Ontwikkeling nieuwe 
vormen van werkgelegenheid,
Debat buurtdiensten
Vlaanderen

Rapport HIVA-KBS,  
Jef Pacolet e.a.

Inhoud       

Kaft
Synthese
Voorwoord
Inleiding

Hoofdstuk 1- Bestaande
 1. Sociale diensten
     1. Non-Profit
         1. Kinderopvang
         2. Bejaardenhulp
         3. Gehandicaptenzorg
     2. Huishoudelijke hulp
     3. Potentieel behoeften
 2. Recycl., Huisvuil, Milieu
     1. Milieusector
     2. Huisvuilophaling
     3. Kringloopcentra
  3. Renovatie, Veiligheid
  4. Cultuur, Toerisme
   
Hoofdstuk 2 - Debat
  1. Lokaal en co÷peratief
  2. Leerwerk
  3. Nieuwe behoeften
  4. Omvang soc. economie
  5. Quartaire sector
      1. Evolutie
      2. Structuur
      3. Werkgelegenheid
   

Hoofdstuk 3 - Beleid

  1. Vlaams Protocol
  2. Maatregelen
  3. Sociale werkplaatsen
  4. Nieuwe behoeften
  5. Vrijwilligerswerk
  6. PWA
      1. Reglementering
      2. Omvang
      3. Gebruikers
      4. Evaluatie
  7. Dienstencheques
  8. Minder belastingen
  9. Werkloosheidsverg.
10. Evaluatie
11. Ontwikkeling diensten
12. Verdelingsaspecten
13. Buurtdiensten + POW's
  

Epiloog
Bijlage 1-6
Bijlage 7-11