volgens thema:  Bewegingen - Buurtdiensten - Mijnwerkers - Non-Profit - Wereldoorlog 2

Jeugd-, studenten-, sociale, syndicale, maatschappelijke, politieke bewegingen Zie ook Mijnwerkers

Datum

Jaar

Beeld

Thema Omschrijving                               Format
05-01-20 1985 Bewegingen Jef Ulburghs. Leven tussen twee vuren, Kritak, 1985. Een merkwaardige en diepgaande inkijk van Jef in z'n ziel, de grote en kleine kanten, z'n bewogen- en gedrevenheid, vanaf zijn afkomst en geboorte, de oorlog- en seminarietijd en z'n droomjob in Berleur, z'n terugkeer naar Limburg bij de opdeling van het bisdom Luik en Limburg, z'n inpikken op de 'nieuwe tijden' mei 68 en z'n vertaling ervan in de Wereldscholen, de opgang en afgang ervan tot wat hij de 'vadermoord' noemt. Maar ook z'n niet te winnen strijd met het vrouwelijke, in feite een van de vele rode draden in z'n boek. Met voorop een niet aflatend op Kristus en Cardijn gestoeld engagement, zonder grenzen, die hem langs Unctad voert en hem uiteindelijk in de politieke doet belanden. De machteloosheid van het klein linkse om een politieke vuist te maken doet hem, gedragen door de basis, die hem onverdeeld het politieke krediet geeft voor politieke mandaten, tot Europa toe. Het is allicht z'n zoete wraak op wat Jef het 'basisme' noemt. Dit politieke engagement laat hem toe in 1985 al, veel ruimer dan het Doorbraakinitiatief waarop hij inpikte, zijn versie te geven van een linkse eenheid, het driestromenland, actueler dan ooit. Maar ook hij kwam er niet uit om het klein linkse, het marxisme of de PVDA een plaats te geven. Jef Ulburghs de activist, de eeuwige rebel, maar met (dikwijls) een klein hartje, waarmee hij, meer dan hij misschien besefte, op z'n vader geleek. Ook dat wordt in z'n boek duidelijk.Een document, met liefde en respect voor het internet gereedgemaakt, toevalig samenvallend met 50 jaar Wereldscholen. Jan Hertogen. Foto's, die gebundeld waren, zijn gespreid over het document, en langs de inhoudstafel kan men nu gemakkelijk door het boek wandelen en z'n weg niet kwijtraken. Voor reacties, commentaar of reacties, zie info@npdoc.be  
12-08-18 1979 Bewegingen Basisstrijd - Tien jaar praktijk in Alken, Kritakpocket 8, 1979 (oa Frans Swartelé). De tekst wordt in apart scherm geopend. Tekst sluiten om terug te keren. .html
03-06-09 1999 Bewegingen Jan Hertogen, Afscheid van een vader, uit Herinneringen aan Ward Leemans, Uitgave Sociale Hogeschool Heverlee , 1999 html
03-06-09 2005 Bewegingen Peter Mertens, De arbeidersklasse in het tijdperk van de transnationale ondernemingen, Marxistische studies 2005, nr. 73, Hoofdstuk 3. De partij van Europees Links .html
03-06-09 2009 Annéé Erotigue
Bewegingen
Jan Bucquoy, Jan Bucquoy illustrated 1968-2009, de l'année érotique à l'année du rat, 100Titres/Yellow Now, 2009
Jan Bucquoy,
Jan Bucquoy illustrated, 1968-2009 van het erotisch jaar tot het jaar van de rat, 100Titres/Yellow Now, 2009
Jan Bucquoy, Jan Bucquoy illustrated 1968-2009 from the year of eroticism to the year of the rat, 100Titres/Yellow Now, 2009
 
16-04-09 1993 Mijnwerkers
Bewegingen
Arnout Vanreusel, student die in 1969 de mijn in ging, Geloof in een rechtvaardiger maatschappij is gebleven, Het Belang van Limburg, 12 mei 1993, blz 5 .html
16-04-09 1993 Bewegingen De wilde jaren van Chris Lomme, Het Belang van Limburg, 12 mei 1993, blz 5 .html
20-02-08 1993 Bewegingen Martens Ludo en Merckx Kris, Een kwarteeuw mei '68,  EPO, 1993, met ondermeer De studenten gaan naar de arbeiders en Dokument 1969. .html
24-09-13 1971 Bewegingen Brochure tegen radicalisering van jongeren door het Maöisme in 1971  - Brochure uitgegeven door verontruste kerkelijke middens ten behoeve van oudercomités van katholieke scholen - "De gelijklopendheid met de analyse en aanpak van radicalisering door verontruste politieke middens in 2013 ivm het hijad salafisme en de Syriëtrek is hetzij louter toevallig, hetzij een weerkerend maatschappelijk fenomeen" (jh)  
20-02-08

 

1970 Studenten-
beweging
Neels Leo, De Leuvense Studentenbeweging, februari 1970 .html
20-02-08 2005 Bewegingen Liekens Roger, Cuba en de internationale solidarireit, een weinig bekend verhaal, april 2005, te verkrijgen bij Acco en Oxfam Leuven/Gent/Antwerpen. .html
20-01-08 1970 Bewegingen P. Goossens, L. Martens, L. Reyntjens, e.a., De kontestatie is vlees geworden, De Gekleurde Boekjes, Sonneville Press, 1970 .html
20-01-08 2007 01_Okra.jpg Bewegingen Calliauw Koen en Erik (Foto's), “OKRA” reikt hand aan allochtone ouderen, gepost op Indymedia, 24/11/2007 .html
20-01-08 2007 ALF
Anja Hermans
Bewegingen Calliauw Koen, Anja Hermans, van terroriste tot opvoedster en "ALF": Provocateurs in actie, gepost op Indymedia 04/09/2007 .html
15-01-08 2004

Alle Macht Aan
De Arbeiders.
 ‘1968’ en de
 inzet voor de
 arbeiders.
 1966-1979.

Bewegingen

Segers Ward, Alle Macht Aan De Arbeiders. ‘1968’ en de inzet voor de arbeiders. 1966-1979. Verhandeling graad licentiaat in de Geschiedenis, Promotor: Prof. Dr. L. VOS, KULeuven 2004. Noot: enkel de inleiding en hoofdstuk 1 en 2 zijn toegankelijk. Voor de andere hoofdstukken dient de toegangscode gevraagd aan de auteur.

.html
25-11-07 1989 Non-Profit
Bewegingen
Een gesprek met Joos Wauters en Jan Hertogen, Geen zachtgekookt eitjes, die syndikalisten van de zachte sector, Solidair deel 1, 7 juni 1989, deel 2, 14 juni 1989, interview door Frans Van Acoleyen html

04--12-07 1969
2007
Bewegingen De Dolle Mol. Herman J. Claeys: De Dolle Mol, een gesubsidieerde legende?, Jan Bucquoy, Geschiedenis van De Dolle Mol, interview door Gérard, Arne Baillière, We plegen een staatsgreep! We nemen de macht over! door Andy Vermaut, Video 21 mei 2006 html

1,1 Mb
22-11-07 2007 Bewegingen Hemmerijckx Rik, In de geest van Mei 68, Arbeidersprotest en radicaal militantisme in België, Bijdragen tot de Eigentijdse Geschienis, nr. 18, 2007 blz 163-182, Soma-Ceges, html

0,1 Mb
22-11-07 2006

Non-Profit Terugblik op twintig jaar ‘witte woede’, Interview met Walter Cornelis in Social Profit jaarboek Vlaanderen 2006, Uitgave V.C.S.P.O., Interview: Bruno Aerts & Dirk Coeckelbergh april 2006 html

0,1 Mb
15-11-07 2002

Radicaal-links
  in België 
en de val
van de Muur

Bewegingen Buelinckx Jan, Radicaal-links in België en de val van de Muur. Hoe overleefden de KP, de SAP en de PVDA de val van het 'reëel bestaande socialisme'? Scriptie  graad van Licentiaat Geschiedenis, Academiejaar 2001-2002, Universiteit Gent, Promotor: Professor Gita Deneckere html

1,5 Mb
12-11-07 1986 Jeugd-
beweging
Lieve Gevers, Honderd jaar Katholieke Studerende Jeugd 1884-1984,De geschiedenis van de Hasseltse Jonge Klauwaarts, Hasselt, 1986, KSJ Hasselt-centrum i.s.m. KADOC, Leuven html

1,2 Mb