De Staking van 1970 
Tielens Johan en
Iven Johny 

Tekst  Inhoud  Print (110p)

Titel
Voorwoord
Inleiding
   1. De motivatie
   2. Het publiek
   3. Het uitgangspunt
   4. Doelstelling
       en probleem
   5. Het onderzoek

Hoofdstuk 1 - Toestand
Hoofdstuk 2 - Oorzaken

Hoofdstuk 3 - De Staking

   
  0. Inleiding
  1. Aanleiding
  2. Feitenreconstructie
    

   Maandag
   Dinsdag
   Woensdag
   Donderdag
   Vrijdag
   Zaterdag
   Maandag    
   Dinsdag      
   Woensdag  
   Donderdag 
   Zaterdag     
   Maandag    
   Dinsdag       
   Woensdag
   Donderdag  
   Vrijdag        
   Zaterdag     
   Zondag       
   Maandag    
   Dinsdag      
   Woensdag  
   Donderdag  
   Vrijdag       
   Zaterdag    
   Zondag      
   Maandag    
   Dinsdag     
   Woensdag 
   Donderdag 
   Vrijdag       
   Zaterdag    
   Zondag      
   Maandag   
   Dinsdag      
   Woensdag  
   Donderdag 
   Vrijdag       
   Zaterdag    
   Zondag      
   Maandag   
   Dinsdag      
   Woensdag  
   Donderdag
   

  5 januari
  6 januari 
  7 januari
  8 januari
  9 januari
10 januari
12 januari
13 januari
14 januari
15 januari
17 januari
19 januari
20 januari
21 januari
22 januari
23 januari
24 januari
25 januari
26 januari
27 januari
28 januari
29 januari
30 januari
31 januari
  1 februari
  2 februari
  3 februari
  4 februari
  5 februari
  6 februari
  7 februari
  8 februari
  9 februari
10 februari
11 februari
12 februari
13 februari
14 februari
15 februari
16 februari
17 februari
18 februari
19 februari
  
  3. Epiloog
  4. Enkele processen
Hoodstuk 4 - Bewegingen
  1. Mijnwerkersmacht
  2. Het Permanent
      Komitee
Hoofdstuk 5 - Besluit
Bijlagen