volgens thema:  Bewegingen - Overheidsbeleid - Mijnwerkers - Non-Profit - Wereldoorlog 2

Overheidsbeleid,  publieke dienst, markt en commercie

Datum

Jaar

Beeld

Thema Omschrijving                               Format
09-11-07 1984

De diensten
cheques, instrument 
diensten in de directe
omgeving

Overheidsbeleid Lebrun Jean-FranÁois en Lysiane de Selys, Rapport KBS: De  Dienstencheque. een instrument voor de ontwikkeling van de dienstverlening  in de directe omgeving, Eindrapport, oktober 1984,Koning Boudewijnstichting en diensten van de Europese Commissie .pdf

3,4 Mb
11-11-07 2002

Beheersing arbeidskosten  zorgsector in internationaal perspectief

Non-Profit
Nederland
Ministerie van financiŽn Nederland, Beheersing van de arbeidskosten in de zorgsector in internationaal perspectief, Aarts De Jong Wilms Goudriaan Public Economics bv (APE), maart 2002 .doc

0,4 Mb
11-11-07 2002

Gepast
 betalen! 
Eindrapport 

Non-Profit
Nederland
Interdepartementaal Beleidsonderzoek Nederland,Gepast betalen! Eindrapport van  de werkgroep Beheersing arbeidsvoorwaardenontwikkeling in de zorgsector, 2002, Bijlagen 1 tot 8 .doc
 
0,4 Mb