volgens thema:  Bewegingen - Overheidsbeleid - Mijnwerkers - Non-Profit - Wereldoorlog 2

Verleden en heden van wereldoorlog 2, nationaal-socialisme en kampen

Datum

Jaar

Beeld

Thema Omschrijving                               Format
25-07-13 2005 Wereldoorlog 2 Martial Van Schelle - Een wonderbare man, tien levens in 1, wereldburger maar vooral sportman, Brusselaar, zakenman, verzetsman, gevangene va Breedonk, er als gijzelaar gelescteerd en gefusilleerd, begraven op de atioale Schietbaan in Brussel. Hier een artikel over z' leven zoals verschenen in Cercle d'Histoire de Bruxelles, mars 2005. .html en jpg
20-02-08 1998 WO-II Maxime Steinberg, Un pays occupé et ses juifs, La Belgique, entre France et Pays-Bas, 1998 
3
. La tête sur le billot ou la question juive en 1940,  
4
. L'université du libre-examen et ses juifs,  
5
. Le silence de l'église et les actes des chrétiens face à la solution finale, ...
12
Juifs et communistes dans la guerre: de la mémoire à l'histoire, 
13. L'echo de la révolution du ghetto en varsovie ...
.html
04-12-07 1990 W0-2 Steinberg Maixme, Les yeux du témoin et le regard du borgne, L'histoire face au révisionisme, "L'histoire à vif", Les éditions du cerf, Paris, 1990, Annexes, Annexes: Sources documentaires du massacre des juifs de l'Ouest à l'arrivée à Auschwitz html

0,8 MB
03-12-07 1942 W0-2 Dagboek SS-arts J.P. Kremer in Auschwitz (uit Maxime Steinberg, De Ogen van het Monster, Hadewijch, 1992) - Le Journal de J.P. Kremer, SS-médicin à Auschwitz (Les yeux du témoin, 1990) - Tagebuch SS Artz J.P. Kremer in Auschwitz (www.verzet.be) html


0,1 MB
02-12-07 1942
1943
W0-2 Die Weiße Rose. De zes pamfletten die de Duitse studentenverzets groep tussen juni 1942 en februari 1943 heeft opgemaakt en verspreidt. Hans en Sophie Scholl werden opgepakt terwijl ze het 6de pamflet in februari 1943 verspreidden aan de Universiteit van München html

0,1 Mb
01-12-07 1966 W0-2 Améry Jean, Schuld en boete voorbij, verwerking van een onverwerkt verleden, Atlas-Amsterdam/Antwerpen, 1977, 1999, Nederlandse vertaling door Leonard Nolens in 2000 html

0,3 MB
30-11-07 2006 W0-2

Schram Laurence, De cijfers van de deportatie uit Mechelen naar Auschwitz.  Perspectieven en denkpistes, uittreksel uit De Belgische tentoonstelling in Auschwitz. Het boek, L'exposition belge à Auschwitz. Le Livre, Het Joods Museum voor Deportatie en Verzet, 2006, Tabellen weggevoerde, ontsnapte, gedode en vernietigde joden vanuit Mechelen

html

0,1 Mb
24-11-07 1994 W0-2 van den Berghe, Gie, Getuigen, Belgische bibliografie over de nazi-kampen, Een case-study over ego-documenten, Navorsings- en Studiecentrum voor de Geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog, 1995, Uittreksek Deel I, Hfst 2, Tellingen, punt 2. Getuigen en geschiedenis. html

0,3 Mb
19-11-07 1972 Wereld-
oorlog 2
Selleslagh, F., De klandestiene K.A.J. in Duitsland (1942-1944), Bijdragen tot de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog, nr. 2, oktober 1972, pp 87-114, Navorsings- en studiecentrum voor de geschienis van de tweede wereldoorlog, Bijlage: Klandestiene KAJ in Duitsland per stad (oktober 1943) html

0,2 Mb
09-11-07 1992

WO-2

Ulrich Herbert, Zwangsarbeiter in der deutschen Kriegswirtschaft 1939-1945, ein Überblick, verschenen in De Verplichte tewerkstelling in duitsland 1942-1945, Acta van het Symposium gehouden te Brussel op 6 en 7 oktober 1992, 1992, blz 165-180 html

0,3 Mb