In volgorde van netpublicatie - Chronologische volgorde - Alfabetisch auteur - De wens van auteurs en uitgevers m.b.t. publicatie wordt opgevolgd  

Datum

Jaar

Beeld

Thema

Omschrijving                               Format
31/08/23 1989 Benedictus Paesmans, een van 17 Hasseltse portretten Benedictus Paesmans, leerkracht natuurkunde en technisch tekenen in het Sint-Jozefscollege van Hasselt is een van de "Hasseltse portretten", een boek van 1989. Hij is in 1966 met pensioen gegaan, maar als leerkracht  wordt hij zeker nog door vele  generaties studenten herinnerd. Minder gekend was toen evenwel zijn leven in dienst van de kansarme, met het Volkstehuis als meest gekende realisatie in Hasselt, een daklozenopvang voor er ergens anders al sprake van was. Hij was ook met z'n Heeroom Senden uit Membruggen voorloper van de AA kringen, en een geheim equivalent de BB-kringen ( Beschaafde Boemelaars) voor de rijkere alcoholverslaafden die zich niet wilden mengen tussen het 'gewone volk', en ook van de VRAAL, de geheime groep de 'Vrouwelijk AA Limburg'. In het begin noemde hij het de Caritasgroepen, ook voor studenten van het college had hij zo 'n groep, omdat niet iedereen zich aangetrokken voelde voor de bestaande jeugdgroeperingen, Chiro, Scouts en KSA, die meer kinderen uit de rijkere klassen aantrokken, zo vertelt hij in het interview. En hij werd de eerste voorzitter van Caritas nationaal in België. Daarmee oversteeg hij veruit z'n werk als leerkracht in het Sint-Jozefscollege in Hasselt, maar hij was ook daar de bescheidenheid in persoon, zoals we hem in het laatste jaar humaniora in 1964/1965 gekend hebben.  
12/06/23 1957 De rijken worden rijker omdat de armen armer worden Uit een interview met Cardijn - Huldeplaat, 1957 - afgespeeld voor Robert Hertogen en Hortense Heinig 1993 in Hasselt met ook het kajotterslied De Rijken worden rijker omdat de armen armer worden ... maar nu met die technische hulp kan meer en meer in alle landen van de wereld meer en meer voortgebracht worden en dan ook wij moeten de mensen vormen die landen mogen geen bedelaars blijven nietwaar wij mogen geen mensen doen leven van armoede van andere landen zij moeten meer en meer gevormd worden om zelf de leiding van hun eigen land te kunnen in hand nemen om zelf hun broeders en de bevolking van het land bewust te maken van de verantwoordelijkheid die zij hebben om zo meer en meer in de ganse wereld een echte samenwerking te geven zo niet al leen dat we van de ene kant hebben de rijken die geven en de armen die arm blijven en nog armer worden omdat de rijken rijker en rijker worden  
12/07/23 2023 11 juli viering Halle, toespraak over Jozef Cardijn, venster in de caonn van Vlaanderen,

11 juli viering Halle, toespraak over Jozef Cardijn - Eén van die zestig vensters is – zoals u weet – wel degelijk Jozef Cardijn, die over zichzelf zei: “ Alles wat ik ben en heb komt van Halle”. In de Vlaamse canon lezen we wie hij was en wat hij betekende voor de Vlaamse samenleving. Ik lees: “De uit Halle afkomstige priester Jozef Cardijn was verontwaardigd over het ellendige lot van werkende jongeren. Daarom stichtte hij na de Eerste Wereldoorlog de Katholieke Arbeidersjeugd. Zijn nieuwe jeugdbeweging sloeg aan en blijft wereldwijd actief.” Sta me toe dat ik hier nog een woord meer over zeg... Ik besluit. De Vlaamse canon zette Jozef Cardijn, de sociaal bewogen priester en later kardinaal uit Halle in het venster.Ik ben dankbaar dat ik vandaag hier over zijn leven en werk mocht spreken en zijn boodschap met u mocht delen.En ik hoop dat Vlaanderen ook een Vlaanderen worden mag met kansen voor iedereen en zonder onderscheid.

 

 
10/07/23 1969 40 dagen Broederlijk Delen, 365 dagen broederlijk stelen 40 dagen Broederlijk delen, 365 dagen broederlijk stelen - Opmaak en distributie beslist op een samenkoms van de Derde Wereldbeweging op een samenkomst met 300 mensen in Alma 2 - 1969 met verspreiding van onderstaan pamflet aan honderden kerken in alle Vlaamse provincies, oa vanuit de Isabellestraat in Hasselt, het latere centrum en knooppunt van Mijnwerkersmacht.. " Vragen naar de werkelijke achtergronden en oorzaken van de onderontwikkeling naar aanleiding van broederlijk delen. 40 dagen broederlijk delen zijn bijna voorbij. Wij hebben met de mensen van de parochie een inspanning gedaan om gedurende deze 40 dagen een zekere soberheid aan de dag te leggen, afstand te doen van een stukje van onze welvaart. Zo juist: of verleden zondag al, hebben wij 50, 100 of 1.000 fr. in een enveloppe afgegeven in de kerk. Misschien hebben we zelfs een konferentie bijgewoond over onderontwikkelingsproblemen. Broederlijk delen is bijna voorbij. Dit jaar wordt het wellicht 150 miljoen fr. Hiermee kunnen vele projekten gesteund worden in ongeveer 70 landen. Over deze projekten heb je kunnen lezen in het parochieblad. Men zegt ons dat het geld goed zal gebruikt worden. Kleine groepen mensen op verschillende plaatsen in de wereld zullen beter kunnen leven."  
10/07/23 1969 Zwiebertje en Zwabbertje Zwiebertje en Zwabbertije op Cuba, poppenspel rond de Derde Wereld - een opzet van de Derde Wereld Beweging (DWB) 1969, uitgewerkt door het eerste gemengde 'leidersteam' voor jongknapen in Hasselt in het werkjaar 1967-1968. In 1968-1969 werd dit uitgebreid voor een gemengde Herkimwerking (KSA-VKAJ), ook de eerste gemengde oudere (16-17 jarigen) in Vlaanderen. Voorliggend poppenspel is een emanatie van de impact die de DerdeWereldbeweging, vooral in katholieke milieus en jeugdbewegingen toen had.
"
- Aantal spelers : drie - Zwiebertje en Zwabbertje,  Rijkaard, knecht,vader en moeder, Jan
- Fidel,José,t.v.-speaker + bediening bandopnemer» licht,dekorwisseling en maken van geluiden.
- Aantal bedrijven : zes.
- Bandopname met o.a. het kenwijsje van het t.v. nieuws,het klotsen van water
- Personnages:- Zwiebertje : meisje van ongeveer 10 jaar en  Zwabbertje ; jongen van ongeveer 10 jaar
- Vader en  Moeder, allebei eenvoudige lieden ea."
 
09/07/23 1999 Interview Paul Hertogen La vraie gauche est à clabecq, par Paula Hertogen, Membre de la CSC et du Mouvement de rénovation syndicale, Paula Hertogen travaille bénévolement pour Médeàne pour le peuple, organisation dirigée par des médecins du PTB, dans Politque, revue de débats, numéro 9-10, bitrimestriel: fevrier-mars 1999 - 500 F. "Il aura l'occasion de s'organiser dans ce Mouvement pour le Renouveau Syndical. Il y verra des délégués du Nord et du Sud du pays, qui les ont joints dans leur combat. Il y verra des secrétaires syndicaux qui, malgré les pressions, viennent témoigner leur solidarité. Il y rencontrera les militants du Parti du Travail, le seul parti qui, d'une fac.on incondition-nelle se met derriére Ceux de Clabecq. Il y verra des gens de la base, attirés par cette rupture avec la logique capitaliste et a la recherche d'une alternative. Et il y verra sur-tout qu'une nouvelle société ne se construit pas dans un salon, pas dans les bureaux de concertation, mais sur le terrain en répondant a chaque défi."  
06/07/23 1973 De strijd tussen de 2 lijnen, met de zelfkritiek van DE VONK en de herwonnen eenheid Inleiding brochure: Zelfkritiek van de rechts-opportunistiese-anti-partij-organisatie DE VONK, 1975. "Vóór Mijnwerkersmacht (6 januari tot half februari 1970, nvdr) was de belangrijkste tegenstelling in de beweging de tegenstelling tussen enerzijds zij die naar de fabrieken wilden om er de basis te leggen van een marxisties-leninistiese partij, opgebouwd volgens de princiepes van het leninisme, en anderzijds een koalitie van allen die 'mistevreden':waren met deze lijn en een 'kulturele revolutie' wilden; er waren hierbij twee vleugels: een deel dat helemaal niet naar de arbeidersklasse wilde, maar onder de linkse kleinburgerij 'marxisties- leninisties' werk wilde doen; een deel dat op een ekonomistiese en suivistiese rechtse lijn naar de arbeidersklasse wilde ("het volk dienen, niet leiden"). In de grote mijnstaking hebben de revolutionaire en marxisties-lenistiese studenten toen die beslissende stap gezet om zich met de arbeidersklasse te verbinden. De revolutionaire studenten organiseerden samen met de voorhoede-mijnwerkers Mijnwerkersmacht, datt optrad als stakingsleiding en 24 uur op 24 praktijk had in de klassestrijd. In de periode van Mijnwerkersmacht was het de eerste keer dat de marxisties-leninistiese studenten een enorme ervaring opdeden in de klassestrijd en waarin ze probeerden het marxisme- leninisme in te brengen in de klassestrijd. Het was een periode van hevige strijd tussen de twee lijnen in de beweging. De rechtse lijn wilde het houden bij de radikale loonstrijd. De linkse lijn wilde die strijd richten naar de revolutie. Na de mijnstaking stellen de militanten zich de vraag: wat zijn de taken van de revolutionaire studenten in de arbeidersklasse? Welk is de verhouding tussen ekonomiese en politieke strijd? Moeten wij een partij opbouwen en hoe?  
05/07/23 1968 Van studenten-beweging naar arbeidersstrijd Ervaringen uit twee jaar strijd te Leuven, VVS, 1968. "Deze teksten zijn ontstaan uit uitgebreide en diverse discussies onder de leden Van de kommissie binnenland van VVS en de werkgroepen van de Aktieve Universiteit van de Studenten Vakbeweging Leuven. De studentenbeweging heeft de laatste jaren te Leuven een omvang en een diepgang bereikt als nooit te voren.In de publikatie die nu voorligt, zijn wij voorbijgegaan aan het oppervlakkige en spektakulaire sukses om de strijdmetodes, de strategie en de taktiek uit Leuven te analyseren. De enige bedoeling van deze analyse is, dat het studentensyndikalisme nieuwe metodes en inzichten zou vinden om de konkrete strijd in de diverse oentra heter te voeren.Indien deze publikatie de lezer niet permanent stimuleert om zijn eigen konkrete situatie en zijn eigen strijd te analyseren, heeft zij haar doel volledig gemist. Deze teksten werden niet geschreven tot "revolutionair amusement" van dat soort lezers dat altijd veilig op afstand staat. Dit boek is niet zozeer bedoeld om te lezen dan wel om te werken. Eet is zo ingedeeld dat men telkens in een aantal pagina een onderwerp behandeld krijgt zodat men deze tekst als basis kan gebruiken voor discussie over de eigen problematiek. ."  
30/06/23 1970 Mijnstaking 1970 - Brochure KPB Mijnstaking 1970 - Brochure KPB, 17 blz  - "De mijnstaking — 23.000 mijnwerkers staan gedurende zes weken in wilde staking. Uit die feiten kan men direkt afleiden dat er iets misloopt met de vakbewegingen. Maar wat ? Hoe is het mogelijk dat men tegenover 23.000 mijnwerkers een houding aanneemt van volslagen onbegrip die de vakbondsorganizaties zelf in gevaar brengen ? Sommigen zeggen : « Er is een breuk tussen leiding en bazis ». Daar blijkt wel iets van waar te zijn. Anderen voegen daaraan toe : « Die breuk is er wegens onvoldoende informatie ». Bepaade gauchistische groepjes roepen « verraad van de vakbondsleiding ! » « Weg met de vakbonden! ». Uit het voorwoord van Albert De Coninck.  
29/06/23 1989
Actieve Verdigingsgroep voor de rechten van de gehandicapten Averg - Actieve Verdigingsgroep voor de rechten van de gehandicapten, Actieve Verdedigingsgroep voor de rechten van de gehandicapten, ontstaan uit de eerste gehandicaptenactie in Europa, met betogingen en bezetting van de Vlaamse regering in vergadering in november 1989, zie het VRT-verslag zoals diezelfde avond nog uitgezonden in het nieuws, ondanks de stakingsactie van de ambtenaren, zie https://www.youtube.com/watch?v=veHsIYqDao4&t=9s. Het is Partick Grandjean (Eigen Thuis Grimbergen), Paul Driesen (Schilde) en Charlie Van Zandde (Landegem) die de oprichters waren van deze eerste georganiseerde, militante en mede door het vakbonden ondersteunde verdedigingsgroep van de rechten van de gehandicapten, die later nog in het verweer gekomen tegen de afbraak van de terugbetaling rolstoelen, met Sep Couberghs als coördinator, het gehandicaptenplatform (KVG, VFG en Eigen Thuis, olv Lia Hermans, toenmalig directeur) en voor erkenning van de Dienst Aangepast Vervoer en de financiering ervan, waarvoor Eigen Thuis Grimbergen, als eerste dienst voor aangepast vervoer van gehandicapten en minder-mobielen in Vlaanderen in 1082 al, het voortouw had genomen. Bij deze dienst van Eigen Thuis behoort ook een mobiele begeleidings- en assistentieeenheid (MABE) die zorgt voor begeleiding en assistentie ter plaatse.  
28/06/23 2022   Charles Ducal, Koude oorlogsbuit - Totalitarisme - over Stalin, archieven en Hannah Arendt, een politiek essay. Epiloog en Verantwoording: ... "Nog één ding. Ik heb de teksten in dit boek niet geschreven om Stalin te verdedigen. Stalin op zich interesseert mij niet, niet zijn leven, niet zijn karakter, niet zijn macht. Wat mij interesseert is hoe de maatschappij in de Sovjet-Unie zich heeft ontwikkeld op politiek, economisch en sociaal vlak. Hoe het systeem werkte of niet werkte, welke krachten van binnenuit én van buitenaf invloed uitoefenden, welke rationele (geen mythische) verklaringen kunnen gegeven worden voor conflicten, terreur en ingrijpende maatschappelijke veranderingen, welke machtsstructuren en machtsrelaties er bestonden. Ik geloof namelijk niet dat één man zo bepalend kan zijn voor de evolutie van een samenleving als het heersende Stalinbeeld ons wil doen geloven. In geen geval heb ik terreur, wantoestanden en vreselijke ervaringen willen minimaliseren of vergoelijken. Of ik erin geslaagd ben mijn hersens in eigen beheer te houden, laat ik aan het oordeel van de lezer over."  
27/06/23 1963 Migratie "Vivre et travailler en Belgique" werd in 1963 verspreid in Marokko, Algerije, Tunesiê, Turkije en enkele andere landen om arbeidskrachten aan te trekken om in België te komen leven en werken. Vivre et travailler, in deze volgorde, met de uitdrukkelijke ens en verwachting dat zij hun vrouwen zouden mee te brengen alsmede hun kinderen, die trouwens ook onmiddellijk in aanmerking kwamen voor kindergeld. De reiskosten voor de andere gezinsleden zouden daarbij terugbetaald worden. De brochure maakt duidelijk dat er volledige toegang is tot de tot de sociale zekerheid, woningmarkt en alle andere verworvenheden van de toenmalige welvaartstaat. Ook zouden zij evenveel verdienen als de andere arbeiders. En dit met de bedoeling om te voorkomen dat deze arbeiders naar Duitsland of Nederland zouden verhuizen omwille van hogere lonen of betere voorwaarden. En vooral ook omwille van demografische redenen, om een buffer te vormen voor een voorzienbare bevolkingsdaling in de steden, die toen al voorzienbaar was en ook effectief gebeurd. De migratie na 1964 is er pas in  2000 in geslaagd, bij teruglopende geboortecijfers, de bevolkinsvermindering in de steden te stoppen en pas met de 2de, 3de en nu de 4de generatie om te zetten in een bevolkingsstijging. . Deze brochure is kwalitatief zo hoogstaand en gedetailleerd dat ze onmiddellijk kan herbruikt worden voor de noodwendige nieuwe migratie die er aankomt en waar de arbeidskrachten (oa verpleegkundigen) in de landen van aankomst worden opgeleid.. "Vivre et travailler en Belgique", en "Le petit dictionnaire Fr-Nl".  
24/06/23 1988-1997 Ludo Martens

De 1-meitoespraken van Ludo-Martens, 1988-1997, van de toenmalige voorzitter van AMADA-TPO/PVDA-PTB tussen 1988 en 1997 waren en zijn nog altijd historisch, vooral omdat ze op het scharnierpunt liggen van de ineenstorting van de Sovjet-Unie in 1989/1990 met ondermeer de rol van Gorbatsjov die van Ludo Martens enige sympathie kon wegdragen, maar uiteindelijk geen enkel perspectief kon bieden. De onwil om Rusland tot Europa te rekenen en een Europees perspectief te geven was toen al duidelijk. Nog aanstippen dat jaarlijks met grote interesse werd uitgekeken naar deze toespraken waarmee de verzamelde militantengroep én sympathisanten en geïnteresseerden een jaar verder konden. Niet uit nostalgie, maar uit respect voor diegene waarzonder van authentiek of radicaal links nu, geen sprake zou zijn en zonder wie AMADA of PVDA/PTB nooit zouden ontstaan zijn,met alle verlies wat dit zou betekenen voor het huidige politieke landschap, worden deze toespraken hier als document toegevoegd. Dit kan gebeuren door een internationale en voor iedereen toegankelijke archiefbank.

 
23/05/23 1993 Ludo Martens en Brigitte Raskin in de 7de dag  "We shall overcome" met Ludo Marten en Brigitte Rasikin op de 7de dag, 2 mei 1993, op You Tube, 7de dag van 2 mei 1993. Een dag na 1 mei 1993 werd Ludo Martens uitgenodigd op de 7de Dag samen met Brigitte Raskin, nav een "Kwarteeuw mei 68", boek dat Ludo Martens samen met Kris Merckx geschreven had, en Brigitte Raskin over een vroeger door haar geschreven boek "Het Koekoeksjong" dat zich in dezelfde tijdsperiode situeert. Tony Van den Bosche, ook een oud 68-ger, leidde het gesprek. In de schminkkamer werd gesuggereerd om samen als intermezzo We Shall overcome van Joan Baez te zingen. Lees verder ...  
08/08/22 2014
PTB/PVDA

 2014 - Il est des rendez-vous qu'il ne faut pas manquer... PTB-GO! (Gauche d'ouverture). "C’est pourquoi nous avons décidé d'appeler à voter en faveur des listes  PTB-GO ! (Gauche d'Ouverture) qui regroupent autour du PTB  des personnalités indépendantes, des militants syndicaux et associatifs et d’autres forces de gauche (le PC et la LCR). Nous ne partageons pas l'ensemble du programme du PTB et nous pouvons même avoir des divergences  importantes mais ce parti s'est ouvert et est en évolution."

 
15-08-22 2013 Witte Woede 25 jaar geleden brak de Witte Woede uit; Jan Hertogen. "In feite was Eigen Thuis gedurende enkele decennia een concretisering van de ‘culturele revolutie’ zonder de deviaties en destabilisatie die het in China heeft meegebracht. Dat concretiseerde zich ook in 1985 toen arbeiders- en DAC-personeel werden gelijkgeschakeld met het bediendenstatuut: de carensdag voor arbeiders viel weg en het DAC-personeel kreeg anciënniteit en premies voor onregelmatig werk."  
21-09-21 1981 1000 Borlo,
Het Abtshof en het
Testamet De Chokier
De grote Abdijhoeve op het Thewit, genaamd Abtshof te Borlo. "Dit gebouw is voorzeker een der oudste van ons dorp. Zijn juiste oorsprong is niet te achterhalen, maar alvast al bekend van de eerste tijden dat de abdij hier aan grondbewerking deed. Deze zelfcultuur heeft geduurd tot de Xlllde eeuw. De abt Willem van Rijckel heeft hier een einde aan gesteld en zijn goederen aan de boeren verpacht." (Jose Guilliams oud-burgemeester).
Erasme Surlet de Chokier, de eerste regent van België in 1830: "De woelige septemberdagen van 1830, de verdrijving van de Hollandse troepen en de bijeenroeping van het Nationaal Congres brachten E. Surlet de Chokier tot de rang van voorzitter van het Congres en tot de functie van regent van België. Na de aanvaarding van de Belgische troon door Leopold I, trok E. Surlet de Chokier, die toen 62 jaar oud was, zich uit het politieke leven terug op zijn kasteel te Gingelom." (Jozef Grauwels, archivaris Hasselt)
 
04-03-21 1970 Mijnstaking 1970 Fotodocumentatie mijnstaking 1970, samengebracht door Kris Hertogen nav een interview in Solidair van 03/01/2020 50 jaar grote mijnstaking in Limburg, een unieke bundeling van foto's uit diverse media. Wie nog fotomateriaal heeft die niet in deze documentatie is verwerkt, graag een signaaltje of doorstuur ervan naar info@npdoc.be. De typische vuist van Mijnwerkerssmacht, aanwezig op diverse foto's werd opgepikt uit het archief van Robert Hertogen van het derde nummer van de publicatie Mijnwerkersmacht, die maar een kort leven van drie nummers kende. Het 2de en 3de nummer zat in het archief. Kan iemand nog een scan van het eerste nummer nog bezorgen?  
04-03-21 1970 Mijnstaking 1970

50 jaar grote mijnstaking in Limburg, Interview met Kris Hertogen overgenomen uit Solidair van 01/03/2020, zie ook Fotodocumentatie mijnstaking 1970. Inleiding van Jan Hertogen op FB: "Voor de geschiedenis bewaard. Zelf stond ik op 6 januari 1970 aan de mijn in Waterschei en zou pas in april terug gaan naar Leuven. Intussen verzorgde ik, samen met Kris, de boekhouding van Mijnwerkersmacht en stond ik in voor de persmedelingen van Mijnwerkersmacht naar de BRT. Nadine, Julien Schoenaerts en Ludo Martens waren regelmatig aanwezig aan het piket in Waterschei. Elke avond samenkomst in de Isabellastraat in Hasselt, de uitvalsbasis van Mijnwerkersmacht. En velen die ten huize Hertogen wat konden eten of een bad nemen, 50 jaar geleden. Raoul Hedebouw en Els Hertogen, kleinkinderen van Robert Hertogen, staan nu het meest zichtbaar in zijn spoor op de barricades"

 
05-01-20 1985 Bewegingen Jef Ulburghs. Leven tussen twee vuren, Kritak, 1985. Een merkwaardige en diepgaande inkijk van Jef in z'n ziel, de grote en kleine kanten, z'n bewogen- en gedrevenheid, vanaf zijn afkomst en geboorte, de oorlog- en seminarietijd en z'n droomjob in Berleur, z'n terugkeer naar Limburg bij de opdeling van het bisdom Luik en Limburg, z'n inpikken op de 'nieuwe tijden' mei 68 en z'n vertaling ervan in de Wereldscholen, de opgang en afgang ervan tot wat hij de 'vadermoord' noemt. Maar ook z'n niet te winnen strijd met het vrouwelijke, in feite een van de vele rode draden in z'n boek. Met voorop een niet aflatend op Kristus en Cardijn gestoeld engagement, zonder grenzen, die hem langs Unctad voert en hem uiteindelijk in de politieke doet belanden. De machteloosheid van het klein linkse om een politieke vuist te maken doet hem, gedragen door de basis, die hem onverdeeld het politieke krediet geeft voor politieke mandaten, tot Europa toe. Het is allicht z'n zoete wraak op wat Jef het 'basisme' noemt. Dit politieke engagement laat hem toe in 1985 al, veel ruimer dan het Doorbraakinitiatief waarop hij inpikte, zijn versie te geven van een linkse eenheid, het driestromenland, actueler dan ooit. Maar ook hij kwam er niet uit om het klein linkse, het marxisme of de PVDA een plaats te geven. Jef Ulburghs de activist, de eeuwige rebel, maar met (dikwijls) een klein hartje, waarmee hij, meer dan hij misschien besefte, op z'n vader geleek. Ook dat wordt in z'n boek duidelijk.Een document, met liefde en respect voor het internet gereedgemaakt, toevalig samenvallend met 50 jaar Wereldscholen. Jan Hertogen. Foto's, die gebundeld waren, zijn gespreid over het document, en langs de inhoudstafel kan men nu gemakkelijk door het boek wandelen en z'n weg niet kwijtraken. Voor reacties, commentaar of reacties, zie info@npdoc.be  
12-08-18 1979 Bewegingen Basisstrijd - Tien jaar praktijk in Alken, Kritakpocket 8, 1979 (oa Frans Swartelé). De tekst wordt in apart scherm geopend. Tekst sluiten om terug te keren. In dit verhelderende en nog altijd actuele evaluatie wordt de werking van 10 jaar Wereldscholen in Alken beschreven en geevalueerd. pdf
26-12-18 1985 Erfgoed De spoorlijn Tongeren-Aken in oorlogstijd aangelegd, Jaak Nijssen, uitgegeven door Opbouwwerk Voeren, 1985. Tussen 1915 en 1916 werkten ondermeer 8.000 (vrijwillig) aan de snieuwe spoorlijn nr.24 Tongeren-Aken. Oook 2.000 Russische krijgsgevangenen werden ingeschakeld. Zowel in wo1 en wo2 werdt deze spoorweg voor militaire doeleinden gebruikt. Ook voor de transporten van joden van de Dossinkazerne in Mechelen naar Auschwitz en de deportatie van duizenden verzetstrijders naar de kampen in Duitsland.Maar lees hier het goed gedocumenteerd verslag van de opbouw van deze lijn, die ondermeer de overmaas (Voeren) met Vlaanderen verbond, en die nu enkel nog voor goederentransport wordt gebuikt. .htm
26-12-18 2013 Erfgoed Terugkeer naar vroegere Cafés & leven van Uitbaters in Jeuk anno 1900-2013, Jacques Bex, uitgegeven in eigen beheer, 2013. In deze brochure slaagt Jacques Bex er in om het leven  van de Jeukenaars tussen 1900 en 2013 in beeld te brengen en dit door het verhaal te vertellen van de 39 cafés die Jeuk en de 7 die Boekhout rijk geweest is. De evolutie van werk, mobiliteit, muziek, economie, politiek, de twee wereldoorlogen en vooral ook het sociaal leven in en om de cafés geven een indringende en diepgaande zedenschets van een kleine gemeente op de grens van twee taalgemeenschappen met de hoogovens van Luik en de suikerfabriek van Orey als dichtstbijzijnde industriële centra. Met beschrijving van de 'vrijetijdsbezigheden', toneel, hanenzang, hanengevechten, jacht, kegelen enz die verbonden waren aan de cafés en de familiale inplanting van elk café  heeft Jacques Bex een uniek document gemaakt, als een veelkleurig ingekleurde doorkijkdoos waarin men niet alleen het menselijke leven in al z'n dramatiek en dynamiek kan meebeleven maar ook het leven in vroegere tijden in zowat elke Vlaamse gemeente. Van de dood van de burgemeester door een V-bom, de dochter van een cafébaas die uit de molen gezwierd werd op de kermis, de hanenzangen en -gevechten, de fietsenstalplaats aan het nu verdwenen station Jeuk-Roost, de roemrijke Willy Vannitsen, Will Ferdy die nog in een Jeuks café optrad, de gestapo, Duitsers en later de Amerikanen bij de bevrijding die de Jeukse cafés aandeden, het Canadees vliegtuig waarvan de motoren zich zes meter diep in de grond boorden, om maar enkele wetenswaardigheden te noemen. De moeite waard om voor elkeen toegankelijk te maken op het internet." Jan Hertogen, socioloog, o.a. met publicaties over vrijetijd, recreatie, toerisme en sport in Vlaanderen. .htm
04-06-18 1969   Bewegingen

Dokument 1969, Een leidraad doorheen de Marxistische theorie het belang van de revolutionaire theorie.

 
03-06-18 1970 Mijnstaking 1970 "De arbeiders staan niet alleen" - Interview met Nadine Huybrechts (de zogenaamde Jeanne d'Arc van de mijnen), krant en datum onbekend, over haar ondersteuning van de arbeiders, de 'rechts'orde die haar enkele malen in de cel deed belanden.  
25-04-18 1968 Mei 68 Ford - Genk '68: Begin of Eindpunt. Uit het voorwoord: "Deze tachtig bladzijden zijn geen brokje wetenschap, u geprezenteerd vanuit een of andere eenzame studentenkamer. Het is het resultaat van acht weken intens groepswerk : vijf weken konstante aanwezigheid bij de strijdende arbeiders van Ford-Genk, drie weken studie." Of hoe na januari/mei 1968 in Leuven vanuit de toenmalige SVB elke dag studenten met een bus naar de staking in Ford-Genk van oktober/november 1968 trokken als ondersteuning en kritische observator. Er is nog geen sprake van marxisme, communisme of partij. Het is evenwel een noodzakelijke tussenstap en concretisering van 'mei 68' geweest naar de mijnstaking van 1970 en de verdere ontwikkeling van Mijnwerkersmacht, Arbeidersmacht en zo naar Alle Macht aan de Arbeiders, die de basis legde voor de Partij van de Arbeid van België.  
22-08-14 2003 Vredesactie
 in Bagdad
Archief-site: Peacerace december 2002, februari 2003 Irak, april 2003 Damascus. In februari 2003 vertrokken 48 Belgische vredesactivisten, waarvan een meerderheid met moslimachtergrond, naar Irak, voor een vredesloop, de Peacerace, in een ultieme poging de oorlog te voorkomen. Geen geld voor oorlog maar voor opvoeding, zo luidde de slogan van Firegym die deze Peacerace had opgezet. De vernietiging van een soeverein land, de destabilisatie die er het gevolg van was en de honderdduizenden Irakese doden hebben nu als exponent de IS. Had men beter geluisterd naar de jongvolwassenen van toen dan had de nieuwe Oostfronstrijd in Syrië niet zo veel impact gehad. De vredesgangers van toen hebben nu een gezin en zijn maatschappelijk geëngageerd maar evenzeer als toen worden ze genegeerd of niet opgezocht door de media. Damascus, waar we zelf aan deelnamen, was in april 2003 het nieuwe objectief omdat Bagdad niet meer toegankelijk was en om de Peacerace al voor te bereiden, gezien binnen 10 jaar daar de vrede onder druk zou komen zo werd toen al gesteld, voorwaar een vooruitziende visie.  
22-08-14 2007-2008   Paul Verlaine, Oeuvres Libres, vertaald in het Nederlands, een kultuurproject in de Dolle Mol, Vlaams Cultureel Centrum, Spoormakersstraat 52 in Brussel. In het kader van de toenmalige poëziedagen, elke donderdag: vertaling in het Nederlands door Acefale van 40 gedichten van Paul Verlaine, waarvan de meeste voor het eerst in het Nederlands vertaald, gebracht voor een levend publiek tussen 4 juni 2007 en 1 mei 2008, waarbij ter plaatse correcties konden gebeuren en hetzelfde gedicht in het Duits, Engels (in 2 versies), Italiaans of Spaans kon voorgelezen door toevallige klanten. Een map met de vertalingen bleef ter inzage, verbetering en aanvulling door de klanten in De Dolle Mol beschikbaar. html
24-09-13 1971 Bewegingen Brochure tegen radicalisering van jongeren door het Maöisme in 1971 - Brochure uitgegeven door verontruste kerkelijke middens ten behoeve van oudercomités van katholieke scholen - "De gelijklopendheid met de analyse en aanpak van radicalisering door verontruste politieke middens in 2013 ivm het hijad salafisme en de Syriëtrek is hetzij louter toevallig, hetzij een weerkerend maatschappelijk fenomeen" (jh)  
25-07-13 2005 Wereldoorlog 2 Martial Van Schelle - Een wonderbare man, tien levens in 1, wereldburger maar vooral sportman (deelnames aan Olympische Spelen), Brusselaar, zakenman, verzetsman, gevangene van Breendonk, er als gijzelaar geselecteerd en gefusilleerd, begraven op de Nationale Schietbaan in Brussel. Hier een artikel over z' leven zoals verschenen in Cercle d'Histoire de Bruxelles, mars 2005. .html en jpg
21-11-10 2004 Mijnstaking 70 mijn70 - home page van een project uit 2004 tot opbouw van een website die alle info over de mijnstaking 1970 kon verzamelen - vooralsnog niet verder ontwikkeld .html
11-01-10 2010 Bewegingen Herdenking moord van 15/01/1919 op Rosa Luxemburg en Karl Liebknecht, 10 januari 2010 in Berlijn - een reportage met 229 foto's
1. De stille Herdenking van 10 januari 2010tussen 9h en 10h
2. De standjes worden opgezet
3. De betoging gaat om 10h van start
4. Begroeting van de graven door de demonstranten
5. Infostands, Glühwein en militeren
6. Plaatsen van een gendekplaat waar het vroegere hotel Eden was
7. Inhuldiging naamplaat Rosa Luxenburgbrug
.html
03-06-09 2009 Annéé Erotigue
Bewegingen
Jan Bucquoy, Jan Bucquoy illustrated 1968-2009, de l'année érotique à l'année du rat, 100Titres/Yellow Now, 2009
Jan Bucquoy,
Jan Bucquoy illustrated, 1968-2009 van het erotisch jaar tot het jaar van de rat, 100Titres/Yellow Now, 2009
Jan Bucquoy, Jan Bucquoy illustrated 1968-2009 from the year of eroticism to the year of the rat, 100Titres/Yellow Now, 2009
.html
03-06-09 1999 Bewegingen Jan Hertogen, Afscheid van een vader, uit Herinneringen aan Ward Leemans, Uitgave Sociale Hogeschool Heverlee , 1999 .html
03-06-09 2005 Bewegingen Peter Mertens, De arbeidersklasse in het tijdperk van de transnationale ondernemingen, Marxistische studies 2005, nr. 73, Hoofdstuk 3. De partij van Europees Links .html
03-06-09 1981 Annéé Erotique Pietro Aretino, Wulpse sonnetten, vertaald door Ernst van Altena, met zestien gravures naar tekeningen van Giulio Romano, Uitgeverij C.J. Goossens, Hilversum, 1981 .html
21-04-09 1986

Année Erotique

Schilders Ed, Vergeten boeken, Literaire curiosa en rarioria, boekenvrienden en bibliomanen, 1986, W&L Boeken, Amsterdam, Hoofdstuk: Pietro Aretino: de geschiedenis van een reputatie. .html
16-04-09 1967 Année Erotique Weverbergh, Jij goudgepunte lans, beschouwingen over de Franse erotische poëzie uit de zestiende en zeventiende eeuw, Vertaling van de priapeeën door Ernst van Altena, 1967, De Bezige Bij, Amsterdam .html
16-04-09 1993 Mijnwerkers
Bewegingen
Arnout Vanreusel, student die in 1969 de mijn in ging, Geloof in een rechtvaardiger maatschappij is gebleven, Het Belang van Limburg, 12 mei 1993, blz 5 .html
16-04-09 1993 Bewegingen De wilde jaren van Chris Lomme, Het Belang van Limburg, 12 mei 1993, blz 5 .html
20-02-08 1998 WO-II Maxime Steinberg, Un pays occupé et ses juifs, La Belgique, entre France et Pays-Bas, 1998 
3
. La tête sur le billot ou la question juive en 1940,  
4
. L'université du libre-examen et ses juifs,  
5
. Le silence de l'église et les actes des chrétiens face à la solution finale, ...
12
Juifs et communistes dans la guerre: de la mémoire à l'histoire, 
13. L'echo de la révolution du ghetto en varsovie ...
.html
20-01-08 1970 Bewegingen P. Goossens, L. Martens, L. Reyntjens, e.a., De kontestatie is vlees geworden, De Gekleurde Boekjes, Sonneville Press, 1970  .html
20-01-08 2007 01_Okra.jpg Bewegingen Calliauw Koen en Erik (Foto's), “OKRA” reikt hand aan allochtone ouderen, gepost op Indymedia, 24/11/2007 .html
20-01-08 2007 ALF
Anja Hermans
Bewegingen Calliauw Koen, Anja Hermans, van terroriste tot opvoedster en "ALF": Provocateurs in actie, gepost op Indymedia 04/09/2007 .html
20-02-08 2008 385.jpg Non-Profit

Calliauw Koen, “Geest” of “kakmachine”?, , gepost op Indymedia 21/01/2008 - Beschouwing bij de tentoonstelling Ziek, tussen lichaam en geest, in het museum Dr. Guislain, Gent van 10-11-07-17-04-08

.html
20-02-08

 

1988
1989
Witte Woede Staking opvoeders gehandicaptenzorg/Bijzondere jeugdzorg 1 december 1988 - 8 mei 1989, Persoverzicht en standpunten organisaties, ondermeer OASE, Eigen thuis, KVG, VFG, LBC-NVK, BBTK,... met interviews Wauters Joos, Cerulis Ria, Couberghs Sep, Belgrado Patrick, Hertogen Jan, ...  .html
20-02-08

 

1988
1989
Witte Woede Hertogen Jan, Witte Woede en Non-Profit schatplichtig aan Jan Lenssensoverleden op 11/07/2006, een hommage, Een historische kijk op de barema's in de Non-Profit. .html
20-02-08

 

1988
1989
Staking
Eigen
Thuis
Hertogen Jan, Bewoners en medewerkers van Eigen Thuis: partners van bij de start, Eigen Thuis Grimbergen - 25 jarig bestaan - 10 december 2005   .html
20-02-08 2005 Bewegingen Liekens Roger, Cuba en de internationale solidarireit, een weinig bekend verhaal, april 2005, te verkrijgen bij Acco en Oxfam Leuven/Gent/Antwerpen. .html
20-02-08

 

1970 Studenten-
beweging
Neels Leo, De Leuvense Studentenbeweging, februari 1970  .html
20-02-08

 

1970 Staking 1970 Schoenaerts Julien, "Ik weiger een rinocerus te worden", Zondagsblad -  /02/1970 - Rikkie Van Cauwelaert. "Als ge weigert een rinoceros te worden, zeggen ze dat ge 'n gedopeerde zij! Ja, ik dopeer mij! Aan het leven".  .html
20-02-08

 

1970 Staking 1970

Nadine met de megafoon, De Post - 8 februari 1970, Nadine Huybrechts, een jong meisje dat reeds weken op de barricades staat om de mijnwerkers te steunen

.html
20-02-08

 

1970 Staking 1970 Limburgse kompels zwaaien zwarte vlag, Een lange, hete winter in Limburgs mijnbekken, De Post - 18 januari 1970 .html
20-02-08 1970 Staking 1970 Mijnwerkers in opstand, door S.H.H.
Gids op Maatschappelijk Gebied, 1970, nr. 1, blz. 45-49
.html
20-02-08 1970 Staking 1970 Voor de vakbonden is de staking niet gedaan!
De Redactie, Gids op Maatschappelijk Gebied, 1970, nr. 2, blz 99-105
.html
20-02-08 1993 Bewegingen Martens Ludo en Merckx Kris, Een kwarteeuw mei '68,  EPO, 1993, met ondermeer De studenten gaan naar de arbeiders en Dokument 1969. .html
15-01-08 2004

Alle Macht Aan
De Arbeiders.
 ‘1968’ en de
 inzet voor de
 arbeiders.
 1966-1979.

Bewegingen

Segers Ward, Alle Macht Aan De Arbeiders. ‘1968’ en de inzet voor de arbeiders. 1966-1979. Verhandeling graad licentiaat in de Geschiedenis, Promotor: Prof. Dr. L. Vos, KULeuven 2004. Noot: enkel de inleiding en hoofdstuk 1 en 2 zijn toegankelijk. Voor de andere hoofdstukken dient de toegangscode gevraagd aan de auteur.

.html
04-12-07 1990 W0-2 Steinberg Maxime, Les yeux du témoin et le regard du borgne, L'histoire face au révisionisme, "L'histoire à vif", Les éditions du cerf, Paris, 1990, Annexes, Annexes: Sources documentaires du massacre des juifs de l'Ouest à l'arrivée à Auschwitz html

0,8 MB
04-12-07 2007 Mijnwerkers Betaald, Tekst René Swartenbroekx. Vertolkt door Rocco Granata in Mine Works en Kreabo in het toneelstuk "Het zout der Aarde"  html

0,1 MB
03-12-07 1969
2007
Bewegingen De Dolle Mol. Herman J. Claeys: De Dolle Mol, een gesubsidieerde legende?, Jan Bucquoy, Geschiedenis van De Dolle Mol, interview door Gérard, Arne Baillière, We plegen een staatsgreep! We nemen de macht over! door Andy Vermaut, Video 21 mei 2006 html

1,1 Mb
03-12-07 1942 W0-2 Dagboek SS-arts J.P. Kremer in Auschwitz (uit Maxime Steinberg, De Ogen van het Monster, Hadewijch, 1992) - Le Journal de J.P. Kremer, SS-médicin à Auschwitz (Les yeux du témoin, 1990) - Tagebuch SS Artz J.P. Kremer in Auschwitz (www.verzet.be) html


0,1 MB
02-12-07 1942
1943
W0-2 Die Weiße Rose. De zes pamfletten die de Duitse studentenverzets groep tussen juni 1942 en februari 1943 heeft opgemaakt en verspreidt. Hans en Sophie Scholl werden opgepakt terwijl ze het 6de pamflet in februari 1943 verspreidden aan de Universiteit van München html

0,1 Mb
01-12-07 1966 W0-2 Améry Jean, Schuld en boete voorbij, verwerking van een onverwerkt verleden, Atlas-Amsterdam/Antwerpen, 1977, 1999, Nederlandse vertaling door Leonard Nolens in 2000 html

0,3 MB
30-11-07 2006 W0-2

Schram Laurence, De cijfers van de deportatie uit Mechelen naar Auschwitz.  Perspectieven en denkpistes, uittreksel uit De Belgische tentoonstelling in Auschwitz. Het boek, L'exposition belge à Auschwitz. Le Livre, Het Joods Museum voor Deportatie en Verzet, 2006, Tabellen weggevoerde, ontsnapte, gedode en vernietigde joden vanuit Mechelen

html

0,1 Mb
25-11-07 1989 Non-Profit
Bewegingen
Een gesprek met Joos Wauters en Jan Hertogen, Geen zachtgekookt eitjes, die syndikalisten van de zachte sector, Solidair deel 1, 7 juni 1989, deel 2, 14 juni 1989, interview door Frans Van Acoleyen html

24-11-07 1994 W0-2 van den Berghe, Gie, Getuigen, Belgische bibliografie over de nazi-kampen, Een case-study over ego-documenten, Navorsings- en Studiecentrum voor de Geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog, 1995, Uittreksek Deel I, Hfst 2, Tellingen, punt 2. Getuigen en geschiedenis. html

0,3 Mb
24-11-07 1966   Mijnwerker Miek en Roel, Limburg Blues, Tekst:Miel Appelmans en Miel Swillens, Muziek: Bob Dylan (North Country Blues) html
22-11-07 2007 Bewegingen Hemmerijckx Rik, In de geest van Mei 68, Arbeidersprotest en radicaal militantisme in België, Bijdragen tot de Eigentijdse Geschienis, nr. 18, 2007 blz 163-182, Soma-Ceges, html

0,1 Mb
22-11-07 2006

Non-Profit Terugblik op twintig jaar ‘witte woede’, Interview met Walter Cornelis in Social Profit jaarboek Vlaanderen 2006, Uitgave V.C.S.P.O., Interview: Bruno Aerts & Dirk Coeckelbergh april 2006 html

0,1 Mb
19-11-07 1972 W0 2 Selleslagh, F., De klandestiene K.A.J. in Duitsland (1942-1944), Bijdragen tot de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog, nr. 2, oktober 1972, pp 87-114, Navorsings- en studiecentrum voor de geschienis van de tweede wereldoorlog, Bijlage: Klandestiene KAJ in Duitsland per stad (oktober 1943) html

0,2 Mb
16-11-07 2006 Mijnwerkers
brancardiers
Neirinck Ilse, De relatie tussen de parochie Meulenberg en de mijn van Houthalen, Leuven, 2006, Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit Letteren, Subfaculteit Geschiedenis, Verhandeling, Promotor: Dr. Leen Beyers - Hoofdstuk 3: Mijnwerkers Brancardiers html

0,5 Mb
15-11-07 2002 Bewegingen Buelinckx Jan, Radicaal-links in België en de val van de Muur. Hoe overleefden de KP, de SAP en de PVDA de val van het 'reëel bestaande socialisme'? Scriptie  graad van Licentiaat Geschiedenis, Academiejaar 2001-2002, Universiteit Gent, Promotor: Professor Gita Deneckere html

1,5 Mb
12-11-07 2006 Mijnwerker Thomassen, Albert, De staking van Zwartberg! Het vergeten 'Goodwillkomité', oktober 2006, Tekst van Albert Thomassen als voorbereiding op het Canvasprogramma Het drama van Zwartberg, van 16/10/2006 waarin geinterviewd werd. html

0,1 Mb
12-11-07 1986 Jeugd-
beweging
Lieve Gevers, Honderd jaar Katholieke Studerende Jeugd 1884-1984,De geschiedenis van de Hasseltse Jonge Klauwaarts, Hasselt, 1986, KSJ Hasselt-centrum i.s.m. KADOC, Leuven html

1,2 Mb
11-11-07 2002 Non-Profit
Nederland
Ministerie van financiën Nederland, Beheersing van de arbeidskosten in de zorgsector in internationaal perspectief, Aarts De Jong Wilms Goudriaan Public Economics bv (APE), maart 2002 .doc

0,4 Mb
11-11-07 2002 Non-Profit
Nederland
Interdepartementaal Beleidsonderzoek Nederland,Gepast betalen! Eindrapport van  de werkgroep Beheersing arbeidsvoorwaardenontwikkeling in de zorgsector, 2002, Bijlagen 1 tot 8 .doc
 
0,4 Mb
0,3 Mb
09-11-07 1975  Mijnwerker Maertens Daniël, Stakingen in de provincie Limburg, 1944-1969V.U.B. Faculteit der Letteren en wijsbegeerte, 1974-1975, Promotor: Prof. L. Michielsen, Verhandeling graad van Licentiaat html

1 Mb
09-11-07 1976 Mijnwerker Tielens Johan, Iven Johny, De staking van 1970 in het Kempisch steenkoolbekken, Economische Hogeschool Diepenbeek, 1976, Eindeverhandeling licentiaat handels- en bestuurswetenschappen, promotor: Prof. dr. Y. Vanden Berghe. html

1 Mb
09-11-07 1970 Mijnwerker Mijnwerkersmacht - Arbeidersmacht Ford-Genk, Sun, februari 1970. ((Nvdr: deze brochure werd opgemaakt na vier weken mijnstaking 1970 en staat eerder voor een 'theoretische' opvatting nog voor de staking afgelopen was. Deze 'visie' was reeds bij het einde van de staking  al goeddeels achterhaald) html

0,2 Mb
09-11-07 1970 Mijnwerker Van Overstraeten, Toon, Dossier Limburg, De Grote Staking, 1900-1970, Limburg een kolonie..., West Pocket, nr. 8, juni 1970 html

0,4 Mb
09-11-07 1966 Mijnwerker Van Overstraeten, Toon, Witboek (van de Volksunie) over Zwartberg, De Volksunie, Persdienst,1966 html

0,2 Mb
09-11-07 1966 Mijnwerker de Wilde, Maurice, Het Mijnalarm, een dossier, N.V. Jozef Van In & C°, Lier, 1966 html

0,3 Mb
09-11-07 1997 Buurtdiensten Pacolet, Jozef m.m.v. Lien Callebert, Erik Gos, Ilse Van De Putte, Het debat  over de  buurtdiensten in Vlaanderen, Ontwikkeling van nieuwe vormen van werkgelegenheid, Het debat over de buurtdiensten in Vlaanderen, HIVA, Leuven, 1997 html

In delen,
tot: 4 Mb
09-11-07 1992

WO-2

Ulrich Herbert, Zwangsarbeiter in der deutschen Kriegswirtschaft 1939-1945, ein Überblick, verschenen in De Verplichte tewerkstelling in duitsland 1942-1945, Acta van het Symposium gehouden te Brussel op 6 en 7 oktober 1992, 1992, blz 165-180 html

0,3 Mb
09-11-07 1988 Mijnwerker Grauwels Jan, Cieters Luc,  De slag om de Mijnen, Het syndicale werkboek van Jan Grauwels en Luc Cieters, onder redactie van Hugo Franssen, EPO, 1988 html

0,6 Mb
09-11-07 2002

Mijnwerker Put Jean, Russische krijgsgevangenen in Limburg  1942-1945, Leven en werken in oorlogstijd, Acco Leuven, 2002 Omslagfoto: Russische krijgsgevangenen in Beringen (1943) html

0,3 Mb
09-11-07 2000

 

Non-Profit

Meulemans Herman et Koen Mendonck avec la collaboration de Jacques Defourny, Mike Deschamps, Fabienne Fecher, George Hedebouw, Michèle Hubin, Xavier Leroy, Delphine Mignot, Erik Samoy, Nancy Van Landeghem, Le temps des soins, ne analyse de la prestations de services et de soins dans le domaine des soins de santé et du bien-être, VUBpress,  .pdf

0,3 Mb
09-11-07 2000

Non-Profit

Meulemans Herman en Mendonck Koen met de medewerkiung van Jacques Defourny, Mike Deschamps, Fabienne Fecher, George Hedebouw, Michèle Hubin, Xavier Leroy, Delphine Mignot, Erik Samoy, Nancy Van Landeghem, Tijd voor zorg, een analyse van de zorgverlening in de gezondheids- en welzijnssector, VUBpress, Brussel, 2000 .pdf

0,3 Mb
09-11-07 1984 Overheidsbeleid Lebrun Jean-François en Lysiane de Selys, Rapport KBS: De  Dienstencheque. een instrument voor de ontwikkeling van de dienstverlening  in de directe omgeving, Eindrapport, oktober 1984,Koning Boudewijnstichting en diensten van de Europese Commissie .pdf

3,4 Mb
08-11-07 1995

Brancardiers Kalender Mijnwerkers-Brancardiers 1995 html