KVG en Oudervereniging
"Gebruik gehandicapten niet als gijzelaars"

DS - 07/03/1989

Brussel - De Katolieke Vereniging voor Gehandicapten stelt gemeenschapsminister van Gezin en Welzijnszorg Lenssens er verantwoordelijk voor dat er nog steeds geen oplossing is voor het konflikt met de opvoeders. De KVG staat volkomen achter de rechtmatige eisen van het personeel en van de opvoedingsinstellingen. Maar KVG doet niet mee aan de akties van het personeel.                  

KVG verwerpt namelijk met klem elke vermenging tussen de eisen van het personeel voor betere loon - en arbeidsvoorwaarden of de instellingen voor snellere uitbetaling van subsidies enezijds en de belangen van de gehandicapten anderzijds. Het is niet onmogelijk dat in bepaalde situaties de minst weerbare gehandicapten gijzelaar zouden kunnen worden van personeelsakties, zeiden voorzitter Vastmans en algemeen sekretaris Meirens gisteren tijdens een perskonferentie in antwoord op een vraag.

Bepaalde vormen van aktie zijn niet aanvaardbaar, aldus de KVG. Lenssens is dus ook verantwoordelijk voor de minder goede opvang ten gevolge van de personeelsakties, werd gezegd.

De KVG trad toe tot het platform waarvan ook de instellingen en de vakbonden deel uitmaken, met de bedoeling een nieuw gesprek met de overheid op gang te brengen, maar niet tot het Gehandicaptenkomitee, dat onvoorwaardelijk het personeel steunt. De. kern van het probleem, aldus de KVG-woorvoerders, is het gebrek aan visie op het gehandicaptenbeleid. We gaan er met de gehandicaptenzorg zeker niet op vooruit.

Ten slotte waarschuwen Vastmans en Meirens de minister dat de 2,2 miljard frank waarmee hij de personeelseisen zal inwilligen in geen geval en onder geen enkele vorm mogen verhaald worden op de gehandicapten.

De Nationale Vereniging voor Hulp aan Verstandelijk Gehandicapten, die de ouders van gehandicapten groepeert, maakt zich eveneens een beetje bezorgd om de toestand, vooral omwille van bepaalde akties in een aantal instellingen. De Vereniging zegt te willen vermijden dat hun gehandicapte kinderen negatieve gevolgen zouden ondervinden van deze akties. Zij roepen minister Lenssens dan ook op de dialoog voort te zetten om de rust in de instellingen te herstellen. (ESN)