volgens thema:  Bewegingen - Buurtdiensten - Mijnwerkers - Non-Profit - Wereldoorlog 2

Jeugd-, studenten-, sociale, syndicale, maatschappelijke, politieke bewegingen Zie ook Mijnwerkers

Datum

Jaar

Beeld

Thema Omschrijving                               Format
22-08-14 2003 Vredesactie
 in Bagdad
Archief-site: Peacerace december 2002, februari 2003 Irak, april 2003 Damascus. In februari 2003 vertrokken 48 Belgische vredesactivisten, waarvan een meerderheid met moslimachtergrond, naar Irak, voor een vredesloop, de Peacerace, in een ultieme poging de oorlog te voorkomen. Geen geld voor oorlog maar voor opvoeding, zo luidde de slogan van Firegym die deze Peacerace had opgezet. De vernietiging van een soeverein land, de destabilisatie die er het gevolg van was en de honderdduizenden Irakese doden hebben nu als exponent de IS. Had men beter geluisterd naar de jongvolwassenen van toen dan had de nieuwe Oostfronstrijd in Syrië niet zo veel impact gehad. De vredesgangers van toen hebben nu een gezin en zijn maatschappelijk geëngageerd maar evenzeer als toen worden ze genegeerd of niet opgezocht door de media. Damascus, waar we zelf aan deelnamen, was in april 2003 het nieuwe objectief omdat Bagdad niet meer toegankelijk was en om de Peacerace al voor te bereiden, gezien binnen 10 jaar daar de vrede onder druk zou komen zo werd toen al gesteld, voorwaar een vooruitziende visie.  
11-01-10 2010 Bewegingen Herdenking moord van 15/01/1919 op Rosa Luxemburg en Karl Liebknecht, 10 januari 2010 in Berlijn - een reportage met 229 foto's
1. De stille Herdenking van 10 januari 2010tussen 9h en 10h
2. De standjes worden opgezet
3. De betoging gaat om 10h van start
4. Begroeting van de graven door de demonstranten
5. Infostands, Glühwein en militeren
6. Plaatsen van een gendekplaat waar het vroegere hotel Eden was
7. Inhuldiging naamplaat Rosa Luxenburgbrug
.html
03-06-09 1999 Bewegingen Jan Hertogen, Afscheid van een vader, uit Herinneringen aan Ward Leemans, Uitgave Sociale Hogeschool Heverlee , 1999 html
03-06-09 2005 Bewegingen Peter Mertens, De arbeidersklasse in het tijdperk van de transnationale ondernemingen, Marxistische studies 2005, nr. 73, Hoofdstuk 3. De partij van Europees Links .html
03-06-09 2009 Annéé Erotigue
Bewegingen
Jan Bucquoy, Jan Bucquoy illustrated 1968-2009, de l'année érotique à l'année du rat, 100Titres/Yellow Now, 2009
Jan Bucquoy,
Jan Bucquoy illustrated, 1968-2009 van het erotisch jaar tot het jaar van de rat, 100Titres/Yellow Now, 2009
Jan Bucquoy, Jan Bucquoy illustrated 1968-2009 from the year of eroticism to the year of the rat, 100Titres/Yellow Now, 2009
 
16-04-09 1993 Mijnwerkers
Bewegingen
Arnout Vanreusel, student die in 1969 de mijn in ging, Geloof in een rechtvaardiger maatschappij is gebleven, Het Belang van Limburg, 12 mei 1993, blz 5 .html
16-04-09 1993 Bewegingen De wilde jaren van Chris Lomme, Het Belang van Limburg, 12 mei 1993, blz 5 .html
20-02-08 1993 Bewegingen Martens Ludo en Merckx Kris, Een kwarteeuw mei '68,  EPO, 1993, met ondermeer De studenten gaan naar de arbeiders en Dokument 1969. .html
24-09-13 1971 Bewegingen Brochure tegen radicalisering van jongeren door het Maöisme in 1971  - Brochure uitgegeven door verontruste kerkelijke middens ten behoeve van oudercomités van katholieke scholen - "De gelijklopendheid met de analyse en aanpak van radicalisering door verontruste politieke middens in 2013 ivm het hijad salafisme en de Syriëtrek is hetzij louter toevallig, hetzij een weerkerend maatschappelijk fenomeen" (jh)  
20-02-08

 

1970 Studenten-
beweging
Neels Leo, De Leuvense Studentenbeweging, februari 1970 .html
20-02-08 2005 Bewegingen Liekens Roger, Cuba en de internationale solidarireit, een weinig bekend verhaal, april 2005, te verkrijgen bij Acco en Oxfam Leuven/Gent/Antwerpen. .html
20-01-08 1970 Bewegingen P. Goossens, L. Martens, L. Reyntjens, e.a., De kontestatie is vlees geworden, De Gekleurde Boekjes, Sonneville Press, 1970 .html
20-01-08 2007 01_Okra.jpg Bewegingen Calliauw Koen en Erik (Foto's), “OKRA” reikt hand aan allochtone ouderen, gepost op Indymedia, 24/11/2007 .html
20-01-08 2007 ALF
Anja Hermans
Bewegingen Calliauw Koen, Anja Hermans, van terroriste tot opvoedster en "ALF": Provocateurs in actie, gepost op Indymedia 04/09/2007 .html
15-01-08 2004

Alle Macht Aan
De Arbeiders.
 ‘1968’ en de
 inzet voor de
 arbeiders.
 1966-1979.

Bewegingen

Segers Ward, Alle Macht Aan De Arbeiders. ‘1968’ en de inzet voor de arbeiders. 1966-1979. Verhandeling graad licentiaat in de Geschiedenis, Promotor: Prof. Dr. L. VOS, KULeuven 2004. Noot: enkel de inleiding en hoofdstuk 1 en 2 zijn toegankelijk. Voor de andere hoofdstukken dient de toegangscode gevraagd aan de auteur.

.html
25-11-07 1989 Non-Profit
Bewegingen
Een gesprek met Joos Wauters en Jan Hertogen, Geen zachtgekookt eitjes, die syndikalisten van de zachte sector, Solidair deel 1, 7 juni 1989, deel 2, 14 juni 1989, interview door Frans Van Acoleyen html

04--12-07 1969
2007
Bewegingen De Dolle Mol. Herman J. Claeys: De Dolle Mol, een gesubsidieerde legende?, Jan Bucquoy, Geschiedenis van De Dolle Mol, interview door Gérard, Arne Baillière, We plegen een staatsgreep! We nemen de macht over! door Andy Vermaut, Video 21 mei 2006 html

1,1 Mb
22-11-07 2007 Bewegingen Hemmerijckx Rik, In de geest van Mei 68, Arbeidersprotest en radicaal militantisme in België, Bijdragen tot de Eigentijdse Geschienis, nr. 18, 2007 blz 163-182, Soma-Ceges, html

0,1 Mb
22-11-07 2006

Non-Profit Terugblik op twintig jaar ‘witte woede’, Interview met Walter Cornelis in Social Profit jaarboek Vlaanderen 2006, Uitgave V.C.S.P.O., Interview: Bruno Aerts & Dirk Coeckelbergh april 2006 html

0,1 Mb
15-11-07 2002

Radicaal-links
  in België 
en de val
van de Muur

Bewegingen Buelinckx Jan, Radicaal-links in België en de val van de Muur. Hoe overleefden de KP, de SAP en de PVDA de val van het 'reëel bestaande socialisme'? Scriptie  graad van Licentiaat Geschiedenis, Academiejaar 2001-2002, Universiteit Gent, Promotor: Professor Gita Deneckere html

1,5 Mb
12-11-07 1986 Jeugd-
beweging
Lieve Gevers, Honderd jaar Katholieke Studerende Jeugd 1884-1984,De geschiedenis van de Hasseltse Jonge Klauwaarts, Hasselt, 1986, KSJ Hasselt-centrum i.s.m. KADOC, Leuven html

1,2 Mb