volgens thema:  Bewegingen - Overheidsbeleid - Mijnwerkers - Non-Profit - Wereldoorlog 2

Bijdragen tot een geschiedenis van de mijnwerker, zijn werk, zijn strijd

04-03-21 1970 Mijnstaking 1970 Fotodocumentatie mijnstaking 1970, samengebracht door Kris Hertogen nav een interview in Solidair van 03/01/2020 50 jaar grote mijnstaking in Limburg, een unieke bundeling van foto's uit diverse media. Wie nog fotomateriaal heeft die niet in deze documentatie is verwerkt, graag een signaaltje of doorstuur ervan naar info@npdoc.be. De typische vuist van Mijnwerkerssmacht, aanwezig op diverse foto's werd opgepikt uit het archief van Robert Hertogen van het derde nummer van de publicatie Mijnwerkersmacht, die maar een kort leven van drie nummers kende. Het 2de en 3de nummer zat in het archief. Kan iemand nog een scan van het eerste nummer nog bezorgen?  
04-03-21 1970 Mijnstaking 1970

50 jaar grote mijnstaking in Limburg, Interview met Kris Hertogen overgenomen uit Solidair van 01/03/2020, zie ook Fotodocumentatie mijnstaking 1970. Inleiding van Jan Hertogen op FB: "Voor de geschiedenis bewaard. Zelf stond ik op 6 januari 1970 aan de mijn in Waterschei en zou pas in april terug gaan naar Leuven. Intussen verzorgde ik, samen met Kris, de boekhouding van Mijnwerkersmacht en stond ik in voor de persmedelingen van Mijnwerkersmacht naar de BRT. Nadine, Julien Schoenaerts en Ludo Martens waren regelmatig aanwezig aan het piket in Waterschei. Elke avond samenkomst in de Isabellastraat in Hasselt, de uitvalsbasis van Mijnwerkersmacht. En velen die ten huize Hertogen wat konden eten of een bad nemen, 50 jaar geleden. Raoul Hedebouw en Els Hertogen, kleinkinderen van Robert Hertogen, staan nu het meest zichtbaar in zijn spoor op de barricades"

 
05-01-20 1985 Bewegingen Jef Ulburghs. Leven tussen twee vuren, Kritak, 1985. Een merkwaardige en diepgaande inkijk van Jef in z'n ziel, de grote en kleine kanten, z'n bewogen- en gedrevenheid, vanaf zijn afkomst en geboorte, de oorlog- en seminarietijd en z'n droomjob in Berleur, z'n terugkeer naar Limburg bij de opdeling van het bisdom Luik en Limburg, z'n inpikken op de 'nieuwe tijden' mei 68 en z'n vertaling ervan in de Wereldscholen, de opgang en afgang ervan tot wat hij de 'vadermoord' noemt. Maar ook z'n niet te winnen strijd met het vrouwelijke, in feite een van de vele rode draden in z'n boek. Met voorop een niet aflatend op Kristus en Cardijn gestoeld engagement, zonder grenzen, die hem langs Unctad voert en hem uiteindelijk in de politieke doet belanden. De machteloosheid van het klein linkse om een politieke vuist te maken doet hem, gedragen door de basis, die hem onverdeeld het politieke krediet geeft voor politieke mandaten, tot Europa toe. Het is allicht z'n zoete wraak op wat Jef het 'basisme' noemt. Dit politieke engagement laat hem toe in 1985 al, veel ruimer dan het Doorbraakinitiatief waarop hij inpikte, zijn versie te geven van een linkse eenheid, het driestromenland, actueler dan ooit. Maar ook hij kwam er niet uit om het klein linkse, het marxisme of de PVDA een plaats te geven. Jef Ulburghs de activist, de eeuwige rebel, maar met (dikwijls) een klein hartje, waarmee hij, meer dan hij misschien besefte, op z'n vader geleek. Ook dat wordt in z'n boek duidelijk.Een document, met liefde en respect voor het internet gereedgemaakt, toevalig samenvallend met 50 jaar Wereldscholen. Jan Hertogen. Foto's, die gebundeld waren, zijn gespreid over het document, en langs de inhoudstafel kan men nu gemakkelijk door het boek wandelen en z'n weg niet kwijtraken. Voor reacties, commentaar of reacties, zie info@npdoc.be  
03-06-18 1970 Mijnstaking 1970 "De arbeiders staan niet alleen" - Interview met Nadine Huybrechts (de zogenaamde Jeanne d'Arc van de mijnen), krant en datum onbekend, over haar ondersteuning van de arbeiders, de 'rechts'orde die haar enkele malen in de cel deed belanden.  
21-11-10 2004 Mijnstaking 70 mijn70 - home page van een project uit 2004 tot opbouw van een website die alle info over de mijnstaking 1970 kon verzamelen - vooralsnog niet verder ontwikkeld .html
16-04-09 1993 Mijnwerkers
Bewegingen
Arnout Vanreusel, student die in 1969 de mijn in ging, Geloof in een rechtvaardiger maatschappij is gebleven, Het Belang van Limburg, 12 mei 1993, blz 5 .html
20-02-08

 

1970 Staking 1970 Schoenaerts Julien, "Ik weiger een rinocerus te worden", Zondagsblad -  /02/1970 - Rikkie Van Cauwelaert. "Als ge weigert een rinoceros te worden, zeggen ze dat ge 'n gedopeerde zij! Ja, ik dopeer mij! Aan het leven". .html
20-02-08

 

1970 Staking 1970

Nadine met de megafoon, De Post - 8 februari 1970, Nadine Huybrechts, een jong meisje dat reeds weken op de barricades staat om de mijnwerkers te steunen

.html
20-02-08

 

1970 Staking 1970 Limburgse kompels zwaaien zwarte vlag, Een lange, hete winter in Limburgs mijnbekken, De Post - 18 januari 1970 .html
20-02-08 1970 Staking 1970 Mijnwerkers in opstand, door S.H.H.
Gids op Maatschappelijk Gebied, 1970, nr. 1, blz. 45-49
.html
20-02-08 1970 Staking 1970 Voor de vakbonden is de staking niet gedaan!
De Redactie, Gids op Maatschappelijk Gebied, 1970, nr. 2, blz 99-105
.html
15-01-08 2004

Alle Macht Aan
De Arbeiders.
 ‘1968’ en de
 inzet voor de
 arbeiders.
 1966-1979.

Bewegingen

Segers Ward, Alle Macht Aan De Arbeiders. ‘1968’ en de inzet voor de arbeiders. 1966-1979. Verhandeling graad licentiaat in de Geschiedenis, Promotor: Prof. Dr. L. VOS, KULeuven 2004. Noot: enkel de inleiding en hoofdstuk 1 en 2 zijn toegankelijk. Voor de andere hoofdstukken dient de toegangscode gevraagd aan de auteur.

.html
04-12-07 2007 Mijnwerkers Betaald, Tekst René Swartenbroekx. Vertolkt door Rocco Granata in Mine Works en Kreabo in het toneelstuk "Het zout der Aarde"  html

0,1 MB
24-11-07 1966   Mijnwerker Miek en Roel, Limburg Blues, Tekst:Miel Appelmans en Miel Swillens, Muziek: Bob Dylan (North Country Blues ) html
16-11-07 2006 Mijnwerkers
brancardiers
Neirinck Ilse, De relatie tussen de parochie Meulenberg en de mijn van Houthalen, Leuven, 2006, Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit Letteren, Subfaculteit Geschiedenis, Verhandeling, Promotor: Dr. Leen Beyers - Hoofdstuk 3: Mijnwerkers Brancardiers html

0,5 Mb
12-11-07 2006 Mijnwerker Thomassen, Albert, De staking van Zwartberg! Het vergeten 'Goodwillkomité', oktober 2006, Tekst van Albert Thomassen als voorbereiding op het Canvasprogramma Het drama van Zwartberg, van 16/10/2006 waarin geinterviewd werd. html

0,1 Mb
09-11-07 1975  Mijnwerker Maertens Daniël, Stakingen in de provincie Limburg, 1944-1969V.U.B. Faculteit der Letteren en wijsbegeerte, 1974-1975, Promotor: Prof. L. Michielsen, Verhandeling graad van Licentiaat html

1 Mb
09-11-07 1976 Mijnwerker Tielens Johan, Iven Johny, De staking van 1970 in het Kempisch steenkoolbekken, Economische Hogeschool Diepenbeek, 1976, Eindeverhandeling licentiaat handels- en bestuurswetenschappen, promotor: Prof. dr. Y. Vanden Berghe. html

1 Mb
09-11-07 1970 Mijnwerker Mijnwerkersmacht - Arbeidersmacht Ford-Genk, Sun, februari 1970. ((Nvdr: deze brochure werd opgemaakt na vier weken mijnstaking 1970 en staat eerder voor een 'theoretische' opvatting nog voor de staking afgelopen was. Deze 'visie' was reeds bij het einde van de staking  al goeddeels achterhaald) html

0,2 Mb
09-11-07 1970 Mijnwerker Van Overstraeten, Toon, Dossier Limburg, De Grote Staking, 1900-1970, Limburg een kolonie..., West Pocket, nr. 8, juni 1970 html

0,4 Mb
09-11-07 1966 Mijnwerker Van Overstraeten, Toon, Witboek (van de Volksunie) over Zwartberg, De Volksunie, Persdienst,1966 html

0,2 Mb
09-11-07 1966 Mijnwerker de Wilde, Maurice, Het Mijnalarm, een dossier, N.V. Jozef Van In & C°, Lier, 1966 html

0,3 Mb
09-11-07 1988 Mijnwerker Grauwels Jan, Cieters Luc,  De slag om de Mijnen, Het syndicale werkboek van Jan Grauwels en Luc Cieters, onder redactie van Hugo Franssen, EPO, 1988 html

0,6 Mb
09-11-07 2002

Mijnwerker Put Jean, Russische krijgsgevangenen in Limburg  1942-1945, Leven en werken in oorlogstijd, Acco Leuven, 2002 Omslagfoto: Russische krijgsgevangenen in Beringen (1943) html

0,3 Mb
08-11-07 1995

Brancardiers Kalender Mijnwerkers-Brancardiers 1995 html