De relatie tussen de
parochie  Meulenberg 
en de mijn van Houthalen
Ilse Neirinck

Tekst  Inhoud  Print (69p)
     

Inhoud
Samenvatting
Dankwoord
Lijst van afkortingen
Lijst met bijlagen  
Algemene inleiding

Hoofdstuk 1. 
Houthalen en Meulenberg

1. Houthalen-mijn
2. Meulenberg 
  
1. De cité van Houthalen
  
2. Bouw cité Meulenberg
  
3. Sociale voorzieningen
3. Bewoners vd parochie  
   1. Aanwerving 
   2. De woonpl.mijnwerkers
Noten

Hoofdstuk 2: Kerk en mijn 
1. Bisdom en parochiewerk.
2. De mijn en de parochie
3. Achtergronden priesters 
4. De rol van priesters 
5. Immigratie en parochie
Besluit
Noten

Hoofdstuk 3: 
Mijnwerkers-Brancardiers

1. Ontstaansgeschiedenis
2. Mijnw.-Branc. Meulenberg
3. Samenstelling en bestuur 
4. Leden
5. Activiteiten   
6. Sint-Barbara
7. Relatie met kerk, klasse
    en etniciteit
 
8. Andere etn. organ. 
Besluit
Noten

Besluit
Noot

Bibliografie 
1. Bronnen 
  
1.1. Mondelinge bronnen 
  
1.2. Archival. bronnen 
2.Werken en bronnen

Bijlagen
  I: Vragen Brancardiers
 II: Vragenlijst priesters
III:
Groepsfoto 1951
IV: Lidkaart en foto's
 V: Statuten

Kaart