Het dagboek van Dokter Johann Paul Kremer in Auschwitz (1) Print (7p)

overgenomen uit  De Ogen van het Monster, Volkerenmoord dag in dag uit, Hadewijch, 1992, 
vertaling van Steinberg, Maxime, Les yeux du témoin et le regard du borgne

Français Le Journal de J.P. Kremer  Deutsch Tagebuch J.P. Kremer in Deutsch 

    

29 augustus 1942

Benoeming in het concentratiekamp van Auschwitz volgens het bevel F.L.HSSZ 2150 28.8.42 1833 No.1565, want, zegt men, een dokter is daar uitgevallen wegens ziekte.

30 augustus 1942

Vertrek uit Praag om 8.15 uur via Böhmisch Trübau, Omütz, Prerau, Oderberg. Aankomst in het concentratiekamp van Auschwitz om 17.36 uur. Quarantaine in het kamp wegens veel besmettelijke ziekten (vlektyfus, malaria, dysenterie,). De garnizoensarts, SS-Hauptsturmführer Uhlenbrock geeft me instructies van zeer geheime aard(2). Ik word ingekwartierd in de Mess van de Waffen-SS, in een hotelkamer.

Sergeant-majoor Wilhelmy (3)
Zie Virchows Drelir 1936!

31 augustus 1942

Tropisch klimaat met 28 graden in de schaduw! Stof en ontelbare vliegen! Schitterend eten in de Mess der Officieren. Zo heeft men eendenlever met azijn voorgezet voor 0,40 RM en daarbij gevulde tomaten, tomatensla, enz... Het water is besmet, daarom drinkt men Seltwater waarvan we gratis en rijkelijk voorzien worden (Mattoni). Eerste injectie tegen vlektyfus. Foto's voor de kampidentificatiekaart.

1 september 1942

Ik heb per brief in Berlijn een SS-officierenpet, een koppelriem en bretellen besteld. 's Middags heb ik de ontsmetting van een blok meegemaakt om het van luizen af te helpen met een gas, Zyklon-B.

2 september 1942

Ik heb voor de eerste maal een speciale actie meegemaakt buiten, om 3 uur 's morgens(4). In vergelijking daarmee lijkt de Hel van Dante bijna een kluchtspel. Het is niet voor niks dat Auschwitz het uitroeiingskamp genoemd wordt!

3 september 1942

Voor de eerste maal ben ik ziek geworden als slachtoffer van diarrhee-aanvallen die iedereen in het kamp aantasten en die gekenmerkt worden door braken en pijnlijke aanvallen van een soort darmkramp. Omdat ik zelf geen druppel water heb gedronken, ligt de oorzaak elders; ook het brood kan die aanvallen niet veroorzaakt hebben want zij die alleen maar wittebrood (dieet) eten, zijn ook aangetast. Het heeft allicht met het ongezonde klimaat te maken, dat zowel land- als zeer tropenklimaat is, samengaand met massa's stof en ongedierte (vliegen).

4 september 1942

Tegen de diarrhee: 1 dag lang, papjes en muntthee; dan een week op dieet. Van tijd tot tijd, karbonaat en tanalbine. Verbetering al voelbaar.

5 september 1942

Vandaag, 's middags, een speciale actie vanuit het K(onzentrations) L(ager)F(rauen) ('Muzelmannen'(5)): het toppunt van verschrikking. SS-Hauptscharführer Thilo (6)(legerarts) had gelijk toen hij me vandaag zei, dat we ons hier in de anus mundi ('aars van de wereld' nvdr) bevonden. 's Avonds, tegen 8 uur maak ik opnieuw een speciale actie mee met lieden komend uit Holland(7). Wegens het extra-rantsoen verstrekt bij zulke gelegenheden, -bestaande uit 1/5 liter alocohol, 5 sigaretten, 100 gr. worst en brood, - staan de mannen te dringen om aan dergelijke acties mee te doen. Ik ben vandaag en morgen (zondag) van dienst.

6 september 1942

Vandaag, zondag, schitterend middagmaal: tomatenbouillon, 1/2 kip met aardappelen en rode kool (20 gr. vet), dessert en prachtig vanilleijs. Na het eten, welkombegroetingen aan de nieuwe garnizoensarts, SS-Oberstumführer Wirths, geboortig uit Waldbrol(8). Hij heeft nog in Praag gediend onder SS-Sturmbannführer Fietsch, regimentsarts. Ik ben nu al een week inhet kamp, maar ik ben er nog steeds niet in geslaagd helemaal van de vlooien in mijn kamer af te komen, ondanks genomen maatregelen tegen hen: Flit (Cuprex), enz.. Ik heb een hartversterkend gevoel gekregen tijdens mijn kennismakingsbezoek bij de adjunct van de commandant, dat nog opgefleurd werd toen ik boven zijn bureau dat grote op papier geschreven opschrift zag: 'Fietsers, afstappen'(9). Men kan trouwens in het kantoor van onze SS-infirmerie ook deze merkwaardige zin lezen: Als je in de loop van je leven, duizendmaal in de roos treft, zal men het merken, men zal je meteen goedkeuren en men gaat eraan voorbij. Maar als je er op zekere dag naast schiet, zal niemand het vergeten, zelfs het kleinste keffertje niet. 

's Avonds om 8 uur ben ik opnieuw aanwezig bij een speciale actie, buiten(10).

7 september 1942

Tweede vaccinatie tegen vlektyfus. Weer vandaag, regenachtig en frisser.

9 september 1942: Vanochtend deelt mijn advocaat in Münster, professor Hallerman, doctor in de Rechten, mij het heuglijke nieuws mede dat mijn echtscheiding van mijn vrouw op de eerste van deze maand is uitgesproken. [Opmerking in de rand: Ik zie weer vrolijke tinten; de zwarte sluier over mijn leven is weggetrokken!] Later, in de loop van de ochtend, heb ik als dokter de toediening van stokslagen aan 8 gevangenen en een executie met een wapen van klein kaliber bijgewoond. Ik heb zeepvlokken en twee stukjes zeep gekregen. 's Middags bij de SS-infirmerie werpt een burger zich op mijn fiets, alsof hij een aanslag beraamde, komt op mij af en vraagt me of ik hem kan zeggen dat ik niet beheerder Heuner uit Breslau ben, die ongelooflijk goed op mij lijkt. Hij voegt eraan toe dat hij samen met die meneer aan het front is geweest tijdens de Eerste Wereldoorlog. Hoeveel dubbelgangers heb ik eigenlijk op deze wereld? 's Avonds heb ik deelgenomen aan een speciale actie (11) (de vierde maal)(12).
Ik zie weer vrolijke tinten;
de zwarte sluier over mijn leven
is weggetrokken!

10 september 1942

's Morgens heb ik een speciale actie meegemaakt (de vijfde maal)(13).

11 september 1942

Vandaag, aankomst in het kamp van SS-Obersturmbannführer Lolling(14). Pas tijdens zijn prestatie verneem ik dat ik SS-Hauptscharführer Kitt(15) verving die tegenwoordig met ontspanningsverlof is in de streek van de Obersalsberg.

14 september 1942

Ik heb voor de tweede keer de Auschwitz-ziekte. Temperatuur 37.8. Vandaag heb ik de derde en laatste injectie tegen vlektyfus gekregen.

17 september 1942

Ik heb in Berlijn bij de kledingcentrale een overjas alle seizoenen besteld volgens de maten van de kleermaker: tot de taille 48, totale lengte 133, midden-rug 22, tot de elleboog 51, totale lengte mouw 81, rugbreedte 107, heupbreedte 124. Ik heb er een uniformbon bijgevoegd, d.w.z. een voor een uniformjas voor alle seizoenen. Vandaag heb ik het vrouwenkamp van Birkenau bezocht in het gezelschap van dokter Meyer(16).

20 september 1942

Op deze zondagnamiddag, van 3 tot 6 uur, in prachtig zonnig weer, heb ik naar een concert van de Opera van Warschau geluisterd. 80 musici. 's Middags serveert men ons varkensgebraad; 's avonds gebakken zeelt.

21 september 1942

Ik heb vandaag ter wille van Otto naar het politiebestuur in Keulen geschreven (dienst van de gerechtelijke politie). Tijdens de avond, eendenorgaanvlees. Dokter Meyer vertelt me over een erfelijke overdracht van een trauma (neus) in de familie van zijn schoonvader.

23 september 1942

Deze nacht was ik aan mijn 6de(17) en 7de(18) speciale actie toe. 's Morgens is SS-Obergruppenführer Pohl met zijn gevolg aangekomen in de Mess van de Waffen-SS(19). Voor de deur, een schildwacht, die voor de eerste maal mij het geweer presenteert. 's Avonds, om 20 uur, diner in de Officiersmess der SS in gezelschap van SS-Obergruppenführer Pohl: een waar festijn. Men heeft ons snoek naar hartelust geserveerd, echte koffie, een schitterend bier en broodjes.

25 september 1942

SS-Gruppenführer Grawitz(20) komt aan in het garnizoen en in het kamp. Tijdens de doktersronde, wil hij dat ik zeg wat een dokter eerste en vooral moet voorschrijven ingeval van verschijnselen van infectieziekten. Ik weet werelijk niet wat hem te antwoorden want het is onmogelijk zomaar een algemene aanwijzing te geven. En wat was dan wel zijn advies? Luister goed: een purgeermiddel! Alsof de dokter elke verkoudheid, angina of dyfterie, om nog maar te zwijgen van buiktyfus, (daarmee) kan bestrijden! Zo kan men toch echt de geneeskunde niet simplificeren: het volstaat het geval aan te halen van een jong garnizoensarts zonder enige ervaring die, pas enkele dagen geleden, zijn patiënt gedood heeft door hem blindelings ricinusolie voor te schrijven terwijl hij een pas geperforeerde maagzweer had.

27 september 1942

Deze zondagnamiddag, van 16 tot 22 uur, kameraadschapsavond in de gezamelijke Mess, met diner, gratis bier en sigaretten. Toespraak commandant Höss(21), muzikale ontspanning en toneel.

28 september 1942

Afgelopen nacht heb ik voor de 8ste maal aan een speciale actie deelgenomen(22). SS-Hauptsturmführer Aumeier(23) heeft op mijn vragen verteld dat KZ Auschwitz een lengte heeft van 12 kilometer en een breedte van 8 kilometer en zich uitstrekt oever 22.000 morgen ['morgen'=oude landmaat nvdr] waarvan 12.000 bouwland en 2.000 visrijke vijvers(24).

3 oktober 1942

Ik ben vandaag overgegaan tot het conserveren van levend materiaal afkomstig van lever en milt van mensen evenals van pancreas(25). Ik heb er luizen bewaard in zuivere alcohol gevonden op tyfuspatiënten aan toegevoegd. In Auschwitz liggen hele straten plat door tyfus. Ook heb ik me deze morgen het serum tegen buiktyfus laten inspuiten. SS-Obersturmführer Schwarz en Fleckfieber zijn aangetast door vlektyfus(26).

6 oktober 1942

SS-Oberstumführer Entress heeft een ongeval met zijn motorfiets gehad(27). Commandant Höss is van zijn paard gevallen. SS-Obersturmführer Wirths is nog altijd niet teruggekomen.

7 oktober 1942 

Ik heb de 9de speciale actie meegemaakt (lieden van buiten en muzelman-vrouwen(28). Wirths is terug. Vervanging van Entress in het mannenkamp (voorstellen aan dokter enz...).

9 oktober 1942 

Ik heb een eerste pakje met 9 pond zachte zeep ter waarde van 200 RM naar Münster verstuurd. Regenachtig weer.

10 oktober 1942

Ik heb levend materiaal bestaande uit lever, milt en pancreas afgenomen en geconserveerd. Ik heb door geïnterneerden facsimiles van stempels laten vervaardigen. Ik heb mijn kamer voor de eerste maal verwarmd. Nog steeds gevallen van vlektyfus en buiktyfus. Het kamp uitgaan en ingaan blijft verboden.

11 oktober 1942

Vandaag, zondag, heb ik 's middags hazengebraad -een grote dikke achterbout- gegegeten, met meelballen en rode kool voor 1.25 RM.

12 oktober 1942

Tweede preventieve vaccinatie tegen tyfus; ze veroorzaakt een hevige algemene reactie ' s avonds (koorts). Ondanks dat heb ik 's nachts een speciale actie met lieden komend uit Holland meegemaakt (1.600 personen)(29). Gruwelijke taferelen voor de laatste bunker(30)! Dit was mijn 10de speciale actie.
(Hossler (31))

13 oktober 1942

Aankomst van SS-Untersturmführer Vetter(32). SS-Sturmbannführer Cäsar (33)ook met tyfys besmet, terwijl zijn vrouw er enkele dagen geleden aan gestorven is. Ik heb de toediening van een straf en daarna de executie van 7 Poolse burgers meegemaakt.

14 oktober 1942

Ik heb uit Berlijn de overjas voor alle seizoenen (maat 52) gekregen; prijs 50 RM. Op advies van de raad van de Gezondsheidsdienst, heb ik het rectoraat in Münster gevraagd mij de aanvangsdatum van het wintersemester mee te delen.

15 oktober 1942 

Voor de eerste maal heeft het gerijmd, vannacht; in de namiddag, opnieuw zonnig en warm weer. Ik heb van een anisogaam individu levend materiaal voortkomend uit de lever, de milt en de pancreas afgenomen.

16 oktober 1942

Tegen de middag heb ik het tweede pakje verzonden, ter waarde van 300 RM aan Mevr. Wizemann opdat ze het voor mij zou bewaren. Zeep, zeepvlokken, naaigerief. In het kamp heb ik een syndactische jood laten fotograferen (vader en oom hebben dezelfde ziekte).
Zeep, zeepvlokken,
naaigerief

17 oktober 1942

Ik heb het toedienen van een straf en 11 executies meegemaakt. Ik heb levend materiaal van lever, milt en pancreas afgenomen na inspuiting met pilocarpine(34). Ik ben met Wirths naar Nikolaï gegaan; van te voren liet hij me weten dat ik langer moest blijven.

18 oktober 1942

Deze voormiddag, in koud regenweer, heb ik deelgenomen aan de 11de speciale actie (Hollanders)(35). Verschrikkelijke taferelen met drie vrouwen die smeekten hun leven te sparen.

19 oktober 1942

Ik ben naar Katowice gegaan met SS-Obersturmführer Wirths en mevrouw Höss(36) om epauletten te kopen voor mijn overjas voor alle seizoenen. Terugkeer via Nikolaï.

24 oktober 1942

Zes vrouwen hebben een prik gekregen wegens deelname aan het oproer van Budy (Klehr)(37).

25 oktober 1942 

Vandaag zondag, in prachtig herfstweer, heb ik een ritje per fiets gemaakt tot Budy via Rajsko. Wilhelmy is terug van zijn reis naar Kroatië (pruimenbrandewijn).

31 oktober 1942

Sedert een veertiental dagen, prachtig herfstweer dat dagelijks een voorwensel is voor zonnebaden in de tuin van de Mess van de Waffen-SS. Zelfs de heldere nachten zijn betrekkelijk zacht. Thilo en Meyer met verlof in Duitsland zijnde, heeft men mij de taken van afdelingsarts toevertrouwd. Wegens een onafwendbaar geworden bezoek aan de overheid, heb ik een vijfdaags verlof gevraagd voor mijn herinlijving bij het militair hospitaal der SS in Praag.

1 november 1942

Vandaag zondag, na de dienst in de infirmerie, heb ik vooral bloed uit kleine aders afgenomen. Om 13.01 uur heb ik de trein van Auschwitz naar Praag genomen. Onderweg regent het; de treincoupé is overvol. 's Avonds tegen 22.30 uur aankomst in Praag(...)(38).

6 november 1942

(..) Duur van de reis Praag-Auschwitz: meer dan 9 uren. Meteen na de aankomst ben ik naar de Mess der SS-officieren gegaan waar ik mij, eens te meer, vol heb kunnen eten.

8 november 1942

Vannacht, in grijs en regenachtig herfstweer, heb ik aan twee speciale acties deelgenomen (12de (39)en 13de(40)). In de voormiddag heb ik in de infirmerie SS-Hauptscharführer Kitt begroet, een van min studenten, afkomstig uit Essen. 's Namiddags nog een speciale actie, dus de 14de waar ik tot nu toe heb aan deelgenomen(41). 's Avonds, vriendenbijeenkomst op uitnodiging van Wirths, nu SS-Hauptsurmführer. Er was rode Bulgaarse wijn en Kroatische pruimenbrandewijn.

10 november 1942

Vandaag, eerste lichte sneeuwval en ijzel gedurende de hele nacht.

13 november 1942

Ik heb levend materiaal (lever, milt en pancreas) afgenomen van een uiterst atrofisch joods gedetineerde van 18 jaar die ik vooraf heb laten fotograferen(42). Zoals steeds, heb ik de lever en de milt in Carnoy en de pancreas in Zenker geconserveerd (gedetineerde nr 68.030).

14 november 1942 

Vandaag zaterdag, variété-avond in het Gemeenschapshuis (formidabel!). Ik heb speciaal genoten van de dansende honden, van de krielhanen die op bevel zongen, van de boeienkoning en van degroep fietsers.

15 november 1942

Deze morgen was ik aanwezig bij een strafuitvoering.

16 november 1942

Ik heb een pakje met zachte zeep (ongeveer 12 pond) met een waarde van 300 RM naar Mia en Gretchen verstuurd.

17 november 1942

Ik heb een kleine koffer naar Mevr. Wizemann (5de pakje) (43) met een aangegeven waarde van 300 RM verzonden. Inhoud: twee flessen brandewijn, vitaminepreparaten en versterkende middelen, scheermesjes, toilet- en scheerzeep, thermometers, nagelscharen, flacons, jodium, alcoholpreparaten van 96%, radiografieën, levertraan, schrijfgerief, enveloppen, parfums, stopwol, naalden, tandzeeppoeder, enz. enz(44). In de loop van de avond, sneeuwstorm die de straten veranderd heeft in een modderig moerasland. Voorbereidselen voor het vertrek naar Praag 's anderendaags. Zullen in de infirmerie blijven: Jambor(45), Brauner(46), Biedermann(47), Wilks(48) en, in het ziekengebouw: Klehr en Scherpe(49), allemaal oude 'strijders achter het prikkeldraad' en 'oude rotten van het concentratiekamp'. Met veel aandringen troggelt SS-Scharführer Ontl(50) mij een bon af voor een pantalon model rijbroek af. De apotheker, SS-Hauptsturmführer Kromer, heeft zich altijd een goed kameraad getoond als het er op aan kwam mij de reactieven te bezorgen die ik nodig had. Tandarts Sauther(51) is overgeplaatst naar Minsk. 
14 kg

18 november 1942

Vandaag om 13.20 ben ik naar Praag vertrokken (...)

 

Noten

(1) De tekst is overgenomen uit de uitgave Auschwitz vu par les SS, Höss, Kremer, Broad, Staatsmuseum, Oswiecim, 1974, pp. 226 e.v. Het kritisch apparaat is gewijzigd even­ als enkele uitdrukkingen. (Noot van de vertaler. In de Nederlandse vertaling werd ge­ poogd het Duitse origineel zo dicht mogelijk te benaderen.)
(2) Zie hoofdstuk vi.
(3) Anton Wilhelmy, Stabsscharführer (sergeant-majoor met staffunctie; csm) van de garnizoensarts.
(4) Circa 741 gedeporteerden, die dag met konvooi xxvi uit Frankrijk aangekomen, werden vergast. Zie hoofdstuk 1.
(5) Zie over de 'muzelmannen' in Auschwitz hoofdstuk 1. 800 gedetineerden, die aan uittering leden, werden geselecteerd en vergast.
(6) Heinz Thilo.
(7) Circa 677 gedeporteerden, die dag met konvooi xvi uit Nederland aangekomen, werden vergast.
(8) Eduard Wirths.
(9) In het Duits: 'Radfahrer absteigen'. Ironische toespeling op wie het hoofd buigt (fietsershouding) voor zijn superieuren, terwijl zijn onderdanen (de pedalen, met de voeten) worden voortbewogen.
(10) Circa 564 gedeporteerden, die dag aangekomen met konvooi xxvin uit Frankrijk, zijn vergast.
(11) Circa 571 gedeporteerden, die dag aangekomen met konvooi xxix uit Frankrijk, zijn vergast.
(12) In werkelijkheid, de vijfde maal. Zie over de foute nummering der 'speciale acties' hoofdstuk 1.
(13) Circa 632 gedeporteerden, aangekomen met konvooi vin uit België, zijn vergast.
(14) Enno Lolling, doctor in de geneeskunde, chef van de Gezondheidsdienst (D III) bij het Centraal Bureau Economie en Beheer der SS.
(15) Bruno Kitt.
(16) Georg Franz Meyer, SS-luitenant.
(17) Circa 499 gedeporteerden, die dag aangekomen met konvooi xxxv uit Frankrijk, zijn vergast.
(18) Die tweede 'speciale actie' betreft een joods konvooi uit Slovakije waarvan het aantal gedetineerden niet bekend is; 294 registratienummers werden toegewezen aan man­ nen en 67 aan vrouwen. De andere gedeporteerden zijn vergast.
(19) Oswald Pohl, chef van het Centraal Bureau Economie en Beheer der SS.
(20) Chef van het Centraal Bureau van de Gezondheidsdienst der SS.
(21) Majoor Rudolf Höss, commandant van het kampcomplex van Auschwitz.
(22) Het aantal vergaste personen is niet vastgesteld. Bij aankomst van een konvooi van onbekende herkomst werden 37 mannen en 119 vrouwen op die dag geregistreerd.
(23) Hans Aumeier, kampcommandant in Auschwitz.
(24) Het gebied, waarin het kl Auschwitz directe, economische en andere belangen had, strekte zich uit over 40 km2.
(25) Eerste vermelding van de wetenschappelijke activiteiten van Kremer in Auschwitz.
(26) Heinrich Schwarz, chef van de afdeling-Arbeidsinzet, m a.
(27) Friedrich K.H. Entress, doctor in de geneeskunde, vervult de functie van kamparts in Auschwitz.
(28) 40 mannen en 58 vrouwen van een konvooi, waarvan het aantal gedeporteerden niet bekend is, werden geregistreerd; de anderen werden vergast.
(29) 1.251 gedeporteerden, aangekomen op 11 oktober met konvooi xxvi uit Nederland, werden vergast. Nota bene, op 12 oktober zijn de konvooien xn en xm uit België aangekomen, waarvan ongeveer 1.100 gedeporteerden vergast zijn.
(30) Eén der twee boerenhuizen, tot gaskamer verbouwd.
(31) Franz Hossler, chef van de ploegen gevangenen en met name van het Sonderkommando (speciaal commando) tewerkgesteld in de gaskamers van Birkenau.
(32) Helmuth Vetter, doctor in de geneeskunde en medewerker van de ic-Farbenindustrie en Bayer, die een onderzoek naar medicamenteuze tolerantie bij de gevangenen ondernam.
(33) Joachim Casar, chef van afdeling Landbouwbedrijven.
(34) Policarpine is een nieuw verdovend middel dat Kremer uitprobeert op een gevangene, voor die wordt omgebracht. Zie ter zake R.v. percival, Lebendfrisches flus Auschwitz, in Die Zeit, nr. 16, 14 april 1989.
(35) Circa 1.024 gedeporteerden, die dag aangekomen met konvooi xxvm uit Nederland, werden vergast.
(36) Hedwig Hensel, echtgenote van Rudolf Höss.
(37) SS-verpleger in de ziekenafdeling van het kamp, sergeant-majoor der ss (Haupt-scharführer) Josef Klehr heeft, volgens de getuigeverklaring van Kremer in Krakau, één der zes vrouwen een fenolinjectie toegediend. Volgens Kremers eigen woorden, zou hij slechts 'de executie van de eerste vrouw bekeken' hebben 'en is hij dan naar buiten gegaan'.
(38) Het dagboek van Kremers bevat in de periode van zijn verblijf in Praag geen enkele aantekening in verband met zijn activiteiten in Auschwitz.
(39) Op 7 november is er een konvooi uit Tsjiechanov aangekomen.
(40) 25 gedeporteerden van een konvooi uit Lublin, afkomstig uit het kamp van Majdanek, werden in het kamp toegelaten. De anderen zijn vergast.
(41) Bij aankomst van konvooi xlii uit Frankrijk werden 773 gedeporteerden vergast.
(42) Registratienummer 68.030 behoorde toe aan gedetineerde Hans de Jong, geboren op 18 februari 1924 in Frankfurt, aangekomen met een konvooi uit Nederland op 14 oktober 1942 en overleden in Auschwitz op die dag, 13 november 1942.
(43) Kremer heeft zijn vierde pakje verzonden op 5 november, voor zijn vertrek naar Praag.
(44) Tijdens zijn ondervraging op 30 juli 1947 in Krakau legde Kremer uit dat 'op de zolder van het gebouw waar de lijkschouwingen plaatsvonden, men medicamenten, allerlei instrumenten en ook allerlei andere persoonlijke voorwerpen sorteerde, die naar Auschwitz meegenomen waren door mensen, die vanuit het konvooi meteen naar de gaskamers gebracht werden. De gevangenen gaven mij van die dingen allerlei spul­len zoals zeep, tandpasta, garen, stopkatoen, naalden, thermometers, nagelscharen etc, voorwerpen die men  dagelijks gebruikt. Ik maakte er pakjes van en stuurde die naar mijn vrienden.
(45) Eduard Jambor, Unterscharführer (SS), klerk van de gamizoensarts.
(46) Ferdinand Brauner, Unterscharführer (SS) in het bureau van de garnizoensarts.
(47) Er is geen andere, preciezere vermelding over deze SS'er in de archieven te vinden.
(48) Martin Wilks, ss-hoofdboekhouder in het bureau van de garnizoensarts.
(49) Herbert Scherpe, SS-verpleger in de ziekenafdeling der gevangenen in het hoofdkamp.
(50) Friedrich Ontl, bureauchef van de garnizoensarts.
(51) Erich Sauther.