WITTE, E. (red.) Politieke geschiedenis van België van 1830 tot heden. Antwerpen, 1997.

DE CLUS, J. Artsen als agogen, vanuit een eigen beroepssituatie: een vergelijkend onderzoek naar reformistische en revolutionaire alternatieven in Vlaanderen. Licentiaatsverhandeling, Katholieke Universiteit Leuven, dept. Pedagogische Wetenschappen, 1985.

DEJARDIN, G.  Le suffrage universel à soixante ans. Une épopée ouvrièr. Brussel, s.d.

DE MAN, J. Het gevecht met de Mammon. Brussel, 1968.

DE RIJCK, T. en VAN MEULDER, T. De ereburgers: een sociale geschiedenis van de Limburgse mijnwerkers. Berchem, 2000.

DIMOTROF, G. Eenheid tegen het fascisme, het offensief van het fascisme en de taak van de kommunistische internationale in de strijd om de eenheid van de arbeidersklasse tegen het fascisme. Amsterdam, 1973.

DUCAL, C. “De meesterknecht: Charles Ducal over z’n maoïstisch verleden: een verhaal”. Nieuw Wereldtijdschrift, jg. 5 nr. 1 (1988) 32-41.

GAUS, H. Politiek biografisch lexicon: Belgische ministers en staatssecretarissen 1960-1980. Antwerpen, 1989.

GOOSSENS, P. e.a. De kontestatie is vlees geworden. Brugge, 1970.

GOOSSENS, P. Leuven ‘68 of het geloof in de hemel. Zellik, 1993.

HAESENDONCK, I. De fabriek. Berchem, 1999.

HELLEMANS, S. en HOOGHE, M. (red.) Van ‘Mei 68’ tot ‘Hand in Hand’. Nieuwe sociale bewegingen in België 1965-1995. Leuven-Apeldoorn, 1995.

HENKENS, B. De vereniging van Vlaamse studenten 1974-1983: van nationale overkoepeling naar klein-linkse vakbond. Licentiaatsverhandeling, Katholieke Universiteit Leuven, dept. Geschiedenis, 1993.

JONCKHEERE, W. en TODTS, H. Leuven Vlaams: splitsingsgeschiedenis van de Katholieke Universiteit Leuven. Leuven, 1979.

KEYMEULEN, M. Het medium als gebruiksinstrument: een typevoorbeeld: het partijorgaan van Amada (huidige Partij van de Arbeid van België) 5 okt. 1970 - 1 jan. 1983. Licentiaatsverhandeling, Rijksuniversiteit Gent, dept. Pers- en communicatiewetenschappen, 1983.

KVHV-LEUVEN, Honderd Jaar Ons Leven. Leuven, 1989.

LENIN, V.I. Que Faire? Parijs, 1966.

LENIN, V.I. Staat en revolutie: over de staat. Moskou, s.d.

LEYERS, M. en MERCKX, K. De dokter als kameraad. Voor een geneeskunde in dienst van het volk. Nijmegen, 1972.

LUYKX, T. en PLATEL, M. Politieke geschiedenis van België. 2: van 1944 tot 1985. Antwerpen, 1985.

MAO TSE TUNG en SCHEPSEL, C. Het rode boekje: citaten uit het werk van Mao Tse-toeng. Utrecht, 1967.

MAO, T. T. Filosofische essays. Berchem, 1978.

MAO, T. T. L’élimination des conceptions erronées dans le parti. Peking, 1967.

MAO, T. T. Over de tegenstellingen. Peking, 1967.

MAO, T. T. Over de juiste oplossing van de tegenstellingen binnen het volk. Peking, 1961.

MAO, T. T. Talks at the Yenan Forum on art and literature. Peking, 1956.

MARTENS, L. en MERCKX, K. Een kwarteeuw mei 68. Berchem, 1993.

MARTENS, L. De partij van de revolutie. Berchem, 1996.

MARX, K. Le 18 brumaire de Louis Bonaparte. Parijs, 1971. 

ROBERT, D. Analyse de l’évolution ideologique et poltique du Parti du Travail de Belgique (BTP) entre 1979-1990. Licentiaatsverhandeling Université Catholique de Louvain, dept. Histoire, 2000.

STRUYE, L. Kroniek van België. Antwerpen, 1991.

VANATTENHOVEN, G. en VOETS, F. Het vakbondsoptreden in een groot automontagebedrijf. Case-study: Ford Genk 1962-1974. Licentiaatsverhandeling, Katholieke Universiteit Leuven, dept. Sociale Wetenschappen, 1975.

VAN BEURDEN, S. De KPB (1968-1982): teloorgang van een communistische partij. Licentiaatsverhandeling, Katholieke Universiteit Leuven, dept. Geschiedenis, 1999.

VAN DOORSLAER, R. “Oorsprong en consolidatie van de beweging ‘Alle Macht Aan De Arbeiders’ in Vlaanderen (1970-1972)”. AMSAB tijdingen, jg. 2 nr. 3-4 (1983-1984) 51-68.

VAN GEET, W. De dokstaking 1973: dagboek van een sociaal konflict in de haven van Antwerpen. Antwerpen, 1979.

VAN OVERSTRAETEN, T. Dossier Limburg: de grote staking. Herent, 1970.

VANSCHOENBEEK, G. “Mei 1968 en de klassieke linkerzijde: confrontatie tussen Rood en Zwart?”.  AMSAB tijdingen, jg. 12 nr. 19 (1993) 3-11.

VANSANT, W. Monografie van het weekblad Amada: alle macht aan de arbeiders, kommunistische arbeiderspartij in de opbouw. Licentiaatsverhandeling, Vrije Universiteit Brussel, dept. Pers- en
Communicatiewetenschappen,
1978.

VERDUYN, L. “De limieten van... Kris Merckx (58), oprichter van Geneeskunde voor het Volk”. Artsenkrant – Stethoscopie, nr. 1508 (29 april 2003) 1-4.

“Verschaeve Cyriel”. Grote Spectrum Encyclopedie, deel 24 (1979) 305.

VERSTEEGH, J. D’un mouvement étudiant à un parti Alle Macht Aan de Arbeiders 1970-1979. Licenciaatsverhandeling, Université Libre de Bruxelles, dept. Histoire, 2000.

VOS, L. Leuvense studenten in beweging. 4: Van Vlaamse Leeuw tot Rode Vaan (1968-1978). Leuven, 1988.

VOS, L. e.a. Studentenprotest in de jaren zestig: de stoute jaren. Tielt, 1988.

VOS, L. “Terugblik op roerige jaren. De Leuvense studentenbeweging sinds de jaren zestig”. Onze Alma Mater, 32 nr. 4 (1978) 223-242.

VOS, L. “Van Vlaamse Leeuw tot rode vaan... en verder: de naoorlogse Leuvense studentenbeweging”. Onze Alma Mater, 47 nr. 3 (1993) 241-259.