Jan in Lublin, 10-18 juni 2009
op zoek naar het zwarte gat in
de herinnering van de mensheid

Jan in Marokko Damascus Dresden Berlijn Halle (ad Saale) E-mail

Inhoud         Gedetailleerde inhoud

1ste verslag - over 12 juni 2009
2de  verslag - over 13 juni 2009
3de  verslag - over 14 juni 2009

4de  verslag - over 14 juni 2009
5de verslag - over 15 en 16 juni 2009
6de verslag - over 16 juni 2009
Epiloog - 18 juni 2009


Gedetailleerde inhoud

1ste verslag - over 12 juni 2009

Wifi
Over het zwarte gat, Polen en religie
Op zoek naar "Aktion Reinhard" in Majdanek
1,7 milj. Poolse joden zonder herinneringscentrum
De ene dode is de andere niet
Tentoonstelling Pools-Duitse betrekkingen Berlijn
Lublin en Mechelen, een vergelijking
Poolse aardbeien en kersen
Marokko in Polen
Majdanek en de monumentale monumenten
De keldereetgelegenheden
Het mausoleum in Majdanek
Het joodse getto in Lublin

2de  verslag - over 13 juni 2009

Achtergrond documentatie over "Aktion Reinhard"
Op zoek naar herkenningspunten in Lublin
"Communist enslavement"
Nog 1 joodse inwoner in Lublin?
Toch maar naar Belzec?
De "Poolse manier"
Een echt Hades
De Lipowastraat (Lindenstrasse) onder oorlog
Het Lipowa-camp anno 2009?

3de  verslag - over 14 juni 2009

Beeld van de "Aktion Reinhard" in volle omvang
Beslzyche
Zamosc en Rosa Luxemburg
Szczezeszyn
Józefów
Tomaszów Lubelski
Belzec of het "drie weken" gezegde

4de  verslag - over 14 juni 2009

Indrukwekkend monument
Verlaten dorp, van Saidjah Coudenys
De tentoonstelling in Belzec
Het zwijgen van de geallieerden
Pools Galicië en de Galicische joden
Brochure "Vernietigingskamp Belzec"
   - Het vernietigingskamp Belzec
   - 1ste bedrijfsfase van het kamp: 03-06 1942
   - 2 de bedrijfsfase van het kamp: 07-12 1942
Een indringend en aangrijpend monument
Geheimpolies en nurkse mensen

5de verslag - over 15 en 16 juni 2009

Dariusz Libionka  en de nieuwe wind
Benoeming van werkelijkheden en betekenissen
"Aktion Reinhard" en overblijfselen Lipowa-camp
Verzetsmuseum "Under the Clock"
Het zwarte gat is een witte vlek
Het immer verdeelde beheer van het verleden
Een Marokkaan in Lublin
M.S. Arnoni, van de universiteit van Auschwitz
Aktion Reinhard Hoofdkwartier 2009

6de verslag - over 16 juni 2009

En dan het Brama Grodzka - Teatr NN - centrum
Het '68' van de Polen
Drie voorstellen voor Lublin
Het antwoord van
Agnieszka, Theater NN

Epiloog - 18 juni 2009

"Aktion Reinhard" ten voete uit

1ste verslag - 12 juni 2009 

Wifi
Over het zwarte gat, Polen en religie
Op zoek naar "Aktion Reinhard" in Majdanek
1,7 milj. Poolse joden zonder herinneringscentrum
De ene dode is de andere niet
Tentoonstelling Pools-Duitse betrekkingen Berlijn
Lublin en Mechelen, een vergelijking
Poolse aardbeien en kersen
Marokko in Polen
Majdanek en de monumentale monumenten
De keldereetgelegenheden
Het mausoleum in Majdanek
Het joodse getto in Lublin

Monumentale monumenten, compensatie voor het mis-kennen van het leed?

Op de foto klikken om nog 4 andere foto's te zien

Wifi

Voor het eerst wifi (draadloos en gratis internet) ondervonden in een hostelletje in Lublin (50 PLN of 11€ de nacht), en dat is een verschil met de tijd toen ik vanuit Amman vanaf een diskette m'n berichten moest opladen, met ondermeer de vertaling in het Nederlands van de Syrische toeristische brochure, opgemaakt in m'n 48 uur noodgedwongen verblijf in de transit in Damascus Airport bij m'n eerste vliegtuigreis dan nog, nu zes jaar geleden.

Over het zwarte gat, Polen en religie.

Hoe moet je het uitleggen, naar Lublin gaan op zoek naar het zwarte gat in de herinnering van de mensheid, zo zit het in m'n hoofd tenminste. In Lublin was het SS-hoofdkwartier gelegen om de vernietiging van alle Poolse joden op industriële schaal uit te voeren. Hiermee werd uitvoering gegeven aan de conclusies van de Wannsee-conferentie (de Waanzinconferentie denk ik er altijd bij) om voor eind 1942 alle Poolse joden te vernietigen met zo weinig mogelijk kosten. Vanuit Lublin heeft de SS 1,7 miljoen joden voor z'n rekening genomen. Zonder veel aanknopingspunten maar toch met de lezing van enige artikels uit de uitstekende site  www.deathcamps.org in het achterhoofd een hostel in Lublin geboekt en met m’n plooifietsje 26 uur op de bus van Eurolines gestapt. Na tweemaal overstappen, Berlijn en Wrocklaw, ging het recht door Polen op gewone en dus hobbelige nationale wegen die toelieten al een indringend beeld te krijgen van Polen in het decennium van toetreding tot de EU. Ook 20 jaar nadat Jaruzelski de grote afrekening met het ‘communisme’ (ongewild) aan de gang zette door relatief vrije verkiezingen te beloven die door Walesa overweldigend werden gewonnen, kwamen pas daarna Duitsland en de andere landen aan de beurt. Maar de Polen slagen er blijkbaar in altijd een bijrol te spelen in de geschiedenis ook al staan ze op de eerste plaats. Zij vormen al 200 jaar (of langer) een strijdtoneel voor andere landen (Duitsland, Rusland) die beslag op hun grondgebied wilden leggen. De volksverhuizingen die dat meebracht zijn niet te tellen. En nu heb je opnieuw die indruk wanneer Amerika, meer dan Europa, het ontwikkelingskader bepaalt, alhoewel de autostrades en heel wat EFS-projecten door Europa worden gefinancierd. Bij het binnenrijden van de steden viel het op dat de parkings bij mastodontmagazijnen als Decathlon, H&M, Leroy, Makro, Ikea, Mediamarkt, Carrelfour, Lidl en wat al meer leeg stonden en de kerken zowel in de voor- als de namiddag vol. Zoals de directrice van de bibliotheek in Majdanek, me later kon uitleggen was het een Poolse religieuze feestdag, die nergens anders in de wereld bestaat. De Gods Body feestdag, als ze het letterlijk uit het Pools vertaalde, het heeft te maken met de verandering van brood en wijn in het lichaam van Christus, Gods Body dus legde ze me uit maar verder had ze met de godsdienst niets van doen. Zoals de uitzonderlijk bloemrijke begraafplaatsen, en de tientallen bloemenkramen aan de kerkhoven dezer dagen allicht ook wijzen op een sterker religieus gevoel of iets als de 1ste november bij ons? De katholieke godsdienst is nooit ver weg in Polen. Toen ik rond 9h 's avonds terug reed met m'n fietsje in een park was er in een soort amfitheater een spektakel aan de gang met forse muziek en een podiumact onder de auspiciën van een katholieke organisatie, met een grote ikoon als decor waarop Maria een zedige kus gaf aan Maria Magdalena, hetgeen me even deed denken aan een katholiek lesbiënne-feest in het hart van Lublin, maar dat zal wel zinsbegoocheling geweest zijn in het wat dit punt betreft traditionele Polen.

Op zoek naar "Aktion Reinhard" in Majdanek

Op zoek naar het zwarte gat dus, the black hole in the memory of the human species, zo vertaalde ik in m’n brokkelengels het doel van m'n zoektocht. De Majdanek-tentoonstelling is twee 'barakken' groot met enkel informatie op grote borden aan de muren bevestigd met weinig uitleg, de binnenruimte zelf is leeg, alles staat er nog zoals het er in 1950 werd neergezet en dat is op zich al een tentoonstelling natuurlijk. Maar het houdt ook in dat grote delen van het kamp nog intact zijn maar de informatieve waarde is een ramp. Ook over de "Aktion Reinhard" wordt met geen woord gerept en in de topografie van de uitroeiingskampen staat Treblinka niet eens aangegeven. "En hoe denk je dat het komt" vroeg de bibliotheekdirectrice, na m’n commentaar aanhoord te hebben. Ten eerste door de Koude Oorlog, de doden in het ene en het andere kamp hadden niet meer hetzelfde gewicht en Polen, spijtig voor de 3 miljoen joodse inwoners van Polen en 3 miljoen andere Poolse slachtoffers zaten in het verkeerde kamp. Ten tweede, ging ik verder,  is de Poolse herinnering aan de vernietiging van de joden altijd bezwaard door het reeds aanwezige en ook na de oorlog voortlevende anti-semitisme dat geen draagvlak gecreëerd heeft voor de bescherming van joodse burgers door de Poolse bevolking gedurende de oorlog, noch voor de herinnering aan het Pools/Joodse lijden. De Poolse staat was in de oorlog deel geworden van het Generaalgouvernement, en in feite deel geworden van het Duitse rijk. Zij werden volledig ingezet voor opsporing, verzameling en deporatie van de joden, nadat reeds duizenden joden door de Einsatztroepen werden afgemaakt bij de inval in 1939. Meer nog, bij terugkomst van de weinige joden na de bevrijding in hun woongebied werden opnieuw progroms georganiseerd, maar dan nu door de Poolse bevolking. De joden die overbleven kozen er dan noodgedwongen voor om zich in Palestina te vestigen. En wil men de harde positie van Israël begrijpen is het goed ondermeer de geschiedenis van de Poolse joden te kennen, wat uiteraard geen enkele rechtvaardiging inhoudt van de onrechtmatige bezetting van Israël van Palestina en hun verzet tegen de oprichting van een Palestijnse staat, zo besloot ik m'n betoog. En dat er nu maar 15.000 joden  in Polen leven tegenover 3 miljoen voor de oorlog is geen toeval. Maar de verhouding Poolse joden en niet-joodse Polen is taboe en het zal verder nog wel een tijdje blijven als je ziet wie in Polen nu de politieke macht heeft, besloot ik en hiermee was zij het eens.

1,7 miljoen Poolse joden zonder herinneringscentrum in Lublin

Intussen blijft de gedachtenis, het onderzoek, de documentatie van een van de grootste uitroeiingactie van mensen in zulk een kort tijdsbestek (anderhalf jaar) binnen een erg beperkte lokaliteit (Treblinka, Sobibor, Belzec zijn geconcentreerd aan de Pools-Russische/Oekrainse grens) zonder centraal onderzoeks- en gedachteniscentrum. 1,7 miljoen mensen werden uit hun huizen gehaald, op transport gesteld, in transitkampen ondergebracht  of rechtstreeks naar de vernietigingskampen gebracht waar geen selectie gebeurde maar  iedereen onmiddellijk werd gedood door de rook, gas uit wagens en daarna cyclon B, vervoerd naar verbrandingsovens, of collectief verbrand en daarna uitgestrooid op de akkers of in de wind. 1,7 miljoen individueel levende mensen, met elk hun achtergrond en geschiedenis in een van de Poolse districten. Kernpersonen in het sociale, culturele, wetenschappelijke, politieke en economische leven die sinds eeuwen in Polen verbleven werden door een politieke beslissing van een democratisch verkozen regime in het Duitsland van Goethe, Bach en Schiller met inzet van al het wetenschappelijke en intellectuele potentieel om het leven gebracht. Het was geen wilde daad van monsters, maar van erkende en hooggeëerde Duitse burgers, die er hun werk van maakten op een hygiënische en goed uitgekiende wijze een einde te maken aan het leven van 1,7 miljoen mensen, en hun legitimatie vonden in het extreem doortrekken van de verworvenheden van de verlichting, de mens kan (en moet) zijn (sociaal biologische) lot zelf in handen nemen en 'wetenschappelijk' sturen, ondermeer door de eliminatie en liquidatie van onvolkomen elementen in de soort zoals gehandicapten en ouderen, of van in hun ogen gedegenereerde onderdelen zoals joden en in 2de orde de Slavische volkeren die mogen blijven leven maar als dwangarbeider. En na de arbeid keerden telkens tienduizenden SS-functionarrissen en het kamppersoneel in hun huisgezinnen terug. Voor een beschrijving van dit 'genormaliseerde' SS-leven zie ondermeer het dagboek van Paul Kremer.

De ene dode is de andere niet

Voor de oorlog bestond het district Lublin voor 40% uit Joden die er toen al voor een gedeelte naar werden verdreven. Daarvan is op het eerste gezicht niet veel meer van te merken. De ene dode is evenwel de andere niet, Auschwitz heeft haar plaats in de geschiedenis van de mensheid veel sterker vastgelegd en gematerialiseerd dan de 1,7 miljoen doden in wat de Duitse nationaal-socialisten cryptisch de “Aktion Reinhard” noemden en vooral in de kampen Sobibor, Treblinka en Belzec werd uitgevoerd. Er waren maar enkele overlevenden (3 in Belzec bv op 430.000 vermoorde personen) en de vernietiging van de kampen zelfs na het volledig uitvoeren van de vernietigingsopdracht eind 1942 (Belzec) en 1943 spelen hier natuurlijk in mee. Veel meer dan Auschwitz waar vooral de West-europese joden werden omgebracht en ook 437.403 Hongaarse joden in de lente 1944, staan de drie uitroeiingskampen, gelegen aan de Bugrivier, die Polen en Rusland/Oekraine scheidt, in feite mee symbool voor de 3 miljoen Poolse en 1 miljoen Russische joden waarvan de herinnering deels ook in de Koude Oorlog een tweede dood stierf. Maar ook naar Sobibor werden 34.000 Nederlandse joden vanuit Vucht en Westerbork vervoerd om er  te worden vergast. De herinnering in Nederland heeft daar een vaste plaats verworven. Het nationaalsocialisme heeft naast de militaire hegemonie over Europa en de wereld de vernietiging van de joden tot eerste, en de degradatie van de Slavische volkeren, Polen en Rusland voorop, tot arbeidsslaven en tweede doelwit verklaard. Een verdere en meer diepgaande kennis van de vernietigingsopzet in Sobibor, Treblinka en Belzec kan het inzicht in de jodenvernietiging verdiepen, de rol, betekenis en werkwijze van het nationaal-socialisme verduidelijken en de samenhang van de huidige gebeurtenissen en opstelling van landen in het ruimer historisch kader begrijpelijk maken.

Tentoonstelling over de  Pools-Duitse betrekkingen in Berlijn

Overal waar wij de aandacht richten op de jodenvernietiging in Sobibor, Treblinka en Belzec hebben we het gevoelen dat het ons ontsnapt. In de belangrijke tentoonstelling die op 28 mei 2009 in Berlijn van start ging over de Duits/Poolse betrekkingen is de “Aktion Reinhard” herleidt tot 4 regels in een commentaar onder de foto van Odilo Globocnik, de feitelijke uitvoerder van de operatie en chef van de SS in het district Lublin, weliswaar met de laconieke vermelding dat er 1,7 miljoenen Joden werden gedood, zonder dat dit evenwel verder gekaderd wordt, alsof dit een detail was naast vele andere. De tentoonstelling in Berlijn is een gezamenlijke productie van een  Duitse en Poolse staf zodat allicht de gevoelige punten vermeden werden. Ook in Lublin of Majdanek is (vooralsnog) niets terug te vinden van de centrale rol die Lublin in dit drama gespeeld heeft.

Lublin en Mechelen, een vergelijking

Een beetje zoals Mechelen, dacht ik,  dat wel erkent en zich verontschuldigt dat de wegvoering van joden in de Dossin-kazerne is kunnen gebeuren, maar intussen sociale appartementen gemaakt heeft van de Dossinkazerne waarin duizenden hun laatste dagen doorgebracht hebben, en die ze nu tegen veel geld moet terugkopen om een uitbreiding van het museum te kunnen realiseren. In 1998 hebben zij daarbij zonder pardon de spoorweg opgebroken die als opstapplaats en  kaai gediend heeft waarlangs 25.267 joden en zigeuners werden weggevoerd na een goed stuk over de Mechelse ring te rijden voor de trein langs Muizen en Boortmeerbeek richting Auschwitz ging. Op een kleinere schaal is het alsof men in Auschwitz de aankomstkaaien en de sporen zou wegnemen. Behoudens het Joods Museum van Deportatie en Verzet in een zijstraat van de ring met enkele stukken spoor als gedenkteken, is langs de buitenzijde aan de ringkant geen enkel spoor of gedachtenisteken ingericht dat Mechelen tot thuishaven geweest is van een van de grootste drama's op Belgische bodem. De enige stukken spoor, zo wist een oude treinverantwoordelijke van het Mechelse Arsenaal me te vertellen, liggen nog onder de nieuw aangelegde ringweg bij de afslag naar Nekkerspoel. Misschien goed om deze nog eens op te graven?

Poolse aardbeien en kersen

Het was me al opgevallen, de Polen met grote rechthoekige korven langs de weg waarvan ik pas later ontdekte dat de inhoud aardbeien waren. Vers van het land of als overschot van de veilingen wegens kwalitatief niet goed of vers genoeg. Omdat ik gedurende de busreis al een Poolse hamburger en Poolse hotdag geproefd had en weten te appreciëren wegens de overdaad aan groeten weliswaar besproeid met drie verschillende soorten sauzen, was ik op zoek naar wat anders. Maar in tegenstelling tot Berlijn waar om iedere hoek wel eetstandjes in volle diversiteit van aanbod te vinden zijn, kwam ik in m’n zoektocht van een kale reis terug. In Majdanek had ik de trolleybus genomen wegens sterke tegenwind en ook om dit vervoermiddel eens uit te testen want het is hét vervoermiddel in Lublin en relatief goedkoop én milieuvriendelijk, 2 PLN (Zlotys, of 0,45€) de rit. Vroeger afgestapt kwam ik langs een appartementsonderbouw met kleine winkeltjes onderaan en vroeg ik aan een jong koppel me voor 2 PLN kersen en voor 2 PLN aardbeien te geven, zo moest ik geen gesprek aangaan over prijs en hoeveelheid, want uitzonderingen niet te na gesproken, je verstaat Pools of je wordt niet verstaan, maar dan brengt lichaamstaal soelaas en als het in het honderd loopt is er altijd wel iemand die het gevolgd heeft en het in het Pools vertaalt. Voor m’n 4 zloty’s ben ik met een kilo kersen en een kilo aardbeien weggekomen. De aardbeien heb ik samen met een pot Maljanka, een erg lekker soort yoghurt, gulzig opgeschrokt, zoals ik in m’n jeugd elke woensdag ŕ volonté aardbeien kon eten geplet in yoghurt, meegebracht door Gabriëlle die jaar en dag de hulp geweest is in het gezin van acht kinderen waaruit ik stam, het ging daar om kleinere aardbeien die niet goed genoeg waren voor de veiling en die elke woensdagnamiddag voor een groot festijn zorgden in aardbeientijd.

Marokko in Polen

De winkeltjes onder de appartementsblokken deden me aan Marokko denken, Zo ook de vele onafgewerkte gebouwen langs de straatkant, de Poolse en Marokkaanse migranten die in de weer zijn hun huis in hun land (van afkomst) in orde te brengen, maar eerder dan de Marokkanen zullen de Polen allicht niet in grote getal definitief in België blijven. Ook door de ongestructureerde stedenbouw voorzover we daar uit onze doortocht in Wrocklaw, zestochowa (jawel met veel Johannes Paulus 2 beeltenissen) Kielci en Lublin konden afleiden, alhoewel Lublin uit dat oogpunt meevalt en een ander beeld geeft, allicht ook gekleurd door de vier universiteiten, er zijn er veel meer corrigeerde de bibliotheekdirectrice me toen ik daarover sprak.

Majdanek en de monumentale monumenten

Maar hoe dan ook, het meeste indruk maakte toch, na 6,5 km fietsen, de grote vlakte die ineens rechts van je opduikt langs de grote steenweg die naar Majdanek leidt. De geëigende profielen van barakken, wachttorens, en vooral ook de monumentale monumenten. Dit lijkt een tautologie, maar door de eigen wijze van herinneringsopbouw in het oude Oost-Europa kan men aan het begrip monument toch het voorzetsel monumentaal toevoegen. Wellicht omdat de dimensie van het leed zo groot was, en het in de ogen van het Westen niet meer herkend of erkend werd. Het Koude Oorlogsdenken noodzaakte misschien om dit leed en de herinnering eraan in een extreme grootheid te evoceren en nog een zekere proportie te geven tegenover de min(der)achting door het Westen. Als je het leed mis-kent of niet kent, de 27 miljoen Russische oorlogsdoden, de duizenden politieke gevangen in Buchenwald en ander kampen, de miljoenen dwangarbeiders uit Oosteuropa (vooral vrouwen), de jodenvernietiging die vooral ook in Oost-Europa aan 5 miljoen joden het leven gekost heeft, dan zullen onze ‘monumentale’ monumenten je daar met de neus op drukken, heeft men misschien gedacht. Maar zo werkt het natuurlijk niet, alhoewel een bezoek aan het Russische gedenkteken in Berlijn Treptow toch indruk blijft maken, zelfs of zeker door de veelvuldige citaten van Stalin, die er nog de plaats krijgt die hem toekomt als staatshoofd die tegenover driekwart van de Duitse divisies het perspectief van de bevrijding geopend heeft. De late inzet van de Amerikanen in Normandië tegenover een kwart van de Duitse divisies van een legermacht die al in het hart getroffen was in Stalingrad maakte dit perspectief vooral in het Westen, concreter. Het getuigt dan ook van een groot cynisme van de nieuwslezer op de VRT die sprak over D-Day als de dag dat de bevrijding werd ingezet. Tegenwoordig moet je over niets beschaamd zijn om aan journalistiek te doen en het nieuws te lezen.

De keldereetgelegenheden

Terug naar Lublin afgezakt om wat te eten. Niet voor een pizza of kebab dacht ik, maar restaurants waren in geen velden te bekennen, behalve eentje verbonden aan een hotel. Allicht niet goed gezocht en dan maar een onderaardse pizza-gelegenheid, zoals vele winkels en clubs en de veelvuldige solaria, die langs een keldertrap aan de voorgevel kunnen bereikt worden. En in Polen is er allicht geen rookverbod in eetgelegenheden zodat ik weer eventjes in de hel was. Bij het terugrijden nog twee restaurants tegengekomen voor op een andere dag. En oppassen om met de fiets niet van trapjes op het voetpad te donderen. Want in Polen heb je een multifunctionele stoep, geen fietspaden maar wel een ruimte neven de weg waar voetgangers en fietsers op elkaar ingesteld zijn én auto's mogen parkeren. Fietsen (en fietsenwinkels) zijn dan ook een grote zeldzaamheid in Lublin (of Polen?).

Het mausoleum in Majdanek

En dan nog een beeld dat blijft hangen, het mausoleum op de top van heuvel waartegen het concentratie- en ook uitroeiingskamp Majdanek aangelegd is. Het mausoleum bergt restanten van de uitgestrooide as van 18.420 joden die op  3 november in Majdanek werden doodgeschoten in het kader van de viering van de nationaal-socialistische feestdag, het Erntefest", het oogstfeest, een 'heidense' vervanging van de religies waar het Nazisme niets van moest weten, ook niet van het christendom dat te veel eigen tradities bevatte die het nationaal-socialisme niet kon controleren. In het district Lublin werden op 3 en 4 november 1943 in totaal 42.000 joden doodgeschoten. In feite betrof het een wraakneming in opdracht van Himmler, na de opstand in oktober 1943 in het uitroeiingskamp Sobibor. Deze verschrikking heeft onder de ogen van de Poolse bevolking plaatsgevonden.  Majdanek ligt midden in het bebouwde centrum van Lublin, dit in tegenstelling tot alle andere kampen die ver weg in de bossen verscholen lagen. In het museum van Majdanek wordt er geen melding van gemaakt en het is enkel langs een later geplaatste privé-gedenkplaat aan het Mausoleum dat uitleg gegeven wordt. In m'n gesprek met de bibliotheekdirectrice beklemtoonde ik nogmaals dat, met alle belang die elke individuele misdaad of collectieve moord heeft, men er toch niet onderuit om in de streek rond Lublin, de destructie door het nationaal-socialisme minstens te kaderen in een actie en politiek die 1,7 miljoen doden gemaakt heeft in kampen die rechtstreeks afhingen van de SS-leiding in Lublin. Er is een gelaagdheid in het leed en de misdaad die ook enkel maar kan begrepen worden vanuit de eigen Poolse geschiedenis, die overigens ook nergens in beeld komt. En moet ook het gewicht van de slachtoffers niet 'herijkt' worden, nu de koude oorlog al lang achter de rug is. Maar integendeel wordt meer nog dan vroeger de positie en de verdienste van de oude Sovjetunie geminimaliseerd, verzwegen of onder de mat geveegd, met een beeld over Stalin als minstens een even grote boeman als Hitler, die evenwel voor de ganse wereld de ommekeer van de oorlog in Stalingrad heeft bewerkstelligd. De Russische- en sovjetpositie na de oorlog kan maar begrepen worden vanuit het lijden en de slachtoffers die in het land gemaakt zijn, nl. 27 miljoen in Rusland. Maar niemand kan en sommigen willen niet tot zich laten doordringen dat, voortgaande op 60 miljoen doden in de tweede wereldoorlog op 6 jaar tijd (1939-1945) gemiddeld 27.397 doden per dag zijn gevallen, 365 dagen per jaar, 6 jaren lang, en een kleine helft daarvan in Rusland.

Het joodse getto in Lublin

Het is ook niet te begrijpen dat op de Majdanek-tentoonstelling en in het Museum met geen woord gesproken wordt over het joodse getto in Lublin en de liquidatie ervan die een goede illustratie vormt van de concrete werkwijze van de operatie Reinhard. 1/3 van de bevolking in Lublin was Joods, of zo'n 40.000 mensen. Slechts 200 tot 300 van hen hebben de uitroeiing overleefd samen met 1.000 joden die er nog in geslaagd waren naar het door Rusland bezette Pools gebied te vluchten. De lezing van het uiterst interessante en aansprekende verslag over het getto van Lublin op www.deathcamps.org/occupation/lublin%20ghetto_nl.html geeft een goed beeld van wat zowel in Majdanek als in Belzec en de andere vernietigingskampen aan de orde was. Het is ook duidelijk dat het joden van Majdanek waren die het vernietigingskamp in Belzec mee hebben gebouwd. Dat was niet geweten door de bibliotheekdirectie in Majdanek. Dat maakt op een of ander manier deel uit van het zwarte gat dat we zo beetje bij beetje verder leren kennen. Dus toch maar eens zelf op zoek gaan naar het oude getto van Lublin,  zonder kaart, zonder gids en zonder kennis van de Poolse taal.

  
 2de verslag:  13 juni 2009  Boven

Achtergrond documentatie over "Aktion Reinhard"
Op zoek naar herkenningspunten in Lublin
"Communist enslavement"
Nog 1 joodse inwoner in Lublin?
Toch maar naar Belzec?
De "Poolse manier"
Een echt Hades
De Lipowastraat (Lindenstrasse) onder oorlog
Het Lipowa-camp anno 2009?

Lublin Castle, waar in WO II de Gestapo-gevangenis was. In Lublin was ook het hoofdkwartier van "Aktion Reinhard" voor de liquidatie van 1,7 miljoen Poolse joden.
     

Achtergrond documentatie over "Aktion Reinhard"

Een inleiding op de "Aktion Reinhard" is terug te vinden met veel verwijzingen en toelichting op www.deathcamps.org/reinhard/reinhardintro.html en over het hoofdkwartier in Lublin op  http://www.deathcamps.org/lublin/lublinintro_nl.html

Op zoek naar herkenningspunten Joodse leven en "Aktion Reinhard" in Lublin

In het hostelletje, niet meer dan een burgerhuis waarin zoveel mogelijk zo klein mogelijke kamertjes geprangd werden met een keukentje zonder plaats voor tafeltje of stoel, toch wat toeristische informatie gekregen met het plannetje (in het Pools) van een rondgang in Lublin langs joodse herkenningspunten of gedenktekens, en ook het adres van de toeristische dienst in de oude stad. Met de fiets door lichte druilregen die beetje bij beetje op regen begon te lijken. Met de paraplu in de hand op de fiets in de oude stad aanbeland. Aan de oudere behulpzame verantwoordelijke van de toeristische dienst m'n vragen voorgelegd: de joodse aanwezigheid maar vooral ook het herinnerings- en onderzoekscentrum van de Aktion Reinhard die vanuit Lublin werd georchestreerd. En of in het Castle daar nog van te zien was.

De rondgangbrochure langs herkenningspunten van het Joodse leven in Lublin was in het Engels beschikbaar, alsmede twee brochures over "Herkenningspunten en sporen van de joodse culture in Lublin" en "Van Lublin tot Belzec, sporen van joodse aanwezigheid en de holocaust in het Zuid-Oostelijke deel van de Lublin regio". Hoogst interessante documentatie en beschikbaar (aan te kopen) voor alle bezoekers bij de toeristische dienst. De info over de nationaal-socialistiche "Aktion Reinhard" in z'n totaliteit en omvang komen we echter, ook in de brochures maar erg weinig te weten. We zullen de komende dagen de rondgang eens punctueel afleggen en morgen proberen naar Belzec te gaan met het openbaar vervoer.

"Communist enslavement"

In de oude stad, met wél veel restaurants, sloeg de pedaal van ons fietsje door, vijftig meter voor de eerste fietswinkel in Lublin die we tegenkwamen. Gans het voorblad (het tandwiel met de pedaalstang) moest vervangen worden en dat stuk hadden ze niet. Dus zo verder gesukkeld naar het Castle waar een wirwar van gedenkplaten ondermeer voor het 'nieuwe leger',  het AK dat Polen nog voor de komst van Russen volledig had willen bevrijden van de Duitsers. In feite was minstens onduidelijk of het ook tegen het aankomende Russische leger gericht was en dat hebben ze geweten. Over de Aktion Reinhard en het Gestapo-bestuur van de Gestapo  over de Lublin regio met Odilo Globocnik was er geen specifieke info of gedenkplaat te vinden. Op de algemene overzichtsinfo met de zeer oude geschiedenis van het kasteel worden we wel wat wijzer: In de 2de wereldoorlog werden 40.000 personen gevangen gezet in het Castle, in hoofdzaak verzetstrijders waarvan een groot aantal gedood werden door executie  en in dodenkampen. Over de uitroeiingsactie van 1,7 miljoen joden geen woord. Wel dat de Russen er, na de oorlog, langs hun publieke veiligheid en de geheime politie  een strenge gevangenis in onderbrachten. Gedurende 10 jaar werden er 35.000 Polen die zich verzetten tegen de "communist enslavement", het door communisten opgelegde knechtschap" gevangen gezet, en 1.000 gevangen zijn in die periode in gevangenschap overleden. Het geeft aan dat, meer nog dan de verhouding van de Polen tot Duitsland, de verhouding tot Rusland door de eeuwen heen sterk beladen is, en noodwendig van dichterbij moet bekeken worden. "Enslavement" geeft goed de historische beladenheid weer van hoe de naoorlogse periode tot op de dag van vandaag door de Polen wordt aangevoeld.

Nog 1 joodse inwoner in Lublin?

Een doorgang door het museum met vooral de Poolse geschiedenis, onderdrukking, overheersing, veldslagen en leiders in beeld liet ons op onze honger wat de 2de wereldoorlog  betrof. Twee gidsen aangesproken die op m'n klassieke entrée, Français, English, Deutsch met onbegrip reageerden en het daarmee voor bekeken hielden voelden zich uiteindelijk toch genoopt een hoger niveau erbij te halen, de historische medewerker van het museum. Ja, zij hebben hier gezeten de Gestapo, ja van Lublin uit werd de Aktion Reinhard opgezet, ja het is een van de grootste uitroeiingsacties uit de geschiedenis geweest, ik begrijp je perfect maar je moet weten dat het heel heel moeilijk is en ingewikkeld en dat er dus niets hierover terug te vinden is in het Castle of in Lublin. Maar in Majdanek zeggen ze dat het hun zaak niet is, zij hebben het over hun kamp, wie geeft dan aandacht aan de "Aktion Reinhard" probeerde ik nog eens? En hoeveel joden wonen er nu in Lublin, tot voor de oorlog waren er dat 40%? Ik denk 1 zei de historicus, ik weet het niet. Momenteel wonen er in Polen 15.000 joden bracht ik in, en ik had de indruk dat m'n gesprekspartner de reactie had van, nog zoveel? En hij werd dringend weggeroepen zodat het zwarte gat voor mij weer een beetje groter werd.

Toch maar naar Belzec?

Dan maar naar het busstation om te zien of er op zondag busverkeer was naar Tamoszów Lubelski, de dichtstbije stopplaats van een bus naar Belzec dat nog 8 km verder ligt. Niet simpel met chauffeurs die enkel Pools spreken. Toch begrepen dat er op zondag een minibus vertrekt om 11h10 en er een kleine 2h over doet, aan 15 Zloty, en dat om 18h de grote bus de rit terug aflegt op 3 uren tijd. Dat geeft me in principe 4 uren  om op en af naar Belzec te rijden voor een bezoek van 2 uur, als het tijdschema klopt ten minste. Ik zie nog wat ik morgen doe, hangt ook een beetje van het weer af, want intussen was het steviger gaan regeren met wind er bovenop. en de pedaal van m'n fiets begon schever en schever te zakken, dus wou ik naar Belzec dan moest ik dringend terug naar de fietsenmaker.

De "Poolse manier"

En als je het nu eens uitboorde of iets vinden zodat ik er nog mee kon rijden, rekenend op de Poolse werkwijze, dwz voor alles een oplossing vinden zonder het juiste materiaal er voor te hebben. Dat was me indertijd door Jan L. duidelijk gemaakt, die in 1976 als ingenieur een machine moest installeren in een fabriek bij Kattowitse en er met een lief en later z'n vrouw van terugkwam. Ben nog mee geweest bij z'n eerste familiebezoek en heb later nog een vakantie aan de Mazurie-meren doorgebracht, en in die periode twee maal Auschwitz bezocht. Dus de Poolse manier werd toegepast. Een andere 2de handse voorplaat werd nog gevonden, de pedaal zelf kon gerecupereerd worden en na een half uur was de fiets terug in orde, "but your bicycle is in a very bad condition, you know" moest ik er bijnemen, en voor werk en plaat is het 20 Zloty (5€), zo werd de rekening gemaakt. Mét materiaal? probeerde ik nog maar niets aan te doen, 20 Zloty zodat ik ontspannen en gelukkig tot hun verwondering 30 Zloty overhandigde, er bij zeggend dat ik een low budget reiziger was, maar de Poolse manier erg kon appreciëren, zo waren ze de laatste vijftig jaar doorgekomen, hetgeen een begripvol lachje tevoorschijn toverde.
 

Een echt Hades

Een echt Hades in Lublin, in 't Engels, Frans en Russisch:
.
.. kunst of zaken wat je ook doet, in Hades ben je altijd goed

En dan was het hoog tijd om uit te zien naar een restaurant waarbij het ons, in de stromende regen nu de plaats terug te vinden waar we gisteren langsgekomen waren. En dat was Hades, een echte onderwereld in gewelfde kelders, kleurrijk, met ingemaakte groentepotten, en kasten vol glaswerk, schilderijen en verzorgd meubilair, met als bloem- en groentetuin uitgeruste vensterramen, met swingende en rockende muziek uit de 50-ger en 60-ger jaren (Peggy Sue, Sweet nothing ...) om 14h 30 in de namiddag, alleen, maar in een oergezellige omgeving. Voor 30 Zloty weliswaar (8 €) een gerecht op z'n Lublins, met groetenbuffet ŕ volonté en gekookte aardappels die nog naar aardappelen smaken. Dat is ook een ervaring, hoe meer je naar het Oosten gaat, hoe lekkerder de melkproducten en hoe smakelijker de aardappelen. Na nog een Café Latte was ik alles bijeen een beetje opgedroogd en fietste ik, nu langs de studentenwijken, en -restaurants, terug naar het hostel, na tevergeefs gezocht te hebben naar een joods herinneringsmonument "van de klok", me aangegeven door de Museumhistorieker, dat zich achter de Katholieke Universiteit van Lublin zou bevinden. Daar heb ik echter alleen een levensgrote evocatie in brons gevonden van een belangrijke prof van deze universiteit die Wotila in de armen valt bij hun eerste ontmoeting na z'n verkiezing tot paus.
 
De Lipowa straat of 'Lindenstrasse' onder oorlog
 
Bij onze dagelijkse check-up op het internet van plaatsen en kennis die we in de dag opgedaan hebben toch weer iets verrassends en actueel gevonden. Honderd meter van de plaats waar ik in het Hades ben afgedaald (tussen de Chopina en de Okopowastraat), ligt de Lipowastraat, de Lindenstrasse in het Duits, waar in de oorlog een kamp gevestigd was met een geschiedenis van veel bloed en tranen. Van daaruit werd ondermeer de arbeidskracht geleverd om bv het Majdanek kamp op te bouwen. Op www.deathcamps.org/lublin/lipowa_nl.html van de onuitputtelijke website met vele Nederlandstalige artikels, wordt verslag gedaan van een briefkaartje dat van daaruit is verstuurd en waarna de gehele geschiedenis van dat kamp uit de doeken gedaan wordt. Maar als besluit staat het volgende te lezen: Recent (december 2005) is begonnen met de bouw van een groot vermaakscentrum op de plaats van het vroegere straatkamp, het Plaza Centers Lublin (waarin vermoedelijk restaurants, bioscopen, winkels, etc. worden gevestigd). Dit project kan de overblijfselen (betonnen funderingen en een stukje muur van een barak) verwoesten van het voormalige kamp waar zoveel mensen werden vermoord. Met daaronder een plannetje van 1943:

Voortgaande op het toeristische kaartje met alle gedenktekens in Lublin dat we vandaag van de toeristische dienst van Lublin kregen kunnen we het kaartje van 1943 updaten, de Duitse straatnamen werden intussen vervangen door de Poolse:

 

Het Lipowa-camp anno 2009?

Zoals gevreesd werd is het Lublin-Plaza project gerealiseerd en is minstens op de toeristische en gedachteniskaartjes geen spoort van het Lipowa-kamp terug te vinden. De overblijfselen zijn allicht verdwenen. Ben er, zonder van het bestaan af te weten, met de fiets al enkele malen langs gereden en aan elke gedenkplaat stop ik. Lublin heeft zo te zien een dubbel gevoel bij het onderhoud van gedachtenis, herinnering en conservering van essentiële onderdelen van een geschiedenis waarin zij een grotere rol gespeeld hebben dan zij publiek willen ten toon spreiden. Ook hier wordt het verleden ingehaald door het heden zonder dat men het verleden nog laat kennen en dus het heden niet meer kan begrijpen.

 
3de verslag - 14 juni 2009

Beeld van de "Aktion Reinhard" in volle omvang
Beslzyche
Zamosc en Rosa Luxemburg
Szczezeszyn
Józefów
Tomaszów Lubelski
Belzec of het "drie weken" gezegde

Foto genomen op de tentoonstelling in Belzec

Beeld van de "Aktion Reinhard" in z'n volle omvang

Overzicht van het General-Gouvernement (Polen in WO-II) en Galicië (huidig Oekraďne) met de 'afvoerrichting' van de joods bevolking naar elk van de drie speciaal voor hen gebouwde vergassings- en vernietigingscentra Belzec (onderaan), Sobibor (Midden) en Treblinka (boven), waarbij honderden steden, dorpen en gemeenten voorwerp waren van systematisch uitdrijving, willekeurige moord en massa-executies van de joodse bevolking. Gans deze opzet werd in hoofdzaak tussen maart 1942 en mei 1943 doorgevoerd waarna de kampen zelf werden vernietigd en slecht enkelingen overleefden. Deze uitgekiende, georchestreerde en minutieus uitgevoerde moordactie kreeg de naam "Aktion Reinhard" als eerbetoon aan de bedenker ervan die ondermeer ook de Wannsee-conferentie had bijeengeroepen die besloot tot de uitroeiing van alle Europese joden. Reinhard Heidrich werd doelwit van een aanval van het uit Engeland per vliegtuig gedropte Tsjechische verzet die er als een van de weinigen in slaagden een SS-topman aan te vallen. Reinhard Heidrich overleed een week later aan z'n verwondingen - Lidice, het dorp van de aanslag werd volledig met de grond gelijk gemaakt en de meeste inwoners geëxecuteerd - Zoals op het plannetje te zien is was Auschwitz niet betrokken in "Aktion Reinhard", die hoofdzakelijk op de Poolse en Galicische joden gericht was. Auschwitz diende, in de Duitse plannen, vooral te functioneren voor de vernietiging van de West-Europese joden maar werd ook het eindstation voor de 437.000 Hongaarse joden, die tot 1944 respijt kregen door toedoen van de collaborerende Hongaarse regering. Maar zoals in Frankrijk onder Petain, en in België voor de 'Belgische' joden, werd in 1944, zelfs met de nederlaag in het verschiet, verder werk gemaakt van de uitroeiing van alle joden. Intussen was dat lot al bezegeld voor de meeste Poolse joden half 1943. In maart 1942 was nog 80% van de 3 miljoen Poolse joden levend, en 20% vermoord. Een jaar later waren deze percentages omgekeerd, zo staat te lezen in het Belzec-museum.

   

Beslzyche

Bewolkt maar geen regen, zo zag het er uit toen we aan ons hostel vertrokken, na een grote portie Kefir, een echt wel subliem melkproduct. Maar tegen we in Lublin stad aankwamen was de regen van de partij. Er stond evenwel een minibus op het voorziene uur gereed en hopend op meer zon in het Oosten zetten wij ons op weg naar Belzec, een voor ons onmogelijk in het Pools uit te spreken naam, 'Belzec' zoals je het voor je ziet begrijpt niemand het, de l doorstreept, de z met een accent en de c die nooit als k mag uitgesproken worden, Beslzyche, komt in de buurt denk ik. Maar eerst naar Tomaszów Lubelski op 120 km, eindstation van de minibus. Na een uurtje gedut te hebben het infoboekje ter hand genomen over "Van Lublin tot Belzec, sporen van joodse aanwezigheid en de holocaust in het Zuid-Oostelijke deel van de Lublin regio", want dat was nu juist  wel de rit de we aan het doen waren. En daarmee werden we meteen wakker. We geven hier een overzicht van enkele steden en gemeenten en de geschiedenis van de joodse aanwezigheid.

Zamosc, een stadje op 50 km van Belzec ontstond in de 16de eeuw. In 1588 kwamen er de eerste joden toe, meestal Sephardics van Turkije, Venetië, Vlaanderen en Holland. Zij kregen van het stadsbestuur vrijheid van handelen. Later waren de Ashkenazi joden in de meerderheid en in de 18de eeuw werd Zamosc een belangrijk joods centrum van Haskalah met bekende rabbi's en de eerste schrijvers in het Jiddisch. In een geassimileerde familie van handelaars en industriëlen werd Rosa Luxemburg geboren, "een sociaal-democratische activiste, meer erkend in Duitsland dan in haar geboorteland Polen" zo merkt de brochure fijntjes op. (Van deze info stond ik enigszins versteld, door de geboortestad rijden van Rosa Luxemburg, ik ondervond het als een eer en een hommage aan haar, met de gedachte aan de pijn  die de latere loop van de geschiedenis ook voor haar zou gehad hebben, en die zij niet heeft kunnen keren, nvdr). Vóór de 2de wereldoorlog leefden er ongeveer 12.500 joden in Zamosc of 43,4% van de toenmalige bevolking. 80% van de lokale handel was joods en meer dan de helft van de industrie. Joodse politieke partijen en verenigingen bloeiden en er was een joodse middelbare school en een joodse krant. In september 1939 was er de inval van de Duitsers en daarna voor twee weken van de Sovjetsoldaten die werden begroet als bevrijders. Maar begin oktober verlieten de Sovjets de stad samen met 5.000 joden, "meestal politieke actieve jongeren, niet noodzakelijk medestanders van het communisme" vermeld de brochure. Daarna werd Zamosc bevolkt door uitgedreven joden uit west-Polen. In mei 1941 werden getto's in de stad opgericht met erbarmelijke leefcondities. In de loop van 1942 verbleven er 10.000 joden in Zamosc. Vanaf maart 1942 was Zamosc getuige van de joodse transporten van Lublin naar Belzec. De eerste zuiveringsactie in Zamosc gebeurde in april 1942 wanneer 2.500 joden naar Belzec werden gevoerd. Lejb Wolsztajn, een 13 jarig kind, slaagde er in vanuit Belzec naar Zamosc terug te keren en te vertellen wat hij gezien had van de vernietiging en de dood van de joden en deed verslag aan de Judenrat. (In het Belzec-museum meenden wij te begrijpen dat de judenrat hem niet geloofde en dat Lejb later zelf bij een volgend transport wer meegenomen en in Belzec werd vermoord, nvdr). Na deze eerste deportatie kwamen 2.800 Tsjechische en Duitse joden naar Zamosc, dat een transitpunt werd naar Belzec. Opeenvolgend waren er in mei en augustus 1942 deportaties vanuit Zamosc. De "eindopruiming" in Zamosc gebeurde tussen 16 en 18 oktober 1942. Van overblijfselen van het eens zo rijke joodse leven is amper sprake. Het grootste deel van het joodse kerkhof is nu ingenomen door een wagenpark en een kledingzaak, zo besluit het verslag, maar de opstapkade van de duizenden gedeporteerde joden is hier nog intact.

In Szczezeszyn kwamen de eerste joden toe in de 16de eeuw die een synagoge konden bouwen. Gedurende de Khmelnytsky opstand half de 16de eeuw en daarna door de Kozakken overval (1700) werd de synagoge vernield en vele joden vermoord. Terug opgebouwd na de 'Overstromingen" was de synagoge in gebruik tot de Nazis ze in brand staken in 1940. Voor de oorlog woonden er 3.500 joden in Szczebrzeszyn of 40% van de bevolking. Het was gelegen naast de spoorweg naar Belzec en haar inwoners waren vlug bekend met het lot van de joden, dat ook hen wachtte in augustus en oktober 1942. 2.000 joden werden naar Belzec getransporteerd, de anderen werden brutaal vermoord op het joodse kerkhof.

De spoorlijn naar Belzec liep ook in de buurt van zefów, een niet zo oud stadje uit de 18de eeuw met een meerderheid aan joodse inwoners; Het was een levendig centrum van boekdrukkunst met verkoop in alle Europese landen en Turkije. De 1.700 joodse inwoners vermeerderde met 600 joden uit Konin onder de nazibezetting. De eerste slachting van joden gebeurde in mei 1942 wanneer een groep Gestapo-officieren schietend door de straten trokken en 120 joodse inwoners doodschoten. Op 13 juli 1942 waren het politiemannen uit Hamburg, "Ordinary Men" van de reserve-politie eenheid 101 uit Hamburg, die de meerderheid van de joodse inwoners van Józefów doodschoten. Zij werden  verzameld op de marktplaats, op vrachtwagens gezet en naar het Winiarczykowa Góra woud gebracht van waar zij nooit terugkeerden. De dodentol was verschrikkelijk: 1500-1700 werden gedood, vrouwen, kinderen en oudere inwoners. De mannen werden naar werkkampen in Lublin gebracht. Begin november werden de overlevenden van de massa-executie op de trein  gezet naar Belzec. Alle joodse gebouwen werden in 1943 vernietigd toen ook de Poolse inwoners werden verhuisd. (In het spoor van het Duitse leger waren voortdurend Einsatzkommando's aktief met als enige doel joodse inwoners, polen of tegenstanders van het regime te doden. Hiertoe werden, zoals hier geďllustreerd wordt,  Duitsers 'burgers', Ordinary Men', aangevoerd, reserve-politiemannen uit Hamburg, nvdr).

Tomaszów Lubelski werd gesticht in 1623 door Tomasz Zamoyski die onmiddellijk joodse bewoners aantrok omdat de Zamoyskis persoonlijke en economische vrijheden voor de joden waarborgden. In de 17de eeuw stond er al een synagoge. De eerste slag kwam met de Khmelnytsky opstand in 1648-1649 en in 1.700 overleefden slechts 18 van de 205 joodse families de Kozakken overval. De 18de eeuw was een bloeiperiode van de joodse aanwezigheid met vele bekende rabbis. In de 19de eeuw werd Tomaszów een belangrijk centrum van de Hasidic Beweging wanneer Menachem Mendel Miorgensztern van Kock naar Tomaszów verhuisde. Het monopoly van Hassidic en Orthodoxe levenswijze werd pas begin de 20ste eeuw gebroken met de opkomst van moderne joodse partijen en organisaties. Dat Tomaszów op de grens lag tussen de Russische en Oostenrijkse gebiedsdelen bevorderde de ontwikkeling van grensoverschrijdende handel, zowel legaal als illegaal. Na de eerste wereldoorlog werd de lokale joodse gemeenschap meer seculier en een moderne Hebreeuwse school werd geopend. In de periode tussen de twee wereldoorlogen had Tomaszów 10.000 inwoners waarvan 5.600 joden en verscheen er een joods week- en dagblad tot 1939. In september 1939 werd Tomaszów Lubelski zwaar vernield door Duitse bombardementen. Een groot deel van het joodse district in de stad werd tot de grond verband met inbegrip van de synagoge en gebedshuizen, met vele joodse doden. Duitse soldaten die op 13 september binnentrokken plunderden joodse huizen. Een paar weken later verbleven de Sovjets voor meerdere dagen in de stad. Na hun vertrek besloten vele joden de stad te verlaten. De overgebleven 1.500 joden ondergingen de Duitse bezetting. Spoedig vermoorden de Duitsers de gehandicapte joden, vroegen hoge taxen en verdreven joden uit het stadscentrum naar het opgezette joodse getto. Hoe dan ook, in maart 1942 werden 500 joden "verplaatst" naar Cieszanów en op 22 mei werden ze samengevoegd met de gedeporteerden uit Mielec voor hun laatste tocht naar Belzec. Eind oktober werd het getto van Tomaszów opgeruimd en de overlevende joden werden in vrachtwagens naar Belzec gevoerd of op het joods kerkhof doodgeschoten. Op initiatief van de joden die overleefden en nu verspreid over de wereld leven, werd een herinneringsmonument opgetrokken voor de vermoorde joodse inwoners van Tomaszówo in de oorlog, op een restant van het  joodse kerkhof. De sleutel van het de toegangsdeur tot het kerkhof is beschikbaar bij de eigenaar van het huis achter het kerkhof, zo is de brochure eventuele bezoekers van dienst.

Belzec of het "drie weken" gezegde in Polen

Daarmee was ik alleszins wijzer maar enigszins ontdaan toen ik in Tomaszów Lubelski uit de bus stapte, na al deze hierboven vermelde steden en dorpen gepasseerd te zijn. Er ging pas om de 2 uur een bus naar Belzec, zonder vermelding of aanduiding welke bus van de 20 perrons nu naar het Belzec-monument ging. Onder een alsmaar meer open komend wolkendek de weg naar Belzec genomen, na enkele malen vragen want de richting Belzec, ook op gewone borden, was nergens aangegeven. De 8 km tot Belzec werden vlot afgelegd, maar ook in Belzec-dorp was geen richtingaanwijzer naar het kamp te bespeuren. Onze vraag aan enkele jongeren bij de zondagse voetbalmatch bracht weinig soelaas maar uiteindelijk toch iemand gevonden die ons verder wees naar het 3 km verder gelegen herinneringsmonument. Pas op 10 meter van de toegang zagen we de eerste wegwijzer. Aan de museuminfo wist men ons te melden dat de burgemeester en de gemeente eindelijk binnen drie weken werk zouden maken van een verwijzingsplaatsje in het dorp. Misschien is "drie weken" de Poolse zegswijze van nooit.

 
  4de verslag - 14-juni 2009

Indrukwekkend monument
Verlaten dorp, van Saidjah Coudenys
De tentoonstelling in Belzec
Het zwijgen van de geallieerden
Pools Galicië en de Galicische joden
Brochure "Vernietigingskamp Belzec"
   - Het vernietigingskamp Belzec
   - 1ste bedrijfsfase van het kamp: 03-06 1942
   - 2 de bedrijfsfase van het kamp: 07-12 1942
Een indringend en aangrijpend monument
Geheimpolies en nurkse mensen

Indrukwekkend monument

Het Belzec-monument, gans de vlakte omzoomd met de namen van honderden steden, dorpen en gemeenten uit de Lublin regio met 30 tot soms 60% joodse inwoners,  alle tussen maart en november 1942 uit hun huizen gedreven, op de trein gezet, samengeperst in ruimten waar zij werden vergast, mannen, vrouwen, babys, kinderen, jongeren, ouderen.

     Op de foto klikken om nog 5 andere foto's te zien

Op hetzelfde moment dat we deze regels schreven kregen we een e-mail post van Berten H. binnen, met een gedicht over z'n geboortedorp Ruddervoorde, een typedorp dat je naast de honderden Poolse dorpen en gemeenten kunt zetten waaruit de joden verdreven werden. En het gedicht, vanuit de feitelijke en allicht niet zo bedoelde universele beleving uit Ruddervoorde door een jeugdige dichter) en de joodse inwoners van de Poolse dorpen, sprak me aan.

Verlaten dorp

o, kerk der leegte
herberg van de stilte
uw straten zijn zo naakt
voetstappen weerklinken als holle hoofden
de pijn van de verloren ziel snijdt door
de maag van het kleine gehucht

het laatste woord ebt weg
er rest nog enkel de vage herinnering
ontroostbare huilertjes zwemmen over mijn wangen
het is over en voorgoed uit.

Saidjah Coudenys


De tentoonstelling in Belzec

Verslag uitbrengen over een tentoonstelling is altijd een moeilijke zaak omdat ze een eigen instrument is dat langs beeld, woord, vorm, opbouw, sfeer en architectuur een impressie, aanvoelen, inzicht en emotie mee wil geven.

De opbouw van de tentoonstelling over de beslissing en uitvoering van de vernietiging van de joodse bevolking in het algemeen en meer specifiek in de Poolse en Galicische gebieden langs de "Aktion Reinhard" wordt goed gedocumenteerd en degelijk uit de doeken gedaan in dit museum dat recent, met financiering van een Amerikaans Fonds voor de herinnering aan de Holocaust, werd geopend.

Vertaling pancarde : "De beslissing om de joden te doden - De beslissing tot vernietiging van de joden in het Generaal-Gouvernement (GG) was reeds in de eerste helft van oktober 1941 genomen. Op 17 oktober 1941, tijdens een conferentie in Lublin in aanwezigheid van Hans Frank, zei Odilo Globocnik, SS- en politieleider voor het Lublin district dat Reichsführer-SS Heinrich Himmler en Hitler bevolen hadden "de joden te evacueren tot achter de Bug-rivier", een statement dat de fysieke eliminatie van de Joden uit het GG bedoelde. Globocnik maakte ook plannen om alle Polen uit het Lublin district te hervestigen en hij sprak eventjes over de hervestiging van alle Polen uit de gehele GG. Etnische Duitsers zouden hun plaats innemen. In de tweede helft van oktober 1941,kwamen 2 SS mannen toe in Lublin die vroeger verbonden waren aan  de Operatie T-4, Gottfried Schwarz en Joseph Oberhauser, om de opbouw van het Belzec-kamp te superviseren. Belzec zou het dodingscentrum worden van de joden uit het Lublin district en later van andere delen van het GG."

In het kader van de operatie T-4 werden vooral mentale en fysiek gehandicapten en psychiatrische patiënten geviseerd en vermoord, en op hen werden alle technieken uitgeprobeerd die later, ondermeer in Belzec de efficiëntie van de dodingsmachine optimaal moesten maken zodat grote aantallen konden gedood en 'verwerkt' worden. Ook verpleegkundigen uit de T-4 equipes kwamen de dodingsploeg in Belzec versterken.

Het zwijgen van de geallieerden

Vertaling pancarde: "Volgens een verslag van de Poolse ondergrondse, gebaseerd op informatie bijeengebracht door Dr. Janusz Peter, zouden gevangenen in het Belzec Sonderkommando (Joods arbeidsdetachement) in opstand gekomen zijn op 13 juni 1942 en verscheidene SS-bewakers gedood hebben. Als reactie doodden de Duitsers de gevangenen die deelgenomen hadden aan de opstand. Deze opstand is niet bevestigd door andere bronnen. Verslagen zoals deze vonden eventueel hun weg naar de Poolse regering in ballingschap in Londen, die op haar beurt de geallieerden informeerde over het bestaan van Belzec. De geallieerden hebben nooit gereageerd op deze of andere verslagen.

De laatste opmerking laat pijnlijk verstaan dat van geallieerde zijde nooit een inspanning gedaan is om de opbouw en het gebruik van vernietigingskampen tegen te gaan, te saboteren of te bombarderen, terwijl de geallieerde luchtmacht een geweldige kracht ontplooid heeft in massale bombardementen op Duitsland, die voor 2/3 louter op de Duitse bevolking en het culturele erfgoed gericht waren, deze laatste als aansteker van massale branden om een zo groot mogelijk aantal burgerslachtoffers te maken. Een half miljoen Duitse burgers verloren het leven bij deze op hen gerichte bombardementen. De geallieerde luchtmacht was daarbij het legeronderdeel dat in oorlog het hoogste aantal verliezen geboekt heeft, van het 125.000 man ingezette luchtvaartpersoneel is bijna de helft nooit teruggekomenen. De vernietigingsmachine die in een diversiteit aan kampen meer dan miljoenen slachtoffers gemaakt heeft, werd door de geallieerden echter ongemoeid gelaten.

Pools Galicië en de Galicische joden

Wie z'n aandacht richt op het Poolse wedervaren in de oorlog valt van de ene onwetendheid in de andere, omdat de verwevenheid van de gebeurtenissen in de 2de wereldoorlog zo sterk verweven zijn met de turbulente geschiedenis van Polen in de Europese context. Het begrip van de Poolse (oorlogs- en naoorlogse) situatie zonder kennis van de Poolse geschiedenis de laatste 200 jaar is echt wel moeilijk. Maar toch deze pancarde die eventjes het doek licht over Galicië, een deel van het huidige Oekraďne, dat dacht beter te worden van de Duitse inval maar uiteindelijk zelf werd geviseerd. Vele Oekraďners waren werkzaam als vrijwilligers in de dodings- en vergassingsmachine in Belzec.

Vertaling pancarde, De Galicische joden - Belzec was de voornaamste vernietiginsplaats voor joden van het vroegere Galicië. Nagenoeg 800.000 joden leefden in het vooroorlogse Pools district Lwów, Stanislawów, Tarnapol, en Kraków, waarvan de helft werd vermoord in het Belzec dodenkamp. Drie op vier Galicische joden leefden in  steden, met inbegrip van de grote culturele en handelscentra van Lwów en Kraków, alsmede in kleinere steden en shtetls (niet te vertalen, nvdr). Zij behoorden tot alle klassen en beroepen: universiteitsprofessoren, parlementsleden, winkeliers, schoenmakers, kleermakers en metsers. De religieuze en politieke opvattingen van de Galicische joden waren gevarieerd, van Hassidism tot Zionisme tot de linkervleugel en de anti-Zionist Bund. Waar de ene geassimileerd was kon de ander amper Pools spreken.

Het vooroorlogse Poolse district Lwów is nu Oekraďne en Lwów is terug Lviv geworden. Wie als illustratie, eventjes de complexiteit van de evolutie rond Lviv wil kennen, met alle voorbehoud, deze link naar wikipedia. Belangrijk hier is dat 1/3 van de 318.000 inwoners van Lwów in 1939 joods was, naar Belzec gevoerd en vernietigd zonder dat iets de Duits nationaal-socialistische machine heeft kunnen tegenhouden. Door deze massale uitmoordingen is gans deze regio en zijn al deze staten fundamenteel uit balans gebracht met wonden en een verlies aan potentieel dat vandaag zeker nog niet geheeld is.

Tekst van de nieuwe brochure "Vernietigingskamp Belzec" (vertaling uit het Duits)

Het vernietigingskamp Belzec

Kort nadat de machthebbers in het Derde Rijk de beslissing getroffen hadden met de vernietiging van de Poolse joden te beginnen, werd op 1 november 1941 met de bouw van het vernietigingskamp Belzec gestart. Het later met de cryptische naam "Aktion Reinhart" aangeduide voornemen had het vermoorden van de joodse bevolking in het gebied van het General-Gouvernement en de roof van haar bezittingen tot doel. Belzec was het eerste moordcentrum waarin de Duitsers voor het eerst vaste gaskamers inzetten. Voor de keuze van de standplaats van het vernietigingskamp was de ligging van Belzec aan de spoorweglijn Lublin-Lwów in de eerste plaats van belang. De deportaties en de massamoord in het kamp vonden van maart tot december 1942 plaats. In dit tijdsbestek werden op deze plaats 430.000 personen gedood., meestal Poolse joden, maar ook joodse staatsburgers uit Duitsland, Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. Men neemt aan dat zich tussen de slachtoffers eveneens een kleine groep van Polen, evenals Roma en Sinti bevonden. Om hoeveel mensen het hierbij gaat kan op grond van ontbrekende historische gegevens niet vastgesteld worden. De gedeporteerden werden in het kamp niet geregistreerd.

Het kamppersoneel bestond uit 15-20 Duitse SS-manschappen die voorheen aan de vernietiging van gehandicapte mensen in Duitsland deelgenomen hadden en een honderdkoppige wachtmanschaft, bestaande uit voormalige Sovjetkrijgsgevangenen die in eerste aanzet uit Oekraďne kwamen en die naar de Duitse kant overgelopen waren en in het SS-opleidingskamp in Trawniki geschoold werden. Daarbij werd in het kamp een groep van zowat 500 geselecteerde joodse gevangenen (het zogenaamde Sonderkommando) gevormd die de lijken van de vermoorden in massagraven begroeven en de bezittingen van de slachtoffers moesten sorteren.

De eerste bedrijfsfase van het kamp: maart-juni 1942

In de eerste periode van het bestaan van het vernietigingskamp werden meer dan 80.000 mensen vermoord. De eerste transporten uit Lublin en Lwów bereikten het kamp op 17 maart 1942. Op dat tijdstip waren de gaskamers van hout, die drie ruimten in beslag namen, waar gelijktijdig 600-700 personen konden vermoord worden. Dagelijks kwamen gelijktijdig maximaal een tot twee deportatietreinen in het kamp aan, waarin zich telkens 1.500-2.000 personen bevonden. De slachtoffers werden ter dood gebracht met afvoergassen van een motor die naar de gaskamer werden geleid. Aan het station van Belzec splitste men de trein, telkens 8-10 wagons werden naar de kampkaaien doorgeschoven. Daar aangekomen dreven de SS-mannen en medewerkers uit de hulpploegen de slachtoffers gescheiden in mannen en vrouwen met de kinderen naar de uitkleedbarakken. Allen werden dan langs een speciale weg, de zogenaamde "Schlauch" (pijp) naar de gaskamers gejaagd, waarin ze in de loop van tien tot twintig minuten gestikt werden. Op wagons van een smalspoorbaan transporteerde men de lijken later naar de massagraven.

Plan van het kamp door een van de drie overlevenden overgebracht. 10 - Gaskamers

Van midden maart tot midden april 1942, en nog eenmaal in de tweede helft van mei 1942 leidden de nationaal-socialisten deportatietreinen uit het district Lublin en Gazlcië naar het vernietigingskamp Belzec. De grootste transporten kwamen uit Lublin, Lwów, Stanislawów, Zamosc, Rawa Ruska en Kolomyja. In juni 1942 bereikte de transporten uit de gettos van Kraków en Tarnów het kamp.

Tweede bedrijfsfase van het kamp: juli-december 1942

Van einde juni tot aanvang 1942 werd het kamp voor korte tijd gesloten. Die tijd werd benut om nieuwe, uit steen opgetrokken gaskamers te bouwen. Van de zomer 1942 af kwamen de deportatietreinen weer in het kamp toe, ditmaal uit het distrikt Kraków, Galicië en Lublin. Zij betroffen telkens 5.000-6.000 personen. Het hoogtepunt van de vernietiging werd in Belzec bereikt in augustus 1942, als circa 130.000 mensen vergast werden. Het laatste transport bereikte Belzec midden december 1942. Tot dan had men ongeveer 350-400.000 joden uit Lwow, Kraków, Tarnopol, Stanislawów, Przemysl, Rzeszów, Tarnów, Nowy Sacz, Kolomyja, Stryj, Krasnik, Bigoray en kleinere oorden, die in de nabijheid van deze steden lagen, vergast. In november 1942 begonnen de SS-mannen de lijken op stapels te verbranden. Dit werk duurde tot einde april 1943. In juni 1943 werd het kamp afgebroken en alle sporen gewist. De laatste gevangen deporteerde men naar het vernietigingskamp Sobibor en vermoorde hen daar.

Er zijn maar drie personen bekend die het kamp overleefden en na de oorlog over Belzec berichtten. Deze waren Rudolf Reder en de Rabbi Izaak Szapiro, beiden afkomstig uit Lwów, evenals Chaim Hirszman uit Janów Lubelski.

Kampplan: Billy Rutherford
Tekst: Robert Kawalek, Dariusz Libionka
Vertaling uit het Pools naar het Duits : Steffen Hänschen
Projekt: Magdalena Sladecka

Een indringend en aangrijpend monument

Pas na de tentoonstelling volledig ondergaan te hebben het monument bezocht, een halve tour rond en even gerust in de schaduw van een hoge stapel oude spoorbiels met de spoorijzers er nog aan vast. In een gesprek met de mevrouw aan de info, een licentiate geschiedenis, vastgesteld dat er ook in Polen een nieuwe wind waait in het wetenschappelijke onderzoek, de vernieuwde opbouw van tentoonstellingen, het historisch gronden van de herinnering. Maar na een tijdje toch uitgekomen op de politieke en ideologische definities van de nationale roblemen m.b.t. de historische positie van de Sovjetunie, Oekraďne en het lijden van Polen. Een gelegenheid om aandacht te vragen om het historische kader te verzorgen of uit te bouwen ondermeer van Polen en dit op historische gronden los van de politieke, ideologische of nationalistische beladenheid, maar het klonk als een vrome wens.

 

Geheimpolies en nurkse mensen

En dan terug naar Tamaszów Lubinski met de fiets, hetgeen wat langer duurde wegens meer bergop (zo dacht ik toch). Was nog juist op tijd voor het minibusje van 17h 10, dat evenwel volzet was, en dat van het laatste busje om 18h10 ook, bemoedigde de chauffeur me. Op zondagavond gaan de studenten uit de periferie zoals wij vroeger zondagavond naar de universiteit en wat ik niet wist was dat je een minibusje best 'reserveert'. Dus op de parking van grote bussen gaan rondkijken, m'n chauffeur van gisteren gevonden maar die had een andere rit te doen en alles bijeen werd me duidelijk dat er geen grote bussen meer naar Lublin reden. Gedurende m'n gesprek met de buschauffeur kwamen echter plots twee ongure jongere gasten voor me staan, met hun kaartje van geheimpolies omhoog. Pasport. Is er een probleem vroeg ik onverstandig, kunnen jullie me informatie over de bussen geven, ik kom van Belzec. Pasport, je komt van Oekraďne, je kwam uit die richting. Ja maar van Belzec, slecht uitgesproken zodat ze het in Keulen hoorden donderen. Ben je Oekraďner vroegen ze met aandrang? Nee ik kom uit Bruxellas, uit België. Ah, dan is het goed, sorry, maar we dachten dat je uit Oekraďne kwam, wat in Polen even erg lijkt als een Marokkaan in België. Maar daarmee had ik nog geen bus, en de groep die stond te wachten groeide alsmaar aan, tot de bus kwam en een nurkse chauffeur elke vraag  afwimpelde, eerst de gereserveerden. Maar nurks is meestal een goed teken, nurks is tegen je goesting toch altijd doen wat moet gebeuren. Dus nadat alle plaatsen begeven waren was er nog een stoel over. En m'n fietsje zei ik, nu nurks in het kwadraat, dus geen probleem, de fiets in de gang van de bus gezet en ik kon mee naar Lublin. Bij het uitladen opnieuw nurks, want bij echt nurks kan er ook geen lachje af als alles goed afgelopen is. Sommigen denken dat ik nurks ben, maar ik ben hooguit een keer nukkig.

 
5de verslag, over 15 en 16 juni 2008

Dariusz Libionka  en de nieuwe wind
Benoeming van werkelijkheden en betekenissen
"Aktion Reinhard" en overblijfselen Lipowa-camp
Verzetsmuseum "Under the Clock"
Het zwarte gat is een witte vlek
Het immer verdeelde beheer van het verleden
Een Marokkaan in Lublin
M.S. Arnoni, van de universiteit van Auschwitz
Aktion Reinhard Hoofdkwartier 2009

Dariusz Libionka  en de nieuwe wind

Op de valreep een afspraak kunnen maken met Dariusz Libionka als ik onmiddellijk kon langskomen. Zodus met de bus naar Majdanek, een bus waarvan de busdeuren niet meer dicht wilden nadat ik er door was gestapt, puur toeval. Na wat gezoek en gepruts werden de deuren van buitenaf handmatig dicht gedaan en zo verder naar de Majdanekvlakte en het bureau van Dariusz, een jonge gedreven historicus, 2 jaar in dienst van het State Museum Majdanek en publicist van ondermeer heer wat artikels in het Pools en andere talen over anti-semitisme en alle aspecten van de Pools-joodse relaties, onderzoek over de opstand in het Getto van Warschau en opbouw van een namenregister van wie in het Getto verbleef. Op google is een artikel beschikbaar, Anti-semitisme, anti-Juadisme, ande Polish Cathilic clergy during the Second World War 1939-1945, en zoals later bleek had hij meegewerkt aan de nieuwe folder over Belzec (zie hierboven). Hij staat met deze benadering en het naar boven halen van de pijnpunten de Pools-joodse verhouding voor een nieuwe generatie zelfbewuste en gedegen onderzoekers die hierover de mist willen doen optrekken. Maar dat wisten wij allemaal (nog) niet toen we in z'n eenvoudig bureau met onze vragen kwamen en daarmee waren we op het juiste adres. De  plannen tot herinrichting van de eigen tentoonstelling in Majdanek, z'n activiteiten en websites (hij zou ze nog doorgeven) waren boeiend en interessant. Hij beklemtoonde dat ik zeker contact moest opnemen met de mensen van het Brama Grodzka NN Teatr, een sterk bemand artistiek,  educatief project dat de herinnering aan de joden en het joodse leven op een concrete manier wil bewaren en gestalte geven, gelegen aan de toegangs- en verbindingspoort van het christelijke en joodse centrum in Lublin. Deuitprint van de beschrijving in het Engels van Theater NN, kon me het unieke en het belang ervan volledig verduidelijken.

Benoeming van werkelijkheden en betekenissen

Op het einde toch de vraag gesteld gesteld of de 'benoeming' van de gebeurtenissen niet best gebaseerd wordt op de "werkelijkheid" en pas in tweede orde op de "betekenis" die deze werkelijkheid gekregen heeft voor daders, slachtoffers of anderen. Zo is bv spreken over de "Aktion Reinhard", altijd tussen haakjes of in schuine druk gezet, in feite het overnemen van het pas later door de Duitsers met deze titel bedachte moordactie, het gaat dan om de betekenis die de Duitsers er aan gaven, namelijk een eerbetoon aan Reinhard Heidrich die de "geestelijke vader" was van de collectieve fysieke uitschakeling van de joodse bevolking in het door Duitsland geannexeerde en onder hun gezag gestelde Polen. Evenmin was de vernietiging van de joodse bevolking door de Duitsers opgezet als 'holocaust' (offer voor een heidense god, in de etymologische betekenis) van de op basis van bloedverwantschap/godsdienst omschreven joodse bevolking. Dat is de betekenis die er later door de joodse instituties aan gegeven is, en wat Dr. Libionka vind van het woordgebruik over historische werkelijkheden en de betekenis die deze werkelijkheden krijgen. en het onderscheid dat daar misschien best tussen  gemaakt wordt. Maar daar was geen tijd meer voor om verder op in te gaan. hier nog een interessante achtergrondbeschouwing over de betekenis van 'holocaust' en 'shoa' en de meer universele betekenis die deze woorden, die altijd met een kleine letter dien geschreven, zoniet 'heiligt' men ook het woord en en de betekenis en komt men wel erg ver te staan van de werkelijkheden die men bedoelt. Tot slot nog een boek meegekregen van Thomas Kranz van 2007 over Majdanek, dat ook een vernietigingskamp mét gaskamers was.

"Aktion Reinhard" en overblijfselen Lipowa-camp

Maar daarmee bleef ik toch op m'n honger wat de "Aktie Reinhard" betrof en de verantwoordelijkheid van de stad Lublin om bv. hierover een herinnerings-, onderzoeks-, en documentatiecentrum op te zetten. En dat ik niet kon begrijpen dat geen enkel van de "Reinhard" punten en zelfs het Lipowa-camp niet aangegeven werden op het toeristische plan en... zo zei ik nog in de gang. Maar you are completely right, daar gaan we allemaal aan werken. Ik zal een verslagje te maken en naar de burgemeester sturen, zo beloofde ik nog. Voor m'n vraag over het Lipowa-camp en Lublin Plaza, verwees hij mij naar z'n adjunct, die het Lipowa-camp al jaren opvolgde, en nu moest Darziusz dringend weg. De adjunct nam z'n tijd om naar mij te luisteren en me geen illusie te laten, alle overblijfselen zijn verdwenen in dit mastodont project, enkel een gedenkplaat, waar nog drie jaar over de inhoud van werd gediscuteerd, werd vorig jaar onthuld, volgens hem een te algemene tekst die de diversiteit aan functies van het Lipowa-camp geen recht kon doen. Wij zij er 's anderendaags langs gereden, de plaat is aan een pijler van het aangebracht, evenwel gericht naar de zijkant waarlangs geen volk komt, in plaats van naar de inkomkant, waarlangs al het volk binnenkomt.

Verzetsmuseum "Under the Clock"

En over het Museum of Martyrdom "Under the Clock"  kwam ik nu het fijne te weten, het betrof het museum van de weerstand en lag in straat achter de Katholieke Universiteit, maar ik had het bij m'n vorige zoektocht (op de universiteitsterreinen) niet gevonden. Het was ingericht in de Gestapocellen van het voormalige Gestapogebouw te Lublin. In hetzelfde museum werden ook de gevangeniscellen van het Castle gereconstrueerd en gedocumenteerd alsmede de functie van deze gevangenis voor de periode 1944-1954, met een sterke repressie van het Nieuwe Leger, dat weliswaar tegen de Duitsers maar ook de bedoeling had Polen op eigen kracht te bevrijden voor het Russische leger dit zou doen en (allicht) een nieuwe bezetting zou doorvoeren. Het museum "Under the Clock" was maandag en dinsdag dicht, zo wist de adjunct mij te melden, m'n twee overblijvende dagen in Lublin zodat ik het van m'n lijstje kon schrappen. Maar dinsdagochtend ging ik toch eens langs, en het poortje stond open en de directrice en een medewerker waren aanwezig.

Het zwarte gat is een witte vlek

M'n uitleg dat ik woensdag vertrok was voldoende om een privé-rondleiding te krijgen waarbij voor elk van de 60 onderdelen de speciale lamp moest aangestoken worden, want ook hier was het museum zichtbaar minstens 50 jaar oud, zowel van opzet als van inhoud. De omstandigheden in de cellen, de inscripties en graffiti als laatste getuigenissen voor de foltering en dood, de executies, de honderden foto's van de duizenden die er verbleven, het was de gruwel midden in de stad aanwezig gedurende de oorlogsjaren, zowel voor Poolse en joods-Poolse partizanen als voor joden in het bezette Lublin. Maar de joden waren manifest afwezig. Een plannetje viel me daarbij op door het ontbreken van de uitroeiingskampen Belzec, Sobibor en Treblinka, omdat ik moest aannemen, zo legde men met uit, dat geen enkele van de 5.000 gevangenen in "Under the Clock" naar een van de vernietigingskampen zou zijn gestuurd. Het zwarte gat kwam me hier sterk als een witte vlek naar voren, en de referentie naar de anti-joodse houding en optredens bij gedeelten van  het Poolse verzet kwamen me hierbij ook in herinnering. Zowel vanuit kerkelijke middens als vanuit het verzet is het antisemitisme en het antiantisemitisme zoals het wel eens aangeduid wordt van de Poolse bevolking nog lang niet opgeklaard;

Het Museum van de de weerstand, de clock, met gemiddeld 10 bezoekers per maand

Het immer verdeelde beheer van het verleden

Ik zal de vraag nog eens langs e-mail voorleggen aan Dr. Dariusz Libionka of het ontbreken van Belzec, Sobibor en Treblinka op het plannetje al of niet gerechtvaardigd is en er geen (joodse) weerstanders waren die in 1942 en 1943 naar deze kampen gestuurd werden van uit het Gestapohoofdkwartier of de gevangenis in het Castl en of het, een vergetelheid is of een gebrek aan erkenning van het joodse leed, of een afstandname ervan. In een andere context wees men mij op de erg slechte relaties tussen het museum en respectievelijk de medewerkers van Majdanek en haar historici en de Educatieve groep rond Theatre NN. Alsof het Belgische toestanden waren zoals met het museum van Breendonk en de uit- en ombouw van het Joods Museum van Deportatie en Verzet tot een algemeen holocaustmuseum. Over dit laatste heb ik met altijd de bedenking gemaakt waarom men het nieuwe algemene museum niet gewoon" Museum van Deportatie en Verzet" noemt, kort en goed,  in continuďteit met de bestaande naam, en hierin twee onderdelen "De Jodenvernietiging" en "Het Politiek verzet".

Een Marokkaan in Lublin

Met enkele winkels te bezoeken in de 1 Maja (mei) straat, een doodlopende straat, de snackbar Maroko tegengekomen, een opvallend gezicht, want wie verwacht nu Marokkanen in Lublin? in Antwerpen hebben Marokkanen de jodenbuurten terug bevolkt, maar Lublin, daar zie je geen 'vreemd volk' of het moesten 'Oekrainers' zijn. Dus eventjes goedendag gaan zeggen, Frans, mais oui. Ja ik ben al 15 jaar hier, met m'n Griekse vrouw, uit Athene, zij wou naar Lublin en ik ben gevolgd, er wonen maar twee Marokkanen in Lublin en wat kom jij hier doen?. Ah de joden, er zijn er niet veel en die er zijn die zijn  beschaamd, die durven niet zeggen dat ze jood zijn. Mijn compagnon van de zaak daar, is jood. Kennis gemaakt maar hier vond ik geen taal voor verdere communicatie. En ik ben grootvader van een Amazir, Jenna, zeg ik, ah een Berberke. En binnen 10 jaar zal je hier heel wat meer Marokkanen zien, verzeker ik. Weinig kinderen en weinig zwangere vrouwen in het straatbeeld, en een verouderende bevolking. Wacht maar. Vive le Maroc, vivent les juifs, nam ik wat gechargeerd afscheid, dat de joden leven, en dat zij in het heden krijgen wat in het verleden aan miljoenen is ontnomen en wat de wereld en Lublin, nu nog aan hen mist.

M.S. Arnoni, van de universiteit van Auschwitz

En dat doet me denken aan M.S. Arnoni, een van m'n drijfveren voor m'n Polenreis, die me in de toekomst ook nog eens in Lodz moet brengen en het verdwenen getto. M.S. Arnoni is de auteur van  het boek "Moeder was niet thuis voor haar begrafenis", 1982, De Bezige Bij Amsterdam. Het is het verslag van een reis door een verloren vaderland, een overlevende van Auschwitz-Birkenau terug in Polen. De waarschuwing als voorwoord kan tellen: Hetgeen volgt kan hevige emoties optoepen bij hen die de Holocaust overleefden en bij andere nazi-slachtoffers van weleer. Anderen worden wellicht wat onrustig van dit verslag, waar het hun geweten betreft. Iedereen zal misschien wat minder van zichzelf houden. De schrijver hoopt eerlijk gezegd op al die reacties en verzoekt u derhalve dringend verder te lezen. M.S.A. Heb de uitgever en het archiefbeheer gecontacteerd om de toezegging te krijgen het boek in de www.getuigen.be site te publiceren. Geen referentiepersoon kunnen vinden, maar het komt er misschien wel ooit van. Zijn archief is geinventariseerd, hij studeerde aan de universiteit van auschwitz, was politoloog, filosoof en publicist, en reddacteur van hetdoor hem opgerichte blad The Minority of One dat hem in contact bracht met ondermeer Albert Schweitzer, Bertrand Russell, Oe Thant en Ho Chi Minh. De Amerikaanse bemoeienissen in Vietnam en zijn teleurstelling in de 'New Left-beweging' deed Arnoni in 1969 besluiten om de Verenigde Staten te verlaten en zich te vestigen in Israël tot 1971 en daarna in Nederland. Guy van den Berghe in z'n artikel Gott mit uns haalt M.S. Arnoni als volgt aan: "Er is nog iets tragischer dan de Holocaust: de nonchalance, de lauwheid waarmee de mensheid als geheel de Holocaust heeft geslikt, over zich heen heeft laten komen, er met een boog omheen is gelopen, zich er immuun voor gemaakt heeft. In welke mate verschillende volken er echt onschuldig aan geweest zijn dan wel actief of passief medeplichtig waren, de onaandoenlijkheid, de stoďcijnsheid, de hardheid waarmee uiteindelijk gereageerd is, zijn bijna universeel."(Arnoni-1983, p. 306). M.S. Arnoni wilde niemand op z'n begrafenis en wou, zoals z'n moeder die hij het laatst in Auschwitz gezien heeft voor hij er brutaal  van gescheiden werd, zonder iemand rond zich, in de as vergaan. Er is achteraf in intieme kring wel een kleine plechtigheid gehouden.

Het boek is 2de hands op het interent nog redelijk gemakkelijk te krijgen. Het boek laat wel degelijk sporen na bij de lezer. Aan m'n in 2006 overleden moeder heb ik er nog verschillende stukjes uit voorgelezen, en gevraagd of ik op haar begrafenis het gedachtenissonnet mocht voordragen waarin ik aandacht vraag om bij de dood van elke moeder ook de moeders te gedenken, die niet thuis waren voor hun begrafenis, zonder nageslacht, en zonder graf, Moeders Gloria, waarin ik ook M.S. Arnoni aanhaal.

Aktion Reinhard Hoofdkwartier 2009

Aan de vroegere Pieradzkiegostrasse 17, de huidige Armii W.P. 17 in Lublin ligt het voormalige hoofdkwartier van "Aktion Reinhard", waar nu het Collegium Iuridicum van de Katholieke Universiteit Johannes Paulus II is ondergebracht. Geen aanwijzingen, aanduiding, herinnerings- of gedenkplaat. Het is moeilijk te geloven dat de historische plaats waar de gehele vernietigingoperatie van de Poolse joden is uitgewerkt in het General-Gouvernement en Galicië, georganiseerd en opgevolgd werd er nu fris en mooi opgemaakt zonder bijligt zonder enige historische referentie.

Hetzelfde kan men vaststellen met het Erfassungslager (Chopinstrasse 27)een vijf verdiepingen tellend gebouw waar een goed deel van de geroofde goederen en eigendommen van de 1,7 miljoen joden werden verwerkt en te gelde gemaakt, en gezien de omvang van deze operatie ging het om uiterst grote hoeveelheden en geldwaarden. Zonder enige vermelding of herinnering is hier de Universiteitsbibliotheek van de Katholieke universiteit Johannes Paulus II ondergebracht.

 
6de verslag over 16 juni 2009

En dan het Brama Grodzka - Teatr NN - centrum
Het '68' van de Polen
Drie voorstellen voor Lublin
Het antwoord van
Agnieszka, Theater NN

En dan het Brama Grodzka - Teatr NN - centrum

Na het ondersteunende en bemoedigende contact met Dr Radiusz Libiowski was er het enthousiasmerende, professionele en perspectiefvolle contact met twee medewerkers van het Teatr NN, Izabela en Emil. Of NN stond voor Nacht und Nebel, een erg toepasselijke aanduiding volgens mij, die hen echter niet duidelijk was, maar NN betekende voor hen wat anders en dat werd voor mij  niet duidelijk. Het Teatr NN, zoals ik het verder zal noemen heeft 30 vaste medewerkers en 30 vrijwilligers in dienst. Een bevattelijke en goed uitwerkte tekst in het Engels is te vinden op hun site www.tnn.pl. Een van hun major projecten stamt uit 2008 en betreft een diepgaande en gelijklopende bevraging en verslaggeving van 61 "Gerechte unter den Völkern", Polen die joden geholpen hebben de uitroeiing te overleven. Het betreft zowel door Yad Vashem erkende als anderen personen. Het 418 pagina's tellende boek wordt nu gereed gemaakt voor publicatie op het internet. Polen zijn niet eenduidig antisemitisch of weerstanders tegen de bezetter, er is een schuld die mee gedragen wordt, er is een engagement in moeilijke omstandigheden dat mee het licht moet zien. Een variëteit van artistieke activiteiten, educatieve projecten, symbolische manifestaties waarbij bv de joden op hun oude adressen werden aangeschreven, de hulp aan de uitbouw van een 'jodenroute', en een multiculturele route door Lublin  zorgen voor een dynamische aanwezigheid met effectieve impact. Zo ook een tentoonstelling (nu tijdelijk gesloten) met een maquette 1:250 van het Joodse district in Lublin zoals het er effectief zou uitzien moest het niet verwoest zijn. In de regen hebben wij, als afsluiting van ons bezoek aan Lublin in een soort bedevaart de trail-route van de joodse aanwezigheid in Lublin gevolgd.

Het '68' van de Polen

In de brochure met de jodenroute,staat bij stop 11 volgende uitleg:

"De voormalige zetel van het Centrale Joodse Comité in Polen en het Voivodkomitee van joden in Lublin. Beide organisaties waren actief in de jaren 1945-1949 wanneer pogingen werden ondernomen om het joodse leven in het naoorlogse Polen nieuw leven in te blazen. Hoe dan ook, niet alle joden die de holocaust overleefden traden naar buiten en toonden hun identiteit. Zij hielden zich verborgen buiten Lublin of gingen terug naar de Sovjetunie. Het comité heropende een joodse school, geld van holocaust overlevenden werd samengebracht, de joodse krant werd nieuw leven ingeblazen. In 1948 telde men slechts 500 joden die in Lublin leefden. De laatste golf van vertrekkers gebeurde als resultaat van de antisemitische campagne in Polen in 1968. Vandaag leven er slechts een handvol joden in Lublin.
 

Op m'n vraag aan Ezibela en Emil wat dit "68" in Polen betekende bleven zij het antwoord schuldig, het is onbegrijpelijk zo stelden ze. Het verleden is niet meer goed te maken, maar de geschiedenis kan haar rechten herwinnen en nieuwe generaties kunnen wat fout ging en wat aan antisemitisme rest bewust maken en zeker ook met de kerken in het reine komen, zo stelde de medewerkers van Theatre NN. Want het is me wat met die kerken, en de mensen die elke zondag er braaf naar toe gaan ventileerde Izabela. Zij weten (of willen niet) weten wat de nieuwe paus met de joden en ander godsdiensten stelt en de openheid die er van uitgaat. Moesten zij daarnaar luisteren, dus naar hun eigen godsdienst, dan zou het al heel wat beter zijn.

Drie voorstellen voor Lublin

Ter afronding had ik nog drie voorstellen of suggesties voor hen in petto, die ik ook een beetje zag als een afronding (een sociologische conclusie) van m'n bezoek aan Lublin. Ik zou ze ook papier zetten en per mail doorsturen. Hierbij de vertaling van m'n mail:

Beste Izabela en Emil,

Ik bedank je voor de tijd en de toelichtingen naar aanleiding van m'n Lublin bezoek en de voorstellen die ik heb gedaan, maar vooral voor de activiteit van jullie groep in het kader van het Grodzka-NN-Teater Centrum.

Ik herneem hier kort m'n voorstellen na een aangrijpende week waarin ik veel ben te weten gekomen over jullie land en z'n ingewikkelde geschiedenis, over Lublin en de vernietigingscampagnes van de joden die er werden gepland en uitgevoerd

1. Opzetten en realiseren van een herinnerings-, onderzoeks- en documentatiecentrum over de vernietiging van 1,7 miljoen joden in wat de Duitsers de "Aktion Reinhard" noemden. De mogelijkheid onderzoeken voor Europese Steun in combinatie met rechtstreekse financiering door Duitsland, omdat het geen lokale aangelegenheid was maar een essentieel onderdeel van de toenmalige Duitse politiek.

2. Uitwerken en realiseren van een 'trial' , een "Aktion Reinhard"-route of beter nog "de dodenroute" met eenvoudige en instructieve plakkaten over Lublin als administratief centrum van de vernietiging van 1,7 miljoen joden in Belzec, Sobibor en Treblinka. Volgende 10 punten kunnen er al in figureren:

1. Het hoodkwartier van "Aktion Reinhard", Pieradzkiegostrasse 17
2. De villa van Globocnik, de chef van de operatie
3. De centrale van de Gestapo met haar foltercellen - Huidig Museum van de Klock
4. Het "erfassungslager" waar de geroofde goederen werden verwerkt (Chopinstrasse 27)
5. Het Castle (dat dienst deed als gevangenis)
6. Het Lipowa-kamp
7. Het Fluplatz-kamp
8. Het Sportplatz kamp
9. Enkele punten uit het Getto van Lublin
10. Het Grodzka-NN-Theater Centrum

3. De 17 maart 2011, 70 jaar na het eerste transport Lubil-Belzec, en afhankelijk van de evoluties in punt 1 en 2, beschilderen van de oude "Kommandatur Aktion Reinhard", vroeger Pieradzkiego  17 nu Armii W.P. (hoek met de Ewangelickastraat) met volgende slogans in het Engels en Pools, zie foto in bijlage.

En we kunnen al een afspraak maken op 17 maart 2011 in Lubin,
Met vriendelijke groet en tot ziens,

Jan Hertogen, socioloog

Ga je dat vannacht nog beschilderen voor je vertrek om, vroeg Izabela bezorgd. Het zou kunnen zei ik, maar ik volg hier m'n algemene gedragslijn, eerst duidelijk stellen wat je wil aan de verantwoordelijken of politieke macht, het is dan aan hen om er op in te gaan. in 2de orde kan je mobiliseren en tot de actie overgaan als het niets uithaalt.

Het antwoord van Agnieszka, Theater NN, in een mail van 18 juni 2009

 

Cher Monsieur Hertogen,

Izabela m'a transmis votre mail et m'a demande de vous y repondre en francais. Nous vous remercions beaucoup pour votre visite et pour les propositions que vous nous avez envoyees.

Je sais qu'Izabela vous a adresse un mail avec des links aux articles en anglais (et quelques articles en francais) que vous pouvez trouver sur notre site www.tnn.pl. J'y ajouterais un link au site officiel de la ville de Lublin ou vous trouverez la description du "Heritage Trail Of The Lublin Jews" dont certains points repondent a ce que vous proposez. Il est evident qu'un 'trail' dedié specifiquement aux lieux lies a l'"Action Reinhard" devrait etre créé. Pour notre part, nous preparons actuellement un grand site internet bilingue et une publication a ce propos.

Bien entendu, notre centre n'est pas la seule organisation qui s'occupe de la memoire de la Shoah dans la region. Les Musees de Belzec et de Majdanek, la chaire de l'histoire et de la culture des Juifs a l'Universite de Marie Curie-Sklodowska pourraient etre par exemple cites. Evidemment, ce travail n'est pas facile et demande une cooperation stricte avec la municipalite pour que ses resultats soient palpables. Beaucoup de choses changent, meme si c'est un processus complique et pas toujours rapide.

Si la question complexe de la memoire juive en Pologne (et dans la region de Lublin) vous interesse, je vous signale la parution recente du livre de Jean-Yves Potel "La fin de l'innocence" dont vous trouverez une critique ici http://www.laviedesidees.fr/Quand-la-Pologne-redecouvre-ses.html

Nous vous invitons a rester en contact avec notre centre. Toutes les remarques et les suggestions sont les bienvenues.

Cordialement,

Agnieszka

le Centre "Brama Grodzka - Teatr NN"
20-112 Lublin
ul. Grodzka 21
tel./fax (81) 5325867
fax (81) 5346110
www.tnn.pl

 
Epiloog18 juni 2009

Broodjes en beleg kopen, een halve liter kefir in een plastieken fles en wat drank, wat vroeger gaan slapen want om 4h40h op voor de bus die om 5h50 aan het PKS (busstation) in Lublin vertrok, maar eerst nog 4 km er naar toe met fiets die het hopelijk bleef uithouden. Met een vijftiental Poolse 'west'reizigers de bus op waar Aďcha in het Pools op de radio voor enige weemoed zorgde. Het deed me denken aan het liedje Melancholie van Robert Long, een favoriete liedje van m'n dochter. De eerste uren had ik voortdurend een betraand gemoed. Op de straat vrouwen die het zebrapad innemen, rechtop stappend de chauffeurs negerend. De kerken centraal in stad en dorp, nog in de betekenis die ze bij ons al lang verloren hebben. Het holdedebolder op sommige wegen doet me denken aan de hobbelpaarden van De Croo en De Haene, de te lichtgebouwde slingerende en hobbelende  bordeau-treinen, en aan Tobback die zich voor de TGV zou leggen. Pas daarna is men het spoor terug serieus gaan nemen, maar langs leasing weer gaan uitverkopen. In station Vilvoorde afstappen was alsof je in de DDR belandde, zo schreef Van Istendael in z'n boek Mijn Duitsland. Slechte huisvaders waren het die gans de spoorinfrastructuur lieten verkommeren, deze heren ministers zijn er nooit op afgerekend. In de bus is het vlug en gemakkelijk mijmeren. Met voor het eerst MP-3 muziek in de oren, voor het vertrek nog vlug een selectie van 350 gemaakt (1 GB) uit 1.200 die om een of andere manier me iets zeggen.  Dus nu was het keer op keer prijs, in een shuffle dan nog: De mijnwerker van Van Esbroek en De Moorsoldaten in z'n tijd bij Rum, Ramona van Bob Dylan nog mooi gecoverd door Kris Debruyne in Anita,  de Oorlogsgeleerden van Wannes van De Velde en Roland, ook een cover van Bob Dylans Masters of War en Beverlo van Wannes in Mistero Buffo er bovenop, Lou Reed met There is  no time, m'n lijflied en dan Me and Mister Mc Gee van Janes Jopin, waar ik ooit op een nacht als in een kwade droom mee wakker werd: "vrijheid is een ander woord om niets te verliezen te hebben" zingt JJ, dat was pas onvrijheid vond ik, "vrijheid is een ander woord om alles te verliezen te hebben". Maar dan komt Tina Turner op de scene, in de live versie van Everyone shall be allright tonight met David Bowie die magistraal ivalt en daarna Tina Turner live met de The Rolling Stones in Tokyo in 1988, There is only rock'n roll and i like it. Mijn leven is nog altijd rock 'n roll en ik hou ervan, bedacht ik, en zo rolde ik, komend van Belzec, dwars door Polen over Berlijn terug naar België.

Jan Hertogen
18 juni 2009

 "Aktion reinhard" ten voete uit
Wie de situering, opzet en uitvoering van "Aktion Reinhard"
systematisch wil nalezen en tot zich laten doordringen kan
terecht op de uitstekende site www.go2war2.nl/artikel/1479/1

 Boven