volgens thema:  Bewegingen - Overheidsbeleid - Mijnwerkers - Non-Profit - Wereldoorlog 2

Année Erotique

Datum

Jaar

Beeld

Thema Omschrijving                               Format
22-08-14 2007-2008   Paul Verlaine, Oeuvres Libres, vertaald in het Nederlands, een kultuurproject in de Dolle Mol, Vlaams Cultureel Centrum, Spoormakersstraat 52 in Brussel. In het kader van de toenmalige poëziedagen, elke donderdag: vertaling in het Nederlands door Acefale van 40 gedichten van Paul Verlaine, waarvan de meeste voor het eerst in het Nederlands vertaald, gebracht voor een levend publiek tussen 4 juni 2007 en 1 mei 2008, waarbij ter plaatse correcties konden gebeuren en hetzelfde gedicht in het Duits, Engels (in 2 versies), Italiaans of Spaans kon voorgelezen door toevallige klanten. Een map met de vertalingen bleef ter inzage, verbetering en aanvulling door de klanten in De Dolle Mol beschikbaar. html
03-06-09 2009 Annéé Erotigue
Bewegingen
Jan Bucquoy, Jan Bucquoy illustrated 1968-2009, de l'année érotique à l'année du rat, 100Titres/Yellow Now, 2009
Jan Bucquoy,
Jan Bucquoy illustrated, 1968-2009 van het erotisch jaar tot het jaar van de rat, 100Titres/Yellow Now, 2009
Jan Bucquoy, Jan Bucquoy illustrated 1968-2009 from the year of eroticism to the year of the rat, 100Titres/Yellow Now, 2009
html
03-06-09 1981 Annéé Erotique Pietro Aretino, Wulpse sonnetten, vertaald door Ernst van Altena, met zestien gravures naar tekeningen van Giulio Romano, Uitgeverij C.J. Goossens, Hilversum, 1981 html
21-04-09 1986

Année Erotique

Schilders Ed, Vergeten boeken, Literaire curiosa en rarioria, boekenvrienden en bibliomanen, 1986, W&L Boeken, Amsterdam, Hoofdstuk: Pietro Aretino: de geschiedenis van een reputatie. .html
16-04-09 1967 Année Erotique Weverbergh, Jij goudgepunte lans, beschouwingen over de Franse erotische poëzie uit de zestiende en zeventiende eeuw, Vertaling van de priapeeën door Ernst van Altena, 1967, De Bezige Bij, Amsterdam .html