Platform nationaal gehandicaptencomité        Straal 1989

De beroering in de sector van de jeugd- en de gehandicaptenzorg heeft geleid tot de oprichting van een nationaal comité. Daarin zetelen vertegenwoordigers van gehandicaptenverenigingen en inwoners van instellingen. Het comité roept allen die betrokken zijn bij de gehandicaptenzorg op het manifest te onderschrijven dat werd goedgekeurd in het ontmoetingscentrum Eigen Thuis Grimbergen.

Samengevat komt de oproep hierop neer:

Steun aan de eisen van het personeel van de jeugd- en gehandicaptenzorg voor een goed financieel statuut, hogere tewerkstelling en betere dienstverlening aan gehandicapten en jongeren. Het recht op staken in de gehandicaptensector en de bijzondere jeugdzorg wordt erkend. Het stakingsrecht is onomkeerbaar verbonden met het recht op minimumdiensten voor de gebruiken om de veiligheid, gezondheid, hygiëne en pedagogische basisbehoeften te waarborgen.

Het comité roept op om door de organisatie van vervangende diensten de lasten van de stakingsakties voor de gehandicapten en de jongeren te verminderen. Bewoners- en oudercomité's en ook vrijwilligers kunnen hierbij helpen en aldus een grote steun zijn voor de stakingsakties. De overheid is, volgens het comité, hoofdverantwoordelijk voor de acties in de sector. Voor het personeel is de staking een ultiem middel om loonsverhoging en meer tewerkstelling af te dwingen. Als die eisen ingewilligd worden kan de staking gedaan zijn.

Andere bijzondere aandachtspunten, eisen en verwachtingen zijn de erkenning van het recht op individueel en onafhankeliik leven van elk gehandicapte ...