Brief update npdoc-site 21-juni 2009

Beste,

Zoektocht naar het zwarte gat in de herinnering van de mensheid en in Lublin – verslag op www.npdoc.be/Lublin.

Hoe moet je het uitleggen, naar Lublin gaan op zoek naar het zwarte gat in de herinnering van de mensheid, zo zat het in m'n hoofd tenminste. In Lublin was het SS-hoofdkwartier gelegen om de vernietiging van alle Poolse joden op industriële schaal uit te voeren. Hiermee werd uitvoering gegeven aan de conclusies van de Wannsee-conferentie (de Waanzinconferentie denk ik er altijd bij) om voor eind 1942 alle Poolse joden te vernietigen met zo weinig mogelijk kosten. Vanuit Lublin heeft de SS 1,7 miljoen joden vermoord in de speciaal opgerichte uitroeiingkampen in Belzec, Sobibor en Treblinka aan de Pools Wit-Russische/Oekraďnse grens op een goed jaar tijd. Er waren maar enkele overlevenden en eind 1942 en de loop van 1943 werden deze drie kampen met de grond gelijk gemaakt zodat er praktisch geen menselijke of materiële getuigen zijn.

Lublin was het administratief centrum van deze operatie die de geschiedenis is ingegaan als ”Aktion Reinhard”, naam die later aan deze uitmoordingsactie gegeven werd als huldebetoon aan Reinhard Heidrich die de Wannsee conferentie had samengeroepen en die de speciale campagne tav van de drie miljoen Poolse joden heeft bedacht, maar niet heeft kunnen leiden omdat hij aan de verwondingen overleed van een aanslag die een week voordien door het Tsjechische Verzet op hem was gepleegd.

En zou er in Lublin nog wat terug te vinden zijn dat aan deze grootste uitroeiingsactie in de geschiedenis van de mensheid wat aantal mensen, tijdsperiode en lokaliteit betreft herinnert? Neen dus, van herdenkings-, onderzoeks- en documentatiecentra voor de slachtoffers van “Aktion Reinhard” in Lublin is geen sprake. Het verslag van onze zoektocht die ons ook met het openbaar vervoer en de fiets in Belzec bracht, het eerste opgerichte uitroeiingskamp waar op 9 maanden tijd 430.000 mensen werden vergast vind je op www.npdoc.be/Lublin. Voor 120 getuigenissen van Belgische overlevenden van andere kampen, zie www.getuigen.be.

Update van enkele npdoc-documenten zie www.npdoc.be  

  1. Gepubliceerd op internet, Jan Bucquoy, illustrated, 1968-2009, van het erotisch jaar tot het jaar van de rat, zonder illustraties welwaar, daarvoor moet je de catalogus kopen, maar wel met de teksten van en over Jan Bucquoy, een van de intelligentste en meest integere kunstenaars van de laatste decennia uit Vlaanderen, maar alles is relatief natuurlijk en wie niet kent niet weet, zodus enige lectuur over de heer Bucquoy is allicht welgekomen en meegenomen
  2. Omdat nog drie teksten beschikbaar waren die de gelijklopendheid tussen het vrije denken en erotiek (door de eeuwen heen) konden illustreren werd de toezegging verkregen van Weverbergh en de weduwe Ernst van Altena om Jij Goudgepunte Lans op het internet te publiceren, daterend van 1967, nog voor het zogezegd nog allemaal moest beginnen. In dezelfde lijn wordt de vertaling van Sonetti Lussuriosi, Wulpse sonnetten door Ernst van Altena gepubliceerd, naar tekeningen van Giulio Romano evenwel zonder de zestien gravures. De inleiding van Ernst van Altena willen we je niet onthouden: De jezuďeten hebben het al eeuwen door: wanneer iemands werkstuk je onwelgevallig is, moet je het niet omhoog stoten in de publiciteit door fanfares van af­grijzen of verontwaardiging te blazen. Helemaal doodzwijgen moet je het ook niet, want dat mobili­seert de verdedigers. Nee, beter is het om ander werk van hem te prijzen en van het als bedreigend ervaren werk te zeggen dat het 'tot zijn onbeduidendste be­hoort, een stukje broodschrijverij is dat terecht aan de vergetelheid werd prijsgegeven...' etc. En als je er dan tegelijkertijd voor zorgt dat het werk moeilijk verkrijg­baar wordt, dan kun je zo'n negatieve mythe eeuwen in stand houden. Van Altena had de vertalingen al gereed in 1968 maar heeft ze maar in 1981 gepubliceerd. Een derde tekst is een historische situering door Ed Schilders Pietro Aretino: de geschiedenis van een reputatie, verschenen in Vergeten Boeken, 1986
  3. En in het jaar voorafgaand de veertigste verjaardag van ‘Grote Mijnstaking” uit het Belang van Limburg van 12 mei 1993 een interview met Arnout Vanreusel, de afgestudeerde socioloog die als een van de eerste in de mijn ging werken en mee de voelhoren was voor wat later de mijnstaking 1970 en Mijnwerkersmacht zou worden, iets dat nog altijd in het verkeerde keelgat steekt van de vakbonden. Arnout Vanreusel was er evenwel ook in Zwartberg 1966 al bij om zn vriend Valčre Sclep uit de vuurlinie  te evacueren die toen door de rijkswacht was doodgeschoten.
  4. Op dezelfde blz van het uitermate interessante archief van Het Belang van Limburg stond ook een interview met Chris Lomme, om haar te vragen wat die periode voor haar betekende, maar zij deed een heel ander verhaal uit de doeken, nl van haar persoonlijke ‘revolte’ tien jaar eerder,” ik was een rebel avant la lettre”, zo stelde ze.
  5. Omdat Europees Links (dus links van de Sociaal-Democratie) zich moeizaam een weg zoekt op het politieke terrein in Europa, en dit is in een België niet anders, een hoofdstuk uit een boek van Peter Mertens uit 2005, De arbeidersklasse in het tijdperk van de transnationale ondernemingen, nl. Hoofdstuk 3. De partij van Europees Links. Ondertussen is Europees links, de PVDA en PVDA+ geëvolueerd en kan deze evolutie afgemeten worden aan de standpunten in 2005 en aan het huidig platform van Europees-Links
  6. Omdat hij voor ons alleszins een referentiepersoon, die wij hem, wat onze sociologieopvatting en -toepassing betreft, onze ‘geestelijke vader’ noemen, een hommage aan Ward Leemans die wij mee mochten publiceren in het herinneringsboek aan Ward Leemans, 1999

(Bedrieglijke) stilte op de npdata-site zie www.npdata.be

Op de npdata-site is er weinig beweging geweest. Op het verslag van Idea-Consult over de dienstencheques 2008 is het nog altijd wachten, hoogst eigenaardig, eveneens op het aanvullend verslag van het Rekenhof na de bespreking in de financiële commissie van het parlement, waar de minister het effect van haar maatregelen kon voorstellen op het vernietigend rapport dat het Rekenhof over de dienstencheques had opgemaakt. Intussen hebben we een nieuwsoortig overzicht van de tewerkstelling ontwikkeld volgens de nieuwe NACE-code in een lange termijnwvergelijking, alsmede over het tewerkstellingsvolume in de Non-Profit volgens de diverse begrotingsposten in 2008 en dus ook de bevoegde ministers, ze weten dus waaraan ze beginnen:

Tewerkstellingsplaatsen 1997-2008 per sectie (lettercode) volgens de nieuwe NACE rev2 indeling die vanaf 2008 van toepassing is: Tabel NACE-sectie 1997-2008.
Tewerkstellingsplaatsen 1997- 2008 in de Q-sectie,
Gezondheidszorg en Maatschappelijke dienstverlening volgens NACE-rev2: Tabel NACE-Q-sectie 1997-2008.
Tewerkstelling Non-Profitsectoren in Vlaanderen (Gezondheidszorg, Welzijnszorg en Cultuur) 2008 in VolTijdse Eenheden: Tabel Non-Profit Vlaanderen 2008. De tabellen zijn  'harmonikatabellen' die langs rij en kolom openplooien (op de + jes klikken) in een alsmaar groter detail.

Met vriendelijke groeten,

Jan Hertogen,
www.getuigen.be
www.npdoc.be
www.npdata.be