Inhoudsopgave

Titel

Dankwoord
Inhoudsopgave     

Inleiding  

Hoofdstuk 1 De weg tot Mijnwerkersmacht (1966-1970)     

1.                  Het ontstaan van de Studentenvakbeweging  

2.                  De SVB wordt zelfstandig  

3.                  Een aanzet tot radicalisering 

4.                  De Fordstaking: contact met de arbeiders

5.                  Marxisme-leninisme in de SVB

6.                  Document 69

7.                  De Gentse Maartbeweging

8.                  De Derde Wereldbeweging 

 

Hoofdstuk 2 De geboorte van Amada (1970-1974) 

1.                  De Limburgse mijnstaking van 1970

2.                  Mijnwerkersmacht  

3.                  Organisatorische ontwikkeling van 1970 - juli 1971

4.                  Het ontstaan van een tijdschrift

5.                  Ontwikkelingen van juli 1971 - november 1971

6.                  Organisatorische ontwikkeling vanaf november 1971 

7.                  Eerste ideologie 

8.                  Een keerpunt: staken en een proces

 

Hoofdstuk 3 Amada wordt volwassen (1974-1977)

1.                  Amada naar de verkiezingen (1974)

2.                  De rectificatiebeweging 

3.                  De strijd tegen het “fascisme” van VMO, Were Di en Tak

4.                  Eenmaking van de Belgische marxistisch-leninistische beweging

5.                  Een volwaardig weekblad

6.                  De gemeenteraadsverkiezingen van 1976 

7.                  Een ideologische stand van zaken  

Hoofdstuk 4 De weg naar de Partij van de Arbeid (1977-1979)

1.                  De ideologische kijk op de zaak 

2.                  De nationale verkiezingen van 1977 en 1978 en de Europese verkiezingen  van  1979          

3.                  Een nieuwe partij wordt geboren

Hoofdstuk 5 De massaorganisaties van Amada 

1.         De Marxistisch Leninistische Beweging

Een definitie 

De structuur  

Lidmaatschap

Politiek programma

De taken

Werking en houding ten overstaan van andere bewegingen

Het tijdschrift Dien Het Volk

De vormingsvergaderingen 

Afwijkingen 

Het actieterrein

Besluit 

 

2.         Geneeskunde Voor Het Volk                

De politiek achter de geneeskunde  

De eerste praktijk van GVHV 

Het gerecht tegen GVHV  

Veranderingen in de werking van GVHV 

Andere praktijken van GVHV

GVHV, een goede zaak? 

                                                                           

3.         De Kommunistische Jeugdbond  

Het ontstaan, de groei en ondergang van de KJb 

Organisatie  

Krant en vorming in de KJb

Het KJb-programma  

Actieterrein

Besluit    

4.         Het Vrouwenkomitee                                                                                         

Ontstaan van het VK

Leden van het VK

Onder de vleugels van Amada

Actie 

Een keerpunt?

Besluit                                                                                                                         

Besluit    

Bibliografie

Titel
Dankwoord

Inhoud
Inleiding
  
1 Tot Mijnwerkersmacht 
  1. Ontstaan van SVB
  2. SVB wordt zelfstandig
  3. Aanzet tot radicalisering
  4. De Fordstaking
  5. Marxisme-leninisme
  6. Document 69
  7. Gentse Maartbeweging
  8. Derde Wereldbeweging
  
2 Geboorte  Amada 70-74
 
1. Mijnstaking van 70
  2.  Mijnwerkersmacht
 
3.  Ontwikkeling van 70-07/71
 
4.  Ontstaan tijdschrift 
 
5.  Ontwikkeling 07/71-11/71
 
6.  Ontwikkeling vanaf 11/71
 
7.  Eerste ideologie
 
8.  Een keerpunt 
   
3 Amada volwassen 74-77
 
1.  Verkiezingen 1974 
  2.  Rectificatiebeweging  
  3.  Strijd tegen het “fascisme”
  4.  Eenmaking in België
  5.  Volwaardig weekblad 
  6.  Gemeenteverkiezingen 76
  7.  Ideologische stand
  
4 De weg naar PvdA 77-79  
 
1. Ideologische kijk
 
2.  Verkiezingen 77, 78 en 79
 
3.  Een nieuwe partij
  
5 De massaorganisaties
  1. MLB
     
Een definitie 
     
De structuur  
     
Lidmaatschap  
     
Politiek programma 
     
De taken 
     
Werking en houding
     
Het tijdschrift 
     
De vorming 
     
Afwijkingen  
     
Het actieterrein  

     
Besluit 
  
2. Geneeskunde vh Volk
     
Politiek en geneeskunde 
     
De eerste praktijk
     
Het gerecht is tegen
     
Veranderingen 
     
Andere praktijken  GVHV
     
GVHV, een goede zaak?
    
3. De KJb
     
Ontstaan, groei, ondergang
     
Organisatie 
     
Krant en vorming 
     
Het KJb-programma
     
Actieterrein 
     
Besluit 
  
4. Het Vrouwenkomitee
     
Ontstaan van het VK 
     
Leden van het VK
     
Onder vleugels Amada 
     
Actie   
     
Een keerpunt?
     
Besluit  
  
Besluit
Bibliografie